Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Harjoitustyön tutkimussuunnitelma, 4.3.2010 Ryhmä 2: Simo Hakkarainen, 69085B (ryhmänjohtaja) Antti Ratilainen,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Harjoitustyön tutkimussuunnitelma, 4.3.2010 Ryhmä 2: Simo Hakkarainen, 69085B (ryhmänjohtaja) Antti Ratilainen,"— Esityksen transkriptio:

1 S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Harjoitustyön tutkimussuunnitelma, 4.3.2010 Ryhmä 2: Simo Hakkarainen, 69085B (ryhmänjohtaja) Antti Ratilainen, 80379L Teemu Veijalainen, 79390K Anders Brotherus,

2 1. Käyttäjäryhmä Käyttäjäryhmään kuuluvat kaikki ne henkilöt, jotka ovat hautausmaalla jostakin muusta syystä, kuin vieraillakseen läheisen haudalla. Tällaisia syitä voivat olla: Arkkitehtuuri Nähtävyys (esimerkiksi kirkko) Historiallinen tai muuten vain tunnettu hauta (julkisuuden henkilöt, sankarihaudat jne.) Virkistäytyminen (rauhallinen ja puistomainen ympäristö) Muu syy (löydetään tutkimuksella)

3 2. Tarvekartoituksen prosessi I Tutkimusmenetelmät: puolistrukturoitu haastattelu ja havainnointi Ennalta määrätyt kysymykset mahdollistavat haastateltavien ja heidän vastaustensa vertailun ja siten tarkemman analyysin. Mahdollistaa myös jatkokysymykset, jotka voivat antaa arvokasta lisätietoa. Havainnoimalla kerätään sellainen data, jota ei voi tai on haastavaa pukea sanoiksi. Samalla saadaan havaintoja toiminnasta oikeassa ympäristössä ja löydetään tulevat haastateltavat. Tutkimus toteutetaan pääasiallisesti Hietaniemen hautausmaalla. Tutkimuksessa pyritään haastattelemaan 7-10 henkilöä, jotka tavoitetaan heidän ollessa hautausmaalla.

4 Tarvekartoituksen prosessi II Tutkimuksessa tulee ottaa huomioon ennen kaikkea haastateltava ja hänen olotilansa. Tutkimukseen ei valita selvästi surevia tai poissa tolaltaan olevia ihmisiä. Tutkimusta toteutettaessa tulee myös huomioida hautausmaan rauhallinen ilmapiiri ja osoittaa huomavaisuutta siellä toimiessa. Prosessin alussa pyritään tarkkailemalla tunnistamaan etukäteen potentiaalinen haastateltava, jolle asia esitetään. Mikäli henkilö kuuluu kohderyhmään ja suostuu haastateltavaksi, hänelle esitetään ennalta määrätyt kysymykset. Vastaukset kirjataan etukäteen valmistelluille lomakkeille. Haastattelun toimivuus varmistetaan pilottihaastattelulla, jonka avulla korjataan mahdolliset virheet ja puutteet (iteratiivinen suunnittelu).

5 3. Konseptointi Saatu data kvalitatiivista (sanoja ja havaintoja, ei numeroita): analysoinnissa käytetään viiden askeleen analysointimenetelmää 1.Tunnistetaan laatudata 1.Fokusoidaan tutkimus siihen, mitä pyritään löytämään, eli keskitytään olennaiseen 1.Datasta muodostetaan kokonaisuuksia luokittelemalla sitä kategorioihin (analyysin ydin) 1.Etsitään yhteyksiä muodostettujen kategorioiden välillä 1.Yhteyksien tulkinta – mitä on löydetty? Löydösten avulla pyritään tunnistamaan tarve, johon konseptilla voitaisiin vastata.


Lataa ppt "S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Harjoitustyön tutkimussuunnitelma, 4.3.2010 Ryhmä 2: Simo Hakkarainen, 69085B (ryhmänjohtaja) Antti Ratilainen,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google