Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kielistrategian toimeenpanosuunnitel man toteutuminen / Fulfilling the Plan for trilingualism Milja Asikainen Edustajiston kokous 20.5. Representative.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kielistrategian toimeenpanosuunnitel man toteutuminen / Fulfilling the Plan for trilingualism Milja Asikainen Edustajiston kokous 20.5. Representative."— Esityksen transkriptio:

1 Kielistrategian toimeenpanosuunnitel man toteutuminen / Fulfilling the Plan for trilingualism Milja Asikainen Edustajiston kokous 20.5. Representative Council meeting 20.5.

2 PONSI / RESOLUTION AYY:n edustajisto hyväksyi kokouksessaan 3/2015 Ismo Heikkisen ja Petteri Helisteen ponnen. At its meeting 3/2015, the Representative Council approved the resolution presented by Ismo Heikkinen and Petteri Heliste.

3 LYHYESTI / IN SHORT Tällä hetkellä kääntäjäresurssit riittävät välttämättömiin käännöksiin. Suurten kokonaisuuksien kohdalla käännöksen toteutumisessa voi kestää kauan tai työ tulee ostaa ulkopuolelta. AYY on priorisoinut päivittäiset ja hallinnolliset dokumentit ensisijaisiksi käännettäviksi. At the moment there are enough resources to translate necessary texts. Translating long documents might take long time or it has to be outsourced. AYY has prioritized daily and administrative documents as primary to be translated.

4 KIELISTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA / PLAN FOR TRILINGUALISM Toimeenpanosuunnitelmassa on kuusi alaosiota, joiden alla on lueteltuna toimenpiteet The plan has six subsections under of which the actions are listed

5 1. KESKEISET DOKUMENTIT KÄÄNNETÄÄN KOLMELLE KIELELLE / 1. KEY DOCUMENTS ARE TRANSLATED TO THREE LANGUAGES 1. Keskeiset edunvalvontaan liittyvät dokumentit / Key documents related to advocacy 0,8 2. Halloped-hakuilmoitukset ja edustajistovaaleihin liittyvät tiedotteet / Call for applications for student representatives and newsletters regarding the Representative Council elections 1 3. Edustajiston kokouskutsuissa otsikot / Headings in meeting invitations of the Representative Council 1 4. Hallituksen pöytäkirjojen väliotsikot / Subheadings of the minutes of the Board 0 5. Muista virallisista dokumenteista tietoa / Information on other official documents 1 6. Viikkotiedote / The weekly newsletter 1 7. Laajemmat oppaat / More extensive guides 1 8. Muut oppaat / Other guides 0,8 9. Ylioppilaskunnan säännöt yms / The Student Union’s constitution etc. 0,7 10. Muut ylioppilaskunnan tuottamat / Other things produced by the student union 0,9 11. Erilaiset opasteet ja ilmoitukset / Various signs and notifications 0,6 12. Edistetään monikielisyyttä AYY:n medioissa / Multilingualism is promoted in AYY’s media 1 13. AYY:n visuaalinen ilme ja tunnukset / AYY’s visual image and insignia 1

6 2. AYY.FI-SIVUSTO ON KOLMIKIELINEN / AYY.FI WEBSITE IS TRILINGUAL Verkkosivuille lisättävä staattinen materiaali / Static material added on the website1 Nopeasti päivittyvästä materiaalista / Material which is updated often0,5 Yhdistyksiä kannustetaan verkkosivuilla ja koulutuksissa / Associations are encouraged on the website and in training sessions1 Verkkosivuille lisätään kieliasioista vastaavat henkilöt yhteystietoineen / Persons in charge of language affairs with contact details0

7 3. TAPAHTUMAT JA TOIMINTA AVOIMIA KAIKILLE KIELIRYHMILLE / EVENTS AND ACTIVITIES OPEN TO ALL LANGUAGE GROUPS Tapahtumien mainokset, kutsut ja oheismateriaali / Event advertisements, invitations and additional material1 Tapahtumissa pyritään lisäämään kielivähemmistöille ohjelmaa / Programme suitable for language minorities0,8 Yhdistyksiä ja vapaaehtoisia kannustetaan / Associations and volunteers are encouraged to communicate in many languages1 Kaikkia toimijoita rohkaistaan käyttämään arkipäiväisessä viestinnässä / All operators are encouraged to use summaries in daily communications1

8 4. KIELIVÄHEMMISTÖJEN EDUSTAJAT MUKANA VAIKUTTAMISTYÖSSÄ / LANGUAGE MINORITY REPRESENTATIVES INVOLVED IN ADVOCACY WORK Edustajistoryhmiä rohkaistaan huomioimaan kielivähemmistöt toiminnassaan / Representative Council groups are encouraged to take language minorities into account1 Edustajiston kokouksiin järjestetään englanninkielinen simultaanitulkkaus / Simultaneous interpreting in English is organised in the Representative Council meetings1 Sähköpostilistalla kannustetaan käyttämään englantia / English or at least English summaries and headings should be used in mailing lists1 Edustajiston iltakouluissa / Evening sessions of the Representative Council1 Edustajiston kokouksissa käsiteltävä materiaali / Material addressed in the Representative Council meetings1 Ylioppilaskunta rohkaisee kielivähemmistöjen edustajia / The Student Union encourages the representatives of language minorities to apply for student representative positions1

9 5. HENKILÖKUNNAN TUKI JA KOULUTUS / SUPPORT AND TRAINING OF STAFF MEMBERS Henkilökunnalle järjestetään säännöllisin väliajoin koulutuksia / Training courses are organised for the staff on a regular basis0,5 Henkilöstön kielikurssin suorittamisesta työnantajan tuella / The staff can agree to complete language courses1 Uusia työntekijöitä palkattaessa / When hiring new employees1

10 6. EDUNVALVONTA / ADVOCACY Edistetään kielistrategian mukaisia edunvalvontatavoitteita sidosryhmien kanssa / In cooperation with Aalto University and other interest groups 1

11 TOIMENPITEET / ACTIONS Puuttuvat pysyvien dokumenttien käännökset käännetään mahdollisimman pian Koulutuksia kieliasioista järjestetään säännöllisesti toimiston väelle Nettisivuille lisätään kieliasioista vastaavien yhteystiedot Missing translations of permanent documents will be fixed as soon as possible Language related training will be held regularly for people at the office Contact information for people responsible for language issues will added to the website

12 TOIMENPITEET / ACTIONS Uusia tapoja kannustaa yhdistyksiä monikielisyyteen pohditaan Edustajistovaaleissa panostetaan kansainvälisten opiskelijoiden informointiin ja rekrytointiin New ways to encourage associations to multilingualism will be discussed AYY will inform international students about representative council elections and encourages them to apply

13 KOMMENTTEJA/ COMMENTS?


Lataa ppt "Kielistrategian toimeenpanosuunnitel man toteutuminen / Fulfilling the Plan for trilingualism Milja Asikainen Edustajiston kokous 20.5. Representative."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google