Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalihuoltolaki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalihuoltolaki."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalihuoltolaki

2 Yleistä Asetettu 17. syyskuuta 1982
Sosiaalihuoltolaki on laki, jossa on monia pykäliä Tässä laissa sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja edistää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalihuoltolaissa on lukuja esim. lain; soveltamisesta, hallinnosta, kokeiluista, kunnan sosiaalihuollosta, sosiaalipalveluista, sosiaalihuollon toteuttamisesta, korvauksista, valvonnasta ja muita säädöksiä. Alkuperäiseen sosiaalihuoltolakiin on tehty paljon muutoksia, ja niitä tehdään edelleenkin.

3 Sisältää tiivistettynä
Lain soveltamisesta; Sovelletaan siltä osin kun lakia ei ole säädetty, sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettua lakia, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia, sekä kunta- ja palvelurakenne uudistusta annettua lakia, ellei toisin laissa määrätä. Hallinnosta; Suunnittelu, valvonta ja ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, niiden alainen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto valvoo erityisesti esim; tärkeitä ja laajoja tai koko maata koskevia asioita, ammattihenkilöä koskevia asioita. Kokeiluista; asiakasryhmien tarpeita vastaavasti palveluiden muodostamiseksi voi kokeilla tehtävien järjestämistä poiketen tämän luvun rajoissa. Kunnan huolehdittava seuraavista asioista; sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito, vammaisten työllistymistä tukeva toiminta, toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi.

4 Sisältää tiivistettynä
Sosiaalihuollon toteuttamisesta; Ensisijaisesti sosiaalihuoltoa on toteutettava siten, että sen toimintamuodot mahdollistavat; itsenäisen asumisen ja taloudelliset sekä muut edellytykset selviytyä päivittäisistä asioista omatoimisesti, yksilön ja perheen ongelmat otettava huomioon. Koskee myös palveluiden saamista omalla kielellä sekä kiireellisten tapausten arvioinnin. Kuntien keskiset korvaukset; jos annettu laitoshuoltoa kunnan ulkopuolisele asukkaalle yli 14 pvää, on kunta oikeutettu saamaan korvauksia asiakkaan asuinkunnalta. Sisältää sovelluksia erilaisista tilanteista kuten sijoituksista. Valvonta laki koskee yksityisen terveyden huollon toiminnan valvomista. Muita säädöksiä on esim; Kunnan vastuusta huolehtia työntekijöiden saavan täydennyskoulutusta. Tarpeen mukaan oltava yhteistoiminnassa viranomaisten tai naapurikuntien sosiaalipalvelujen kanssa. Perustellulla syyllä sosiaalitoiminta pisteitä voidaan tarkistaa. Jos kantelu sosiaalitoimesta koskee viisi vuotta vanhaa tapausta, sitä ei tutkita.

5 Lähteet:


Lataa ppt "Sosiaalihuoltolaki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google