Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turvallisuushavainnot – yhteistyöllä kohti turvallisempaa työpaikkaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turvallisuushavainnot – yhteistyöllä kohti turvallisempaa työpaikkaa"— Esityksen transkriptio:

1 Turvallisuushavainnot – yhteistyöllä kohti turvallisempaa työpaikkaa
© LähiTapiola-ryhmä / Henkilöstöratkaisut 2013

2 Mikä on turvallisuushavainto, läheltä piti -tilanne tai työtapaturma?
Turvallisuushavainnot ovat henkilöstön havaitsemia läheltä piti -tilanteita, vahinkoja tai muita turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Niiden avulla vähennetään työtapaturmia sekä edistetään työyhteisön turvallisuutta, työhyvinvointia ja työterveyttä. Turvallinen tilanne Lattiat ja kulkuväylät ovat esteettömiä ja siistejä. Vaaratekijä Jatkojohto lojuu käytävän lattialla keskellä kulkuväylää. Turvallisuushavainto Henkilö havaitsee, että jatkojohto lojuu kulkuväylällä. Läheltä piti -tilanne Henkilö kompastuu jatkojohtoon, joka lojuu kulkuväylällä, mutta säilyttää tasapainonsa eikä loukkaannu. Työtapaturma Henkilö kompastuu jatkojohtoon, joka lojuu kulkuväylällä, kaatuu ja loukkaa polvensa. © LähiTapiola-ryhmä / Henkilöstöratkaisut 2013

3 Miksi turvallisuushavainnot ovat tärkeitä?
Yhtä vakavaa työtapaturmaa kohti sattuu keskimäärin 600 vaaratilannetta. Pienetkin työturvallisuuden kehittämistoimet ovat tärkeitä tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Vain tunnistettuja vaaroja voidaan hallita!  Turvallisuushavaintojen avulla: opitaan sattuneista läheltä piti -tilanteista, löydetään vaaranpaikkoja ja kehittämiskohteita, toteutetaan korjaavia toimenpiteitä vaaran pienentämiseksi, vähennetään työtapaturmia ja lisätään turvallisuustietoisuutta työpaikalla. Vakavia tapaturmia 1kpl Lieviä tapaturmia 10 kpl 30 kpl Materiaalivahinkoja Turvallisuusfilosofian perusteet: Jokainen tapaturma hälyttää. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Tapaturmat eivät satu vahingossa. Oppimisen meininki ! Onnettomuuksien ja tapaturmien määrää voidaan pienentää kiinnittämällä huomiota vaaratilanteisiin jotka ovat tapaturmien jäävuoren pinnan alla oleva osa. Jokainen toteutunut vaaratilanne olisi voinut johtaa onnettomuuteen. Poistamalla vaaratilanteita vähennetään onnettomuuksia. Tutkittaessa sattuneita onnettomuuksia löydetään usein aikaisemmin sattuneita läheltä piti -tilanteita, jotka olisivat voineet johtaa tutkittavana olevaan vahinkoon. Onnistumisen ehtona on, että kaikki läheltä piti- ja vaaratilanteet raportoidaan, tutkitaan ja niille suunnitellaan korjaavat toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan. 600 kpl Vaaratilanteita © LähiTapiola-ryhmä / Henkilöstöratkaisut 2013

4 Turvallisuushavaintojen ilmoittaminen ja käsittely
Turvallisuushavaintojen ilmoittaminen ja käsitteleminen kuuluu kaikille työpaikalla. Työntekijän velvollisuus on ilmoittaa omalle esimiehelleen tekemistään turvallisuushavainnoista. Esimies määrittelee mahdolliset korjaustoimenpiteet, niiden toteuttamisen ja seurannan. Esimiehen tulee kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja muulle työyhteisölle, mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä. Vioista ja puutteellisuuksista tulee aina ilmoittaa vaikka olisin sen jo itse korjannut. Ilmoitus- ja korjausvelvollisuus koskee kaikkia työntekijöitä niin työntekijäasemassa olevia kuin toimihenkilöitäkin. Ilmoitusvelvollisuus koskee seikkoja, jotka voivat vaikutta työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Myös ns. läheltä piti -tapaukset tulee ilmoittaa. Havaitsemiensa vikojen poistaminen perustuu työntekijälle annettuun opetukseen ja ohjaukseen sekä hänen ammattitaitoonsa. Työpaikoilla olisi syytä määritellä tilanteet ja antaa toimintaohjeet vaaratekijöiden poistamisesta. Työnantajan puolestaan tulee ilmoittaa työntekijälle, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta on ryhdytty. Työnantajan on ilmoitettava myös siitä, jos hän arvioi, ettei ilmoitus johda toimenpiteisiin. Ilmoitusmenettelyn tarkoitus on ennaltaehkäistä vaaratilanteista aiheutuvia tapaturmia ja terveyden vaaraa. Ei siis etsitä syyllistä, vaan uusia keinoja työympäristön ja toimintatapojen turvallistamiseksi. Ilmoituksessa tulee kuvata monipuolisesti tapahtunutta ja kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitä olisi korjattava tai parannettava. Ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että tapahtumien syitä mietitään monelta kantilta, niin töiden järjestelyiden, työympäristön turvallisuuden, organisaation toimintatapojen kuin käytettyjen työmenetelmien ja ohjauksen näkökulmasta. Vaaratilanteiden taustalla on aina useita niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. © LähiTapiola-ryhmä / Henkilöstöratkaisut 2013

5 Turvallisuushavaintoilmoituksen sisältö
Turvallisuushavainnon sisältö: Mitä tapahtui? (Mikä työ, olosuhteet, koneet ja laitteet, poikkeamat?) Missä tapahtui? Miksi tapahtui? Miten vastaavat tapahtumat voidaan estää? © LähiTapiola-ryhmä / Henkilöstöratkaisut 2013

6 Muista! Jokainen ilmoittamaton vaaratekijä saattaa johtaa toisen henkilön loukkaantumiseen. Turvallisuushavaintojen ilmoitusmenettelyllä ei pyritä löytämään syyllisiä vaan kehittämään työympäristöä turvallisemmaksi. Sinä olet paras työsi asiantuntija vaaratekijöiden korjaavia toimenpiteitä mietittäessä. Keskustelunavauskysykyksiä 1. Miten saisimme parannettua läheltä piti- tilanteisen ilmoittamista? 2. Onko sattuneilla läheltä piti- tilanteilla jotain yhteistä tekijää? © LähiTapiola-ryhmä / Henkilöstöratkaisut 2013


Lataa ppt "Turvallisuushavainnot – yhteistyöllä kohti turvallisempaa työpaikkaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google