Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itsetuntemus ”Kärsimyksemme eivät johdu tunteista, vaan suhtautumisestamme niihin.” Itämainen viisaus Tunteet sinänsä eivät hyviä tai pahoja. Tulkintamme.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itsetuntemus ”Kärsimyksemme eivät johdu tunteista, vaan suhtautumisestamme niihin.” Itämainen viisaus Tunteet sinänsä eivät hyviä tai pahoja. Tulkintamme."— Esityksen transkriptio:

1 Itsetuntemus ”Kärsimyksemme eivät johdu tunteista, vaan suhtautumisestamme niihin.” Itämainen viisaus Tunteet sinänsä eivät hyviä tai pahoja. Tulkintamme ja kulttuuri ympärillämme vaikuttavat kokemukseen ja ilmaisuun. Itsetuntemus paljolti omien tunteiden tuntemista. Tunne itsesi  ymmärrät muita. PS5 Anne Rongas

2 Tunneäly Golemanin tunneälyn viisi perustekijää ovat:
1. Tietoisuus omista tunteista 2. Omien tunteiden käsittelyn taito 3. Itsensä motivoiminen 4. Toisten ihmisten tunteiden tunnistaminen 5. Ihmissuhteiden vaaliminen ja hoitaminen PS5 Anne Rongas

3 Individuaatio l. yksilöityminen
Jungin käsitteenä: koko elämän jatkuva itseksi tulemisen prosessi: ajatus jatkuvasta kehkeytymisestä itsensä löytäminen, omaksi itseksi tuleminen ihminen samastuu ympäristöönsä ja samalla erottuu siitä  ristipaineissa hioutuu oma yksilöllisyys lapsuus ei lyö minuutta lukkoon PS5 Anne Rongas

4 Elämänhallinta (autonomia)
Sisäiseen ja ulkoiseen vaikuttaminen Mielen, kehon ja ihmissuhteiden hallinta Hallintakeinot koetuksella: stressin, elämänkriisien, menetysten yms. aikana Seurauksia voivat olla: turhauma, stressireaktiot, päihteiden käyttö, masennus, mielenterveysongelmat, aggressio, paniikkioireet, eristäytyminen, takertuminen Apua: tietoinen psyykkinen työ, muut ihmiset PS5 Anne Rongas

5 Ajattelu persoonallisuuden osana
Tietoinen osa minuutta Jan Erik Nurmi: halut, motiivit, tavoitteet, intohimot edellisten suunnitelmallinen toteutus itsen ja oman toiminnan arviointi  oman elämäntarinan muotoilu Positiivinen tai negatiivinen ajattelu  miten vaikuttaa PS5 Anne Rongas

6 Oman tulkinnan kehykset
Maailmankuva ja minäkäsitys luovat sen kehikon, jonka sisällä tulkitsemme elämää ympärillämme ja sisäistä todellisuuttamme Joustavuus, suvaitsevaisuus ja avoimuus ympäristössä ja itsessä kohdattuja muutoksia kohtaan Itsearvostus, positiivinen itsetunto  näiden heijastus vuorovaikutussuhteisiin PS5 Anne Rongas

7 Päämäärätietoinen toiminta
ennakointi: mitä tapahtuu, mitä tavoitteita, oma suhde tulevaan suunnittelu: kognitiiviset strategiat + tunteet + motivaatio (pelot, avuttomuus) toiminta arviointi: tietoista ja tiedostamatonta  syy-seuraussuhteiden selittäminen palaute: mielikuvien ja toiminnan muutos PS5 Anne Rongas

8 Negatiivisesta positiiviseen
itseä vahingoittava strategia opittu avuttomuus epäonnistumisansa  kierre, miten katkaista realistiset tavoitteet omien voimavarojen etsiminen roolimallit onnistumisen kokemukset PS5 Anne Rongas

9 Motiiviristiriidat Eri suuntaan vetävät motiivit synnyttävät motiivikonfliktin Ristiriita ilmenee usein sisäisten pyrkimysten ja ulkoisten paineiden välillä Pitkäaikaiset, ihmissuhteisiin liittyvät konfliktit ovat hyvin kuluttavia Lyhytaikainen motiivikonflikti aiheuttaa hetken turhautumisen PS5 Anne Rongas

10 Stressistä selviytyminen
Stressiä vähentävät: tieto tulevista tapahtumista, vaikutusmahdollisuudet, tilanteen arviointi, selviytymiskyvyt, sosiaalinen tuki Stressin voittaminen: tiedosta stressin syy, harrasta rauhallisia ja rentouttavia asioita, pidä yllä turvallisia ihmissuhteita, liiku, suunnittele tulevaa PS5 Anne Rongas

11 Äkillinen stressireaktio
Äkillisen kriisin aiheuttama voimakas, mutta ohimenevä häiriö Tietoisuuden ja huomiokyvyn kaventu-minen, ajan ja paikan tajun hämärty-minen, ymmärryskyvyn alentuminen, muistinmenetys Nopeana seurauksena joko vetäytyminen itseen, kiihtymys (hysteria) tai pako PS5 Anne Rongas

12 Psyykkinen itsesäätely
tähtää mielen tasapainon säilyttä-miseen ja palauttamiseen sekä sisäisen mielekkyyden kokemiseen sisäisen eheyden, jatkuvuuden ja hyvinvoinnin ehto jatkuva toiminto, aktiivisimmillaan psyykkistä tasapainoa uhkaavissa tilanteissa (stressi, ristiriidat yms.) liittyy mielenterveyden ylläpitoon PS5 Anne Rongas

13 Itsesäätelyn keinot Ihmismieli, minä, tekee psyykkistä työtä
Fyysinen toiminta (työ, liikunta) auttaa Sosiaalinen vuorovaikutus tärkeää Psyykkiset säätelykeinot jakautuvat: hallinta- eli selviytymiskeinoihin (coping-strategiat) ja puolustuskeinoihin (defenssit) PS5 Anne Rongas

14 Puolustuskeinot Suojaavat ahdistukselta ja ohjaavat psyykkisiä voimavaroja uhkaavassa tilanteessa Ylläpitävät tasapainoa  tiedostamatta ja jäykemmin kuin puolustuskeinot. Regression eli taantumisen esiintyminen aikuisella iällä  liian yksipuolista ja vajavaista defenssien käyttöä PS5 Anne Rongas

15 Puolustuskeinot Vaillantin jaottelu neljään keskeiseen:
7.5.07 PS5 Puolustuskeinot Vaillantin jaottelu neljään keskeiseen: Alkukantaiset defenssit lapsuudessa, kiukku, kieltäminen Kypsymättömät defenssit nuoruusiässä, projektio, pako päiväuniin Neuroottiset defenssit kaikilla, isolaatio, torjunta, älyllistäminen Kypsät defenssit sublimaatio, aktiivinen torjunta, luovuus PS5 Anne Rongas Anne Rongas

16 Hallintakeinot Pyrkimys tietoisesti Stressin purkaminen
7.5.07 PS5 Hallintakeinot Pyrkimys tietoisesti selvittää ja hallita vaikeita tilanteita säilyttää toimintakyky sopeutua muutoksiin Stressin purkaminen Sisäisten mielikuvien muokkaaminen Suunnittelu ja suunnitelmien muuttaminen PS5 Anne Rongas Anne Rongas


Lataa ppt "Itsetuntemus ”Kärsimyksemme eivät johdu tunteista, vaan suhtautumisestamme niihin.” Itämainen viisaus Tunteet sinänsä eivät hyviä tai pahoja. Tulkintamme."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google