Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sähköisen asioinnin visio, toiminta- ja tietoarkkitehtuuri

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sähköisen asioinnin visio, toiminta- ja tietoarkkitehtuuri"— Esityksen transkriptio:

1 Sähköisen asioinnin visio, toiminta- ja tietoarkkitehtuuri
- Lyhennelmä

2 Tausta Toimeksianto Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan yhteistyöryhmältä Työryhmä: Antti Lahtela, MOK Hannu Koivula, Avi Mikko Koponen, Valvira Timo Hiekka, Valvira Pekka Puustinen, ELY -> KEHA Virva Hakamäki, Avi Pekka Lausti, ELY Lauri Päivärinta, Avi Päivi Pietarila, AHTi -> KEHA, pj.

3 Sähköisen asioinnin visio
Järjestelmäkeskeisestä kehittämisestä asiakaslähtöiseen palvelutuotantoon Sähköisen asioinnin visio

4 Sähköisen asioinnin tavoitetila
Monikanavaisuutta tukeva, tehokas sähköinen käsittely Palveluprosessien tukeminen Viranomaisten sähköinen tiedonvaihto Muuttuvien prosessien ja organisaatiorakenteiden tuki Asiakaslähtöinen kehittäminen Asiakkaan asioinnin sähköistäminen Asiakkaan ohjaaminen sähköisiin palveluihin Tarkemmat kuvaukset ja perustelut erillisessä visio-esityksessä.

5 Toiminta-arkkitehtuuri
Toimintamallit Arkkitehtuuriperiaatteet Geneeriset prosessit Tarkemmat kuvaukset erillisessä toiminta-arkkitehtuuri –esityksessä. Arkkitehtuurikuvaukset tehty Sparx EA –välineellä.

6 Yhden asian käsittely

7 Yhden asian käsittely

8 Asiakkaan näkökulma

9 Toimintamalleista johdetut kehittämisajatukset
Sähköisen asioinnin ratkaisut eivät ratkaise toiminnallisia haasteita Sähköisen asioinnin (käyttöönoton) aika on vasta sitten, kun toimintamallit on uudistettu. Sähköisten ratkaisujen hyödyt toteutuvat vasta kun toimintamallit on korjattu asiakasnäkökulmasta optimoiden. Kokonaisprosessin koordinointi asiakkaalta viranomaisille Nykyisin asiakas vastaa kokonaisprosessin koordinoinnista Viranomaisten tulisi yhdessä huolehtia siitä, että asiakkaan palvelutarve tulee tyydytetyksi. Tässä tietojärjestelmäratkaisuilla voidaan tukea uutta toimintatapaa. Slogan: (Toiminnallisia) ongelmia ei kannata sähköistää

10 Arkkitehtuuriperiaatteet (toimintamalleista johdetut)
A: Sähköisen asioinnin tulee tukea asian käsittelyn jatkamista (asiakkaan niin halutessa) toisessa virastossa. B: Lupa tietojen siirtämiseen viranomaiselta toiselle tulisi pyytää asiakkaalta asian vireilletulovaiheessa, mikäli lupa tarvitaan. C: Sähköistä asiointia pitää kehittää niin, että viraston sähköinen asiakas voi olla toinen virasto. D: Sähköisen asioinnin tulee tarjota palvelut asiakkaan palvelutarpeen (=elämäntilanteen) mukaisesti E: Yksittäisen asian käsittelyn jatkuessa toisella viranomaisella asiakkaan ei tarvitse tietää, kuka asiaa hoitaa vaan käsittely näyttäytyy asiakkaalle selkeänä kokonaisuutena F: Tieto ja sen välitystapa sovitaan poikkihallinnollisessa asiankäsittelyssä yhteisesti niin että toimintamallit ja ratkaisut voivat vaihdella hallinnonalakohtaisesti

11 Geneeriset prosessit  

12 Arkkitehtuuriperiaatteet (asiakasohjaus)
G: Sähköisen asiointiratkaisun tulee tukea asiakasohjausvaihetta = Sähköisen asiointiratkaisun tulee tukea tilannetta jolloin asiakas ei ole vielä laittanut asiaa vireille H: Asiointi hoidetaan asiakkaan kannalta yhtenäisellä toimintamallilla (kts. periaate D) riippumatta siitä, minkä viraston kautta asiointi on tullut vireille

13 Tietoarkkitehtuuri Käsitemalli Käsitteiden määritelmät:
Keskeiset käsitteet Asioiden luokittelu Palveluketju ja -polku Tarkemmat kuvaukset erillisessä tietoarkkitehtuuri -esityksessä. Arkkitehtuurikuvaukset tehty Sparx EA –välineellä.

14 1. Keskeiset käsitteet

15 2. Asioiden luokittelu

16 3. Palveluketju ja -polku

17 Lopuksi Visio- ja arkkitehtuuriryhmä päätti työnsä 27.5.2015
Yhteistyö koettiin hyödylliseksi (yhteinen ymmärrys ja tavoite) Jatkoehdotukset Vision ja arkkitehtuuriperiaatteiden sekä arkkitehtuurin toimeenpano Yhteistyöfoorumi aluehallinnon arkkitehtuuriyhteistyötä varten


Lataa ppt "Sähköisen asioinnin visio, toiminta- ja tietoarkkitehtuuri"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google