Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdessä pohjoissuomalaisten parhaaksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdessä pohjoissuomalaisten parhaaksi"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdessä pohjoissuomalaisten parhaaksi

2 Johtajuuden tukeminen ja työhyvinvointi
Vuontispirtti

3 Johtaminen Johtaminen on tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa. Johtamisella ohjataan ihmisten toimintaa. Johtamisen avulla pyritään siihen, että joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista. Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Tässä johtamisen määrittelyssä korostuu tulosten aikaansaaminen ihmisten avulla ja kanssa – ei itse tehden. Johtaminen tapahtuu siis aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

4 JOHTAJUUS OSAAMINEN RAKENNE Ammattitaito Yrityksen tavoitteet Osaaminen ja toimintatavat Työturvallisuus Työn organisointi ”Homma hanskassa” “Työt sujuu” YHTEISÖN TYÖKUNTO VOINTI TYÖYHTEISÖ Terveys, elintavat Osallistuminen Työkyky Työyhteisö Vapaa-aika “Yhteistyö pelaa” “Hyvin pyyhkii” YKSILÖVASTUU YKSILÖN TYÖKUNTO Lähde:

5

6 TYÖYHTEISÖN JÄÄVUORIMALLI
organisaaatiokaaviot suunnitelmat, paperit järjestelmät, toimitilat henkilöt muut resurssit ym. näkyvä osa NÄKYVÄ OSA asenteet, arvot perinteet normit klikit, kuppikunnat myönteiset ja kielteiset tunteet ihmissuhteet "puskaradio" valtataistelut luulot, epäilyt, pelot, pettymykset ym. NÄKYMÄTÖN OSA Erikoistutkija Seppo Tuomivaara

7 Työn maailma ja sisäinen maailma (Pekka Järvinen)
Asiakkaat Yhteistyöverkostot Sisäinen maailma Työn maailma Johtaja O r g a n i s a a t i o

8 Esimiehen säiliötehtävä (Järvinen)
Työyhteisö ja sen jäsenet tyytymättömyys epäselvyydet epävarmuus odotukset ongelmat ristiriidat kritiikki pelot työyhteisön tilanteen selkiytyminen ja rauhoittuminen uudenlaisen ymmärryksen saaminen työryhmätason vahvistuminen TIEDON JA TUNTEIDEN VASTAANOTTO Aktviinen kuuntelu ja kiinnostus PALAUTUS Käsittelyn tulokset palautetaan sopivasti annostellen: ymmärryksen osoittaminen tiedon lisääminen perustelujen antaminen päätöksien ja ratkaisujen tekeminen toimenpide-ehdotukset PROSESSOINTI Ongelmien ja hankalien tunteiden käsittely sekä muuntaminen jäsentyneempään ja ymmärrettävämpään muotoon

9 TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN PERUSPILARIT (Järvinen, Pekka. 1998
TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN PERUSPILARIT (Järvinen, Pekka Esimiestyö ongelmatilanteissa. WSOY.) Toimiva työyhteisö Työntekoa tukeva organisaatio Työntekoa palveleva johtaminen Selkeät töiden järjestelyt Yhteiset pelisäännöt Avoin vuorovaikutus Toiminnan jatkuva arviointi Selkeä organisaation perustehtävä

10

11 ”Yritän muuttaa maailmaa omalta pieneltä osaltani. Kuitenkin
Anne Brunila: ”Yritän muuttaa maailmaa omalta pieneltä osaltani. Kuitenkin työyhteisössä jokaisella on vastuunsa esimerkiksi työilmapiiristä. Alais- ja työyhteisötaidoista keskustellaan aivan liian vähän ja vikaa haetaan helposti muualta, joko työtovereista tai johdosta, eikä pohdita mitä itse voisi tehdä.” Lähde: Kauppalehti Optio 7/09

12 Alaistaidot Alaistaidot ovat hyvän organisaatiokansalaisuuden taitoja
Lojaalius organisaatiolle ja esimiehelle Ahkeruus, innostus ja vastuullisuus Oman ammattitaidon käyttäminen ja kehittäminen yhteiskunnan ja asiakkaiden hyväksi Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Toisten tukeminen työyhteisössä Oman työkyvyn vaaliminen

13 kanssa, mielipiteen ilmaisemisesta sekä aktiivisesta osallistumisesta
Mitä on alaistaito? Alaistaito tarkoittaa velvollisuutta huolehtia työpaikan viihtyvyydestä, resurssien järkevästä käytöstä, yhteistyöstä työtovereiden ja esimiehen kanssa, mielipiteen ilmaisemisesta sekä aktiivisesta osallistumisesta työpaikan asioiden edistämiseen Alaistaito on laajempi käsite kuin vain ammatillinen osaaminen Alaistaitoihin kuuluu niin asenteellisia, työkäyttäytymisessä ilmeneviä kuin myös tiedollisia valmiuksia Alaistaidot eivät ole alamaisuutta vaan vastuullista vaikuttamista Alaistaidot tarkoittavat työntekijän halua ja kykyä toimia työyhteisössään rakentavalla tavalla esimiestään ja työtovereitaan tukien samalla kun hän hoitaa hyvin varsinaiset tehtävänsä. Prof. Soili Koskinen: Alaistaito – luottamus, sitoutuminen ja sopimus (2005)

14 Professori Pauli Juuti, Johtamistaidon Opisto
ALAISTAIDOT Alaistaidot ovat hyvän organisaatiokansalaisuuden taitoja Lojaalius organisaatiolle ja esimiehelle Ahkeruus, innostus ja vastuullisuus Oman ammattitaidon käyttäminen ja kehittäminen yhteiskunnan ja asiakkaiden hyväksi Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Toisten tukeminen työyhteisössä Oman työkyvyn vaaliminen Professori Pauli Juuti, Johtamistaidon Opisto

15

16

17

18


Lataa ppt "Yhdessä pohjoissuomalaisten parhaaksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google