Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetulot ja esittely puolin ja toisin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetulot ja esittely puolin ja toisin"— Esityksen transkriptio:

1 Tervetulot ja esittely puolin ja toisin

2 SANASÄKKI toiminnallinen tapa oppia suomen kieltä
Koulutuksen struktuuri kuvin ja sanoin Lappeenranta, Elli Laitinen ja Katja Viik

3 SANASÄKKI-MENETELMÄN TAUSTAA
Maahanmuuttajalapsi päiväkotiryhmässä; kielellisen kommunikoinnin vaikeus puolin ja toisin maahanmuuttajalasten keskittymättömyys, levottomuus ja ei-toivottu käyttäytyminen kokemuksen kautta syntynyt tietoisuus, että peruspäivähoito ei riitä suomenkielen oppimiseen halu antaa lapselle väline kommunikointiin ja löytää uusia keinoja kielen oppimiselle Elli: Ensimmäiset maahanmuuttajalapset Tukkipojan päiväkotiin Opintomatka Ruotsiin Tukholman Bokyrkanin päiväkotiin 1996. Elli Laitinen ja Katja Viik

4 SANASÄKKI-MENETELMÄ Pohjautuu Den Magiska Språkpåsen – menetelmään (Marie-Louise Nyberg) TPR -Total Physical Response (James J. Asher /USA Elli. Kirja mukana. Elli Laitinen ja Katja Viik

5 Elli Laitinen ja Katja Viik
TEHTÄVÄ Valitse ”matkakumppani” tähän koulutukseen! Lapsi, joka mielestäsi tarvitsee kielellistä tukea Omasta tai naapuriryhmästä/ollut joskus ryhmässäsi Kirjaa ylös lapsen ikä, kansalaisuus, kotikieli, lapsen kotona käytettävät kielet, lapsen vahvuudet Lapsen suomen kielen tämänhetkinen taso, siltä osin kuin mahdollista (arkikieli, ymmärtäminen, tuottaminen, sanasto, käsitteet, sana- ja lauserakenteet) Kielellisen tuen tarve Katja Käännä ajatus oman työsi äärelle ja peilaa kuulemaasi oman työn näkökulmasta Ei välttämättä tarvitse olla S2, voi olla muuten kielellisen tuen tarve! Elli Laitinen ja Katja Viik

6 SANASÄKKI-MENETELMÄ Toiminnallinen, systemaattinen ja johdonmukainen tapa oppia kieltä kaikkien aistien avulla Opetuksessa hyödynnetään lapsen luontaista tapaa oppia kieltä Lapset toimivat aikuisen johdolla pienryhmässä/S2- tunnilla Toiminnan ja havaintojen dokumentointi ja niiden hyödyntäminen Arviointi Elli. Tpr-menetelmän mukaan. Ota-anna-näytä Lapsen kielitaidon/Sanasäkkitoiminnan dokumentointi ja arviointi Elli Laitinen ja Katja Viik

7 SANASÄKKITUOKIO Yksi pienryhmätoiminta/S2-tunti muiden joukossa
Iloinen ja kannustava yhdessäolon hetki Vertaisryhmän merkitys Ilo ja osallisuus Säännöllinen ja tavoitteellinen, 2-3 kertaa/vko Katja: Pohdi, millaisen vertaisryhmän kokoaisit ”matkakumppanisi” ympärille! Mihin kohtaan päivää/viikkoa sisällyttäisit Sanasäkki-tuokion! Elli Laitinen ja Katja Viik

8 SANASÄKKITUOKIO Intensiivisen vuorovaikutuksen kesto n min./tuokio ”Hiljainen työskentely” (opitun sisäistämisen vaihe) Sama paikka mahdollisuuksien mukaan Rauhallinen ympäristö Tilaa liikkumiselle Katja:Missä tiloissa Sanasäkki-toiminta palvelisi lasta parhaiten sinun päiväkodissasi? Sanasäkki arkeen sisällytettynä Elli Laitinen ja Katja Viik 8

9 SANASÄKKI -TUOKION RAKENNE
Alkulaulu Jokaisen lapsen huomioiminen nimellä Salaperäinen pussi Opeteltavat sanat/asiat; konkreetit esineet/kuvat ym. Materiaali Toiminnallisuus esim. leikkien, liikkuen, laulaen Hiljainen työskentely Opeteltavan asian sisäistämisen vaihe Sanasäkkivihko Loppulaulu Katja. Tuokiorunko kuvina. Elli laittaa sanasäkkivihkon kiertämään muutamalla saatesanalla. Elli Laitinen ja Katja Viik-Puranen

10 SALAPERÄINEN PUSSI Salaperäinen pussi tai laatikko motivoi lasta
Opittava asia pussissa Konkreetit esineet Kuvat Muu aihepiiriin liittyvä materiaali Elli: Opittava asia pussissa –huomioi lapsen ikä ja mitä haluat oppivan. Jotain vanhaa jotain uutta. Toisto. Opitun siirtäminen arkeen. Elli pistää pikkupussukat kiertämään. Elli Laitinen ja Katja Viik

11 AIKUISEN ROOLI Innostava ja kannustava vuorovaikutus
Katja: Lähetään salliin: Missä on salli? Lähetään pellolle: lapsi aidan vieressä ulkona. Pohdi, miten innostava vuorovaikutus syntyy! Elli Laitinen ja Katja Viik

12 AIKUISEN ROOLI Innostava vuorovaikutus Rohkaisu, kannustus, kiitos
Selkeä puhe hyvällä suomenkielellä Jaettu tarkkaavaisuus Katsekontakti (kulttuurierot) Kuuntele, kuule! Katja: Lähetään salliin: Missä on salli? Lähetään pellolle: lapsi aidan vieressä ulkona. Pohdi, miten innostava vuorovaikutus syntyy! Elli Laitinen ja Katja Viik

13 AIKUISEN ROOLI Yhteisesti sovitut käsitteet
Lapanen, kinnas vai tumppu? Toiminnasta toiseen kuin tanssien… ”Tuhat” toistoa! Vähän on paljon! Katja:”Hukkuks sun tumppus?” ”Päiväkodin kurarukkaset” Vähän on paljon: sama aihepiiri useamman viikon –opitun sisäistäminen ja täydentäminen pikkuhiljaa: jotain vanhaa, jotain uutta… Pohdi, miten voit siirtää Sanasäkissä käsiteltyä arjen tilanteisiin! Elli Laitinen ja Katja Viik 13

14 AIKUISEN ROOLI Opeteltavien sanojen, käsitteiden jne. siirtäminen arjen tilanteisiin! Kieli näkyväksi! Toiminnan jäsentäminen Perushoitotilanteet!/tuokiot/leikki… Arjen tilanteisiin… Ellin palikkademonstraatio tuokiostruktuurista, nimeäminen ja toisto kaikessa arjen tilanteissa, selkeä puhe. Aamupiiri esimerkki palikoilla. Vähän on paljon: sama aihepiiri useamman viikon –opitun sisäistäminen ja täydentäminen pikkuhiljaa: jotain vanhaa, jotain uutta… Pohdi, miten voit siirtää Sanasäkissä käsiteltyä arjen tilanteisiin! Elli Laitinen ja Katja Viik 14

15 TOIMINNAN JÄSENTÄMINEN
Kuka? Mitä? Missä? Kenen kanssa? Milloin? Missä järjestyksessä? Miten kauan? Mitä sen jälkeen? Yleinen strukturointi Ensin/sitten Toimintastruktuuri Sosiaalinen tarina Elli Laitinen ja Katja Viik

16 TUOKION SUUNNITTELUSSA TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA:
Kun lapsi ei vielä puhu suomea: Puhetta ei vaadita, vaan aikuinen asettaa toimintaohjeet ja kysymykset niin, että lapsi voi vastata toiminnallaan (ota, anna, näytä, hyppää, taputa, etsi…) Kun lapsi osaa puhua jo jonkin verran suomea: Lasta houkutellaan vuorovaikutukseen asettamalla kysymykset ja ohjeet niin, että hän voi vastata sekä puheella että toiminnalla Kun lapsen kielitaito vahvistuu: Rohkaistaan lasta käyttämään kieltä monipuolisesti Harjoitellaan käsitteitä, sana- ja lauserakenteita ym. Elli: tunnustelupussi ja siili esimerkki. Purkit-esimerkki: etsi pupu! Mikä on keltaisen purkin alla? Jo jonkin verran suomea… esim kapteeni käskee leikki ym. Missä lapsi antaa itse ohjeita tutuilla fraaseilla, reaktioleikit: kosketa, näytä, juokse jne. Kun kielitaito vahvistuu… ajattelun ja päättelyn tukeminen. Pohdi aikuisen roolia ja kysymysten ja ohjeiden asettamista ”matkakumppanisi” kielitason näkökulmasta. Elli Laitinen ja Katja Viik

17 LAPSEN KIELEN TAITOTASON ARVIOINTI
Lapsen käyttämää kieltä kuuntelemalla ja arvioimalla (kirjaaminen, nauhoittaminen, videointi) Arkikieli Leikki Kuvasta kertominen Erilaiset arviointimenetelmät esim. Pienten kielireppu, Kettu, Repun takanassa, Lauran päivä, Boehmin peruskäsitetesti, Kita, Varsu Elli. Erilaisten kysymysten esittäminen; kuka, missä, kenen, kenelle, kenellä, millainen, mihin, montako jne… Suomen kielen oppimissuunnitelma on sisällytetty lapsen vasuun/esiopetuksen oppimissuunnitelmaan Kuopiossa. Ohjeistusta ja tarkennusta ollaan tekemässä. Mitä tiedät ”matkakumppanisi” kielen tasosta? Mitä tietoa vielä tarvitset? Kuinka aioit hankkia tietoa? Elli Laitinen ja Katja Viik

18 LAPSEN KIELEN TAITOTASON ARVIOINTI
Vanhempien ja kotikielenopettajan arviot lapsen omasta äidinkielestä Neuvola Puheterapia Elli. Erilaisten kysymysten esittäminen; kuka, missä, kenen, kenelle, kenellä, millainen, mihin, montako jne… Suomen kielen oppimissuunnitelma on sisällytetty lapsen vasuun/esiopetuksen oppimissuunnitelmaan Kuopiossa. Ohjeistusta ja tarkennusta ollaan tekemässä. Mitä tiedät ”matkakumppanisi” kielen tasosta? Mitä tietoa vielä tarvitset? Kuinka aioit hankkia tietoa? Elli Laitinen ja Katja Viik

19 KIELITAIDON OSA-ALUEET
Kämmenmalli Peukalo: Sanasto ja rakenteet Etusormi: Puhuminen Keskisormi: Puheen ymmärtäminen Nimetön: Lukeminen/lukemisvalmiudet Pikkusormi: Kirjoittaminen/kirjoittamisvalmiudet Kämmenmalli, Vaarala 2006 Miten huomioit kaikki nämä osa-alueet? Elli Laitinen ja Katja Viik

20 Elli Laitinen ja Katja Viik
PIENTEN KIELIREPPU Kehitetty Espoossa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteishankkeena Vapaasti kaikkien käytettävissä Pohjautuu Eurooppalaiseen viitekehykseen Arviointityökalu maahanmuuttajataustaisen lapsen kielitaidon /kielellisen tuen tarpeen arviointiin varhaiskasvatuksessa Yhtenäiset arviointikriteerit lapsen kielitaidon kehittymisen seurantaan Elli Laitinen ja Katja Viik

21 Elli Laitinen ja Katja Viik
PIENTEN KIELIREPPU Pienten kielireppu: Pienten kielirepun kansilehti, Eväspussi, Kompassi omaan äidinkieleen, Seurantalomake, Kuvajuttu, Kuva Keskittyy puheen ymmärtämisen ja puhumisen taidon kartoittamiseen (Pienelle lapselle keskeiset kielitaidon osa-alueet) A1 tasolla viestintä vielä suppeaa ja tapahtuu tutuissa tilanteissa A2 tasolla lapsi osaa ilmaista välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja kerronta on lyhyttä Tässä diat Pienten kielirepun osioista Elli Laitinen ja Katja Viik

22 S2-OPPIMISSUUNNITELMA
Sisältyy Kuopiossa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/Esiopetuksen oppimissuunnitelmaan Pienten kielirepun havainnointiosio toimii S2-oppimissuunnitelman kirjaamisen ja toteutuksen tukena Arviointitiedon hyödyntäminen kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä ryhmä- että yksilötasolla Arviointitieto auttaa tunnistamaan lapsen kielellisen lähikehityksen vyöhykkeen sekä tuen tarpeen Kirjaaminen kootusti Vasuun/Esiops:iin Elli Laitinen ja Katja Viik

23 SANASÄKKI JA KOLMIPORTAINEN TUKI
Sanasäkki-menetelmä joustavasti muunneltavissa tuentarpeen mukaan mahdollistaa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteutumisen Toiminnallisuus ja näönvarainen tuki Systemaattinen ja strukturoitu toiminta Kuvaohjaus ja sosiaaliset tarinat tukena Tukiviittomat Eriyttäminen ”Tukiopetus” ”Tukiopetus” –opeteltavan asian syventämistä. Millaista tukea ”matkakumppanisi” tarvitsee? Kuinka voisit sisällyttää sitä Sanasäkki-toimintaan? Elli Laitinen ja Katja Viik 23

24 SANASÄKKITUOKIOIDEN/S2-OPPITUNTIEN TEEMAT, ESIM.
Minä itse Kehonosat Perhe Koti Vaatteet Päiväkoti Leikkivälineet Eläimet: kotieläimet, villieläimet, maatilan eläimet… Katja. Teemat ”Ideanherättäjänä” aivoriiheen. Pohdi, mitä aihepiirejä omassa ryhmässäsi on meneillään tai suunnitteilla. Mikä tuntuisi ensisijaisen tärkeältä ”matkakumppanisi” näkökulmasta? Elli Laitinen ja Katja Viik

25 SANASÄKKITUOKIOIDEN/S2-OPPITUNTIEN TEEMAT, ESIM.
Ruoka Värit Muodot Tunteet Käsitteet (yläkäsitteet, sijainti, määrä, vastakohdat, vertailu jne… jne…) Ryhmän ajankohtaiset teemat (sadut, projektit jne.) Kalenterivuoden mukaiset teemat (vuodenajat, juhlat jne.) Katja. Jotain vanhaa jotain uutta. Toisto. Opitun siirtäminen arkeen. Elli Laitinen ja Katja Viik

26 TEEMAT/IDEARIIHI Kehonosat esim. Kärpänen istuu…
Reaktioleikit: näytä kädellä…/ kosketa polvella mattoa… Tunnista lakanan alta käsi, pää, jalka/ kuka? Kehon maalaus ja ”maalaus” Palapelit ja pelit Laulut, lorut Kamera/kuvaaminen Piirtäminen ja nimeäminen osa kerrallaan (aikuinen piirtää/lapsi piirtää) Kaverin piirtäminen; makuulla ison paperin päällä Katja. Elli Laitinen ja Katja Viik-Puranen

27 TEEMAT Ja kuinka keltainen -teema alkoi elää ryhmän arjessa…
Projektityöskentely: Värit Hei minä tykkään keltaisesta… Ja kuinka keltainen -teema alkoi elää ryhmän arjessa… Elli Elli Laitinen ja Katja Viik

28 TEEMAT Opeteltavan asian siirtäminen arjen tilanteisiin…
Värit/ Keltainen Kuinka monta? Opeteltavan asian siirtäminen arjen tilanteisiin… Elli Laitinen ja Katja Viik

29 TEEMAT Matematiikka Värit/ keltainen Kevyempi/ painavampi
Elli Laitinen ja Katja Viik

30 TEEMAT Liikunta Värit/ keltainen Keltainen jumppa
Elli Laitinen ja Katja Viik

31 TEEMAT Ankka jäässä vai ankkajäässä?
Värit/ keltainen Tutkijan kammiossa; kaikilla aisteilla Ankka jäässä vai ankkajäässä? Elli Laitinen ja Katja Viik

32 TEEMAT Kelluuko vai uppoaako? Värit/ keltainen Teema elää arjessa
Elli Laitinen ja Katja Viik

33 TEEMAT Imenkö vai puhallanko? Värit/ keltainen Samalla suujumppaa
Elli Laitinen ja Katja Viik

34 TEEMAT Monien mahdollisuuksien menetelmä
Värit/ keltainen Yllätyslaatikko – laatikollinen yllätyksiä Monien mahdollisuuksien menetelmä Elli Laitinen ja Katja Viik

35 SANASÄKIN HYÖDYT Suomen kielen oppiminen
Lapsen kielenkehityksen tason ymmärtäminen Kieli apuna sosiaalisten suhteiden luomisessa/ muussa toiminnassa Aikuisen jakamaton huomio Lapsen yksilöllinen huomioiminen ja positiivisen palautteen antaminen Lapsen itsetunnon ja osallisuuden vahvistuminen Pitkäkestoiset vaikutukset lapsen koko elämään Millaisia ajatuksia sinulla herää Sanasäkin hyödyistä omaa ”matkakumppaniasi” ajatellen? Elli Laitinen ja Katja Viik

36 OPETUSMATERIAALIA JA KIRJALLISUUTTA
Halme, K. & Vataja, A Monikulttuurinen varhaiskasvatus ja esiopetus. Tammi. Koskela, T TPR -Toiminnallinen tapa oppia kieltä. Tammi. Tampere Anttinen, M. & Kivijärvi, T Suomi toisena kielenä S2- opetuksen suunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Gyekye, M., Kurki, R. & Muukkonen, M. Avainsanoja – S2 opettajan opas Tammi. Helsinki. Lappalainen, U. & Vesterinen-Sumu, E AAMU – aineisto. Opetushallitus. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Marja-Kristiina Lerkkanen WSOY. Elli Laitinen ja Katja Viik

37 OPETUSMATERIAALIA JA KIRJALLISUUTTA
MIKÄ MIKÄ MAA – salkut seitsemällä kielellä, oman kulttuurin tukeminen Sosiaali- ja terveysministeriö,Oy Edita Ab, Helsinki. Hosio, V. & Tiilikainen, A-L Kaikkien kans voi leikkiä. Materiaalia suvaitsevaisuuskasvatukseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hassinen, S Lapsesta kasvaa kaksikielinen. Finn Lectura. Helsinki. Pikkarainen, M. & Kuronen, V Matroskinin työkalupakki – välineitä monikulttuurisuuskasvatukseen. Opetushallitus. Elli Laitinen ja Katja Viik

38 OPETUSMATERIAALIA JA KIRJALLISUUTTA
Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus. Jyväskylä. Paavola, H. & Talib, M-T Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-kustannus. Jyväskylä. Kallioniemi, M ”Niks ja naks, ässä kaks” Suomi toisena kielenä – opas varhaiskasvatukseen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Elli Laitinen ja Katja Viik

39 Elli Laitinen ja Katja Viik
RYHMÄTYÖSKENTELY Kirjaudu omalla nimelläsi Sanasäkki-pajaan Muodostakaa Sanasäkki-ryhmä omista matkakumppaneistanne Pohtikaa, voisivatko lapset olla samassa Sanasäkki-ryhmässä (kielen taitotaso, vuorovaikutus/sosiaaliset taidot, lasten tuen tarpeet) Pohtikaa, mitä tulee ottaa huomioon Sanasäkki-toimintaa suunnitellessa juuri näiden lasten kohdalla (varhainen-/erityinen-, yleinen/tehostettu/erityinen tuki) Ideariihi Elli Laitinen ja Katja Viik

40 KIITOS Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa…
Iloa ja innostusta sanasäkkeilyyn! Elli ja Katja Elli Laitinen ja Katja Viik


Lataa ppt "Tervetulot ja esittely puolin ja toisin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google