Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Näyttötutkintoprosessi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Näyttötutkintoprosessi"— Esityksen transkriptio:

1 Näyttötutkintoprosessi
Tutkinnon suorittajasta lähihoitajaksi

2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Vanhusten kotihoito ja huolenpito valinnainen tutkinnon osa TutkintotilaisuusINFO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

3

4 Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa
toimimalla lähihoitajan työtehtävissä kotihoidossa tai tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa tai muistisairaiden hoitokodissa.

5 Opetusalan arvioijat Opetusalan arvioija on kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alan kouluttaja, joka on näyttötutkintomestari ja suorittanut pedagogiset opinnot Opetusalan arvioijien nimet ja yhteystiedot saat Moodlesta ryhmän omalta alustalta Hoito ja huolenpito tutkinnon osasta vastaavalta kouluttajalta: Merja Asunmaa

6 Työelämän arvioijat Työnantaja-arvioija: Tuntee näyttötutkintojärjestelmän ja lähihoitajan tutkinnon perusteet Työntekijäarvioija: Arviointitehtävään motivoitunut, ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut, ammattitaidon arviointiin perehtynyt ja sosiaali- ja terveysalalta riittävän työkokemuksen omaava

7 Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen
Ilmoittautumislomake täytetään ja palautetaan viimeistään 4 viikkoa ennen tutkintotilaisuuden opetusalan arvioijalle Tutkintotilaisuuteen ilmoittautumislomakkeen löydät:

8 Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma
Ota yhteys opetusalan arvioijaasi 4 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta ja sovi aika ohjauskeskusteluun Ohjauskeskustelu pidetään noin 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuuden alkua Lähetä tutkintosuunnitelma ennen tapaamista opetusalan arvioijalle sähköpostilla Suunnitelmapohjan löydät Moodlesta:

9 Tutkintosuunnitelma Suunnitelmapohjassa sivulla 3 kuvataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet ovat ammattitaitovaatimuksia, ei arviointikriteereitä Suunnitelman pituus on max. 10 sivua

10 Jatkoa.. Tutkinnon suorittaja kirjoittaa oikeanpuoleiseen sarakkeeseen ne työtehtävät, joiden kautta hän osoittaa ammattitaitovaatimukset Arviointikriteereissä on kuvattu työtehtävät, joissa osaaminen on mahdollista osoittaa Tutkintotilaisuuden suunnitelmaa ei arvioida Suunnitelman tehtävänä on kertoa, miten tutkinnon suorittaja aikoo osoittaa osaamista tutkintotilaisuudessa

11 Ohjauskeskustelu tutkintosuunnitelmasta
Ohjauskeskustelu henkilökohtaisesta tutkintosuunnitelmasta käydään ennen tutkintotilaisuutta oppilaitoksella Ota ohjauskeskusteluun mukaan suoritustosite maksetusta tutkintomaksusta Ohjauskeskusteluun voit käyttää 2 tuntia työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikaa Opetusalan arvioija hyväksyy tutkintotilaisuuden suunnitelman allekirjoituksellaan tai pyytää täydennystä

12 Ohjauskeskustelun jälkeen
Täydennetty tutkintosuunnitelma lähetetään opetusalan arvioijalle viimeistään viikkoa ennen tutkintotilaisuutta Opetusalan arvioija hyväksyy suunnitelman sähköpostitse ja allekirjoittaa hyväksytyn suunnitelman arviointikeskustelussa Hyväksynnän jälkeen voit esitellä tutkintosuunnitelmasi työelämän arvioijille viimeistään tutkintotilaisuutta edeltävällä viikolla Myös työelämän arvioijat saattavat pyytää muutoksia/täydennystä Hyväksytyn suunnitelman jälkeen voit aloittaa tutkintotilaisuuden

13 Tutkintotilaisuus Koostuu pääsääntöisesti viidestä työvuorosta (työehtosopimuksen mukaiset työajat) Mielellään viisi peräkkäistä päivää Ammattitaito osoitetaan työelämän todellisissa työtehtävissä

14 Oman osaamisen osoittaminen
Henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman avulla TOIMINNALLA työpaikalla Keskustelemalla arvioijien kanssa tutkintotilaisuuden aikana Dokumentit esim. hygieniapassi, EA1 –kortti, lääkelaskennan koe

15 Tutkintotilaisuuden jälkeen
Sovi aika tutkintotilaisuuden arviointikeskusteluun kolmikanta-arvioijien kanssa ennen tutkintotilaisuutta tai sen aikana sähköpostitse Arviointikeskustelu pidetään 3 viikon kuluessa tutkintotilaisuuden päätyttyä Arviointikeskustelu ei voi olla tutkintotilaisuuden päättymispäivänä Tutkinnon suorittaja ja työelämän arvioijat ehtivät tehdä kirjallisen arvioinnin

16 Miten valmistaudut arviointikeskusteluun?
Täytä arviointilomake kuulakärkikynällä tai sähköisesti ennen arviointikeskustelua Muista, että kirjallinen itsearviointi on osa tutkintotilaisuutta Valmistaudu perustelemaan omaa ammattitaitoasi arviointikeskustelussa

17 Arviointikeskustelussa
Käydään läpi kaikki arvioinnin kohteet Pidetään työpaikalla ja kestää n. 1- 1,5 tuntia Osallistujat: 1)tutkinnon suorittaja, 2)työntekijäarvioija, 3) opetusalan arvioija ja ) työnantaja-arvioija

18 Arviointikokous Arviointikeskustelun jälkeen tutkinnon suorittaja poistuu paikalta kolmikannan arviointikokouksen ajaksi Arviointikokouksessa ovat läsnä työntekijäarvioija, työnantaja-arvioija ja opetusalan arvioija Myös työnantaja-arvioijan tulee olla arviointikokouksessa mukana! Arviointikokouksessa kolmikanta tekee arviointiesityksen Tekee arvosanaesityksen pöytäkirjaan ja kirjoittaa siihen perustelut arvioinnin kohteittain

19 Arviointiesitys Arviointikokouksen jälkeen kolmikanta kutsuu tutkinnon suorittajan kuulemaan arviointiesityksen eli perustelut ja arvosanaesityksen Kaikki allekirjoittavat pöytäkirjan Tutkinnon osan suorittaja tiedoksi saaneena Arviointiesitys lähetetään tutkintotoimikunnalle päätettäväksi

20 Arvosanaesityksen hyväksyminen ja pyyntö tutkintotodistuksesta
Hyväksyn arvosanaesityksen viimeisestä tutkinnon osasta. Pyydän, että tutkinnon järjestäjä tekee tutkintotoimikunnalle esityksen tutkintotodistuksen antamisesta esitetyillä arvosanoilla. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys

21 Arviointiesityksen jälkeen
Kun tutkintotoimikunta on päättänyt tutkintotilaisuuden arvosanan, lähetetään tästä sähköpostitse tieto tutkinnon suorittajalle Tutkinnon suorittajalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö 14 vrk:n kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arvosanan päättämisestä Oikaisupyyntö osoitetaan sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnalle

22 Oikaisupyyntö Jos harkitset oikaisupyyntöä, ota yhteys tutkinnon osasta vastaavaan (Merja Asunmaa), jotta saat ohjeistusta oikaisupyynnön tekemiseen Oikaisupyyntö tehdään tutkintotoimikunnan lomakkeelle, jonka tutkinnon suorittaja lähettää tutkintotoimikunnan sihteerille paperilla ja sähköpostitse Tutkintotoimikunta pyytää tämän jälkeen tutkinnonjärjestäjältä ja arvioijilta vastineet, jonka jälkeen tutkintotoimikunta käsittelee asian kokouksessaan Tutkinnon suorittajan ei tarvitse lähettää arviointimateriaalia

23 Hylätty tutkintotilaisuus
Tutkintosuoritus esitetään hylätyksi, jos joku tai jotkin ammattitaitovaatimukset eivät täyty Tutkintotilaisuus keskeytetään, kun potilas- tai asiakasturvallisuus vaarantuu tutkinnon suorittajan toimista on syntynyt sellainen tilanne, että asiakasturvallisuus olisi voinut vaarantua työturvallisuus vaarantuu Näissä tilanteissa työelämän arvioijan tai tutkinnon suorittajan tulee ottaa heti yhteyttä opetusalan arvioijaan

24 Hylätty tutkintotilaisuus
Arviointikeskustelu pidetään työpaikalla sovitusti Kolmikanta kirjaa arviointikokouksessa pöytäkirjaan tutkinnon suorittajan osoittaman osaamisen tilanteen, jonka vuoksi tutkintotilaisuus keskeytettiin ja esitetään hylättyä arvosanaa jatkosuunnitelman Jatkosuunnitelma sisältää suunnitelman osaamisen hankkimisesta valmistavassa koulutuksessa ja uudesta tutkintotilaisuudesta

25 Asiakirjojen säilytys
Tutkinnon suorittaja säilyttää allekirjoitetun tutkintosuunnitelman itsellään koko tutkinnon suorittamisen ajan Tutkintotilaisuuden arviointilomakkeet säilytetään oppilaitoksessa puoli vuotta tutkintotodistuksen päiväyksestä

26 Tutkintotilaisuuden materiaali
Yleisohje (1 kpl koko tutkinnon suorittamisen ajan) Ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen –lomake Tutkintosuunnitelmalomake Perehdytyskirje työpaikalle (sisältää laskutusohjeen) Arviointilomakkeet 2 kpl tutkinnon suorittajalle itsearviointiin työelämän arvioijille

27 Lisätietoa ja materiaalia aiheesta:
Moodle -> Hyvinvointiala (aik) -> 2015 tutkinnon perusteet. Lähihoitaja, Näyttötutkinnon ohjeistus Suora linkki Moodleen:


Lataa ppt "Näyttötutkintoprosessi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google