Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Dialogisuus ja vuorovaikutus oppisopimustoimijan työvälineenä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Dialogisuus ja vuorovaikutus oppisopimustoimijan työvälineenä"— Esityksen transkriptio:

1 Dialogisuus ja vuorovaikutus oppisopimustoimijan työvälineenä
I osa Hämeenlinnan Verkatehdas Humap / Vesa Purokuru ja Anneli Tuura

2 Omat kokeilut Tehtävälista seuraavassa diassa
Välitehtävänä Omat kokeilut Tehtävälista seuraavassa diassa 2) Dialogista /dialogissa syntyneiden ajatusten ja osaamisen levittäminen omassa toimistossa 3) Yhteiskehittelyssä syntyneiden asioiden mutustelua - kahden tunnin sopimuskäynti, josta 1,5 oppimisen käynnistämiseen liittyvää keskustelua - Oppisopimustoimija verkoston keskustelun käynnistäjä esim. työyhteisön –opiskelijan - tpk:n välillä

3 Kokeilut, joita tehdään seuraavaan 18.5. sessioon mennessä
Salpaus: Tapaaminen ennen koeajan päättymistä(ta, op,tpk, kt ja ope) Tredu+Salpaus: Työssä oppimisen klinikka ennen I arviointia Tredu+Salpaus: KT:n sähköposti 1 kk päästä opson aloituksesta KPEdu: Seurantapalaverit (op,ta/tpk, KT, ope), haastetaan keskinäiseen dialogiin, tavoitteena kouluttaminen KPEdu: Työnantajasta roolissaan aktiivisempi, infoa tpk:lle sekä ta:lle Stadi: käänteinen pedagogiikka 2h= 1,5+1/2 h Keuda: Tpk:n valinta: kolme potentiaalista ehdokasta, tapaaminen opiskelijan kanssa, valinta Jaetaan kokemukset kokeiluista seuraavassa sessiossa Hämeenlinnassa

4 Vuorovaikutus- ja dialogiosaamisella tavoitellaan
työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamista

5 Mistä kaikista suhteista on kysymys?
Yhteinen kartta 7.4. Minä-sinä suhde KT-TPK Sinä- Hän TPK-opiskelija Sinä –He suhde Tpk-työyhteisö Mistä kaikista suhteista on kysymys? - valmennuskokonaisuuden eteneminen Työkalu- pakki

6 Vuorovaikutus- ja dialogiosaamisella tavoitellaan
Valmennusosiot 1.oppisopimustoimija vuorovaikutuksen kannattelijana (7.4.) 2. oppisopimustoimijan ja tpkn välinen toiminta (18.5.) 3. tpkn ja työyhteisön välinen toiminta (elokuun alku) 4. dialoginen toiminta koko verkostossa (elokuun loppu) Vuorovaikutus- ja dialogiosaamisella tavoitellaan • yhteistä ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä verkostotyössä • fokuksen kohdentamista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen opiskelijan, ohjaajan, työyhteisön ja oppilaitoksen edustajan kohtaamisissa • oppisopimustoimijan, opiskelijan ja työpaikkakouluttajan toimijuuden/ roolin vahvistamista • yhteyden vahvistamista työnantajiin • eri osapuolien oppisopimuksesta kokeman hyödyn kirkastamista Koulutuksen 2-4 vaiheissa mukaan kutsutaan oppisopimustoimijoiden lisäksi verkostomme jäseniä.

7 Oppimiskäsityksen muutos
KONSTRUKTIVISTINEN OPPIMISKÄSITYS HOPS Lähtökohtana oppija aktiivisena tutkijana ja rakentajana Aikaisempi tieto uuden tiedon pohjana SOSIOKONSTRUKTIVISTINEN OPPIMISKÄSITYS VUOROVAIKUTUS Kaikki ovat oppijoita Opitaan puhumalla vuoro- vaikutuksessa Ihmisten väliset suhteet ovat tärkeitä BEHAVIORISTINEN OPPIMISKÄSITYS KÄYTTÄYTYMINEN - Ohjeet, määräykset kertominen - Toisto - Kuuliaisuus KOGNITIIVINEN OPPIMISKÄSITYS OPS Pedagoginen viisaus substanssiin Loogiset sisällöt ovat tärkeitä

8 Uusi rooli Oppisopimustoimijan rooli
Koulutustarkastajan uusi rooli voisi olla esim. Huolehtia eri osapuolten välisten suhteiden vahvistumisesta ja luottamuksen rakentamisesta Yhteisen kohteen / tavoitteen löytämisestä/ ylläpitämisestä Oppimista edistävien keskusteluiden käymisestä, tukemisesta ja varmistamisesta Huolehtimisesta osallisuudesta laajemmin Tarkastaja = vuorovaikutusammattilainen? Uusi rooli Perinteisesti oppisopimustarkastaja on huolehtinut prosessin oikeaoppisesta kulusta ja laillisuudesta sekä valmistanut kutakin osapuolta hoitamaan oman velvollisuutensa

9 Prosessit Reunaehdot Lomakkeet
Sopimuskäynti vuorovaikutteisesti Oppimisen käynnistäminen ja varmistaminen sosiokonstruktiivisesti Prosessit Reunaehdot Lomakkeet 1,5 h Sopimuskäynti 2 h 0,5 h

10 - elämä, oppiminen, ammatti, toimeentulo, osaaminen
OPISKELIJA - elämä, oppiminen, ammatti, toimeentulo, osaaminen OPPISOPIMUSTOIMIJAN uusi rooli Vanhem mat Muut toimijat TYÖYHTEISÖ TYÖPAIKKA- KOULUTTAJA OPPILAITOS OPETTAJA -tietopuolinen koulutus, tutkinto TYÖNANTAJA liiketoiminta/tulos, rekrytointi, kehittäminen

11 Tarkastajan rooli -MUUTOS
LAILLISUUDEN TARKASTAJA -BEHAVIORISTISEN OPPIMISPROSESSIN KANNATTELIJA VUOROVAIKUTUSAMMATTILAINEN OPPIMISEN KATALYSAATTORI SUHTEIDEN VAHVISTAJA MUUTOSAGENTTI

12 työroolissamme - meidän ryhmän ”kevyt pohdinta”
Dialogi =kahden välinen Tavoitteel-lisuus Turvallisuus Luottamus Aitous Dialogisuus työroolissamme - meidän ryhmän ”kevyt pohdinta” Ennakkoluulo- ttomuusu Roolissa toimiminen - mahdollistaminen

13 Mitä on hyvä oppiminen? Sopiva haaste + autonomia (vastuu)
Millaisista asioista syntyy hyvää oppimista? Sopiva haaste + autonomia (vastuu) Oma Halu oppia, tavoite Annettu tehtävä Luottamuksen ilmapiiri Ponnistelua & harjoittelua Yhteisöllistä, ryhmässä toimimista Oivalluksia Palaute & kannustus -> PALAUTELUUPIT Lupa epäonnistua Kasvu ihmisenä Tietoisuus omasta oppimisesta Reflektio (oppimispäiväkirja) Kontekstitietoisuus Oman toiminnan kehittämistä Mistä oppisopimustarkastajan tulisi siis huolehtia?

14 Oppiminen oppisopimuksessa
Oppisopimusoppimisen keskeisiä käsitteitä: Osaaminen Oma-aloitteisuus Vuorovaikutus Palaute Reflektio Tehokkuus Laatu Prosessin kulku Sisäinen yhteistyö Asiakaskokemus Uudet työtavat Innovaatiot Työhyvinvointi Johtaminen Jne.. Kehittyjinä: Opiskelija Työyhteisö ja koko yritys Työpaikkakouluttaja Työnantaja Oppilaitoksen edustajat/opettajat Oppisopimustarkastaja

15


Lataa ppt "Dialogisuus ja vuorovaikutus oppisopimustoimijan työvälineenä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google