Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MapInfon tiedostot TAB – Tiedosto, jonka avulla tietokanta avataan MapInfossa. Tiedostossa tietoja kentistä ja koordinaattijärjestelmästä. DAT, XLS. TXT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MapInfon tiedostot TAB – Tiedosto, jonka avulla tietokanta avataan MapInfossa. Tiedostossa tietoja kentistä ja koordinaattijärjestelmästä. DAT, XLS. TXT."— Esityksen transkriptio:

1 MapInfon tiedostot TAB – Tiedosto, jonka avulla tietokanta avataan MapInfossa. Tiedostossa tietoja kentistä ja koordinaattijärjestelmästä. DAT, XLS. TXT yms. – sisältää taulukkomuotoisen omainaisuustiedot. Pääte riippuu siitä, mistä ohjelmasta talukkodata on tuotu. MAP- sisältää tietokannan karttaelementin IND – Sisältää tietoja tietokannan tietueiden järjestyksestä. Vain indeksoituja kohteita voidaan hakea kysely- ja luo piste –toiminnoilla. Indeksointi tapahtuu: tietokanta / ylläpito /rakenne-kohdasta. ID – Linkittää taulukon ja kartan kohteet toisiinsa

2 Tietokanta/Työtila Tietokanta (tab):
Tietty taso tai rasterikartta Työtila (wor eli workspace): monia karttoja yms. Voi sisältää karttoja, taulukoita, tulosteita Kaikki mikä työtilaa tallennettaessa on auki, avautuu seuraavalla kerralla juuri samannäköisenä

3 TIETOJEN TALLENNUSTAVAT
MapInfo tallentaa tietoja neljällä tapaa: Tiedosto, tallenna työtila (workspace) Tiedosto, tallenna tietokanta (table) Tiedosto, tallenna nimellä (save copy as) Tiedosto, tallenna ikkuna nimellä (save window as)

4 Tallenna työtila: Tallentaa kyseisellä hetkellä auki olevan tilanteen
Tallentuvat mm: tieto avoimista tietokannoista tieto avoimista ikkunoista, niiden sisällöstä ja asettelusta kartta/ tasot alueella säädetyistä asetuksista Aputason (cosmetic layer) sisällön (sen minkä itse olette digitoineet eli piirtäneet) Teemakartat Kaavio -ja tulosteikkunat HUOMIO! Kun tulevaisuudessa avaat työtilan, on kaikkien siinä käytettyjen tietokantojen oltava tallella entisissä paikoissaan, tai muuten työtila ei aukene

5 Tallenna tietokanta (table) tallentaa…
Yksittäiseen tietokantaan tehdyt muutokset esim. jos on syötetty arvoja taulukkoon tai muokattu taulukoita. Myös muutokset karttakohteissa tallentuvat Tallenna ikkuna nimellä: Tallentaa kuvan aktiivisesta (sininen yläpalkki) ikkunasta halutun kokoisena ja halutussa kuvaformaatissa

6 Tallenna nimellä (save copy as):
Tallentaa kopion yksittäisestä tietokannasta Tallentaa kyselystä syntyneen tietokannan, mikäli sille annetaan uusi nimi. Tässä on huomattava, että yhteys lähtötietokantaan katkeaa!! Uusi syntynyt tietokanta täytyy avata tallentamisen jälkeen, sillä se ei avaudu itsestään Näin voi tehdä kartasta/ tietokannasta kopion itselleen

7 Mitä hyvä kartta sisältää
Koordinaatit Pohjoisnuolen Mittakaavan (joko numeroin tai janana) Huom! Janamittakaava pitää kartassa paikkaansa aina, vaikka karttaa pienennettäisiin tai suurennettaisiin Kartan selitteet. Jokainen käytetty merkki on selitettävä.

8 Digitoiminen ja karttatasojen hallinta
Digitoiminen tarkoittaa piirtämistä, yleensä aputasolle Jotta voit piirtää, pitää kyseisen tason (yleensä aputason) kynän kohdalla olla rasti. Tällöin aktivoituvat piirtotyökalut Aputaso on taso, jolle piirretään omia kohteita pohjakartan päälle. Tällöin pohjakartta ei muutu. Piirrettäessä eri kohteita, kuten teitä ja vesistöjä on hyvä laittaa ne eri tasoille. Piirretään periaatteessa ensin esim. vesistöt ja tallennetaan tämän jälkeen aputaso: kartta/tallenna aputaso (anna sille nimi vesi). Tämän jälkeen ohjelma tekee uuden aputason, jolle voit piirtää seuraavan kohderyhmän, kuten esim. tiet.

9 TASOT Silmä (näkyvyys) tarkoittaa, että taso on näkyvissä.
Kynä tarkoittaa muokkaustilaa. tähti tarkoittaa aktiivisuutta. Mikäli haluat, ettei jokin taso häiritse esim. alla olevien tasojen toimintoja, poista tästä kohdasta rasti. Keltainen lappu eli nimeäminen – kohdasta voit nimetä automaattisesti kohteita.

10 Aputaso


Lataa ppt "MapInfon tiedostot TAB – Tiedosto, jonka avulla tietokanta avataan MapInfossa. Tiedostossa tietoja kentistä ja koordinaattijärjestelmästä. DAT, XLS. TXT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google