Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuojelun toimintaohjelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuojelun toimintaohjelma"— Esityksen transkriptio:

1 Työsuojelun toimintaohjelma

2 Yleistä Työnantajalla tulee lain mukaan olla olemassa työsuojelun toimintaohjelma Toimintaohjelman laatimisvelvoite koskee kaikkia työpaikkoja Ohjelman avulla ylläpidetään, kehitetään ja seurataan työpaikan työsuojelua ja sille asetettuja tavoitteita Ohjelma on työnantajakohtainen ja sen laadinnasta vastaa työnantaja

3 Ohjelman sisältö Toimintaohjelman sisältö voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen; kuvaukseen siitä miten työpaikan työsuojeluasioita hoidetaan sekä mitä ja miten työsuojelua aiotaan kehittää. Kehitettävät asiat tulee miettiä työpaikalla tehdyn vaarojen arvioinnin ja työpaikkaselvityksen tuloksista. Ohjelman teossa kannattaa hyödyntää työpaikalle tehdyt vaarojen arvioinnit ja työ-paikkaselvitykset

4 Mitä ohjelman tulee sisältää?
1. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö, eli kuka on työsuojelupäällikkö ja kuka työsuojeluvaltuutettu (sekä varapäällikkö ja –valtuutettu) 2. Työolosuhteiden, työtapojen ja työyhteisön seuranta, eli mietitään kuinka näitä asioita työpaikalla seurataan, sillä seuranta kuuluu koko henkilöstölle 3. Työtapaturmien, ammattitautien ja vaaratilanteiden (sekä läheltä piti -tilanteiden) tutkinta, eli mietitään kuinka tutkinta on työpaikalla järjestetty ja kuinka se pitää järjestää

5 4. Kone- ja työväineiden sekä henkilösuojainten hankinta, eli miten näitä hankitaan, muistetaanko aina kuulla käyttäjien mielipidettä hankinnasta ja mitä tuotteetn toimittajalta vaaditaan/tulee vaatia 5. Rakentaminen ja korjaukset sekä työmenetelmien muutokset, eli mitä vaatimuksia suunnittelijalle tulee esittää ja mitä henkilöstölle muutoksista kerrotaan ja tulee kertoa 6. Henkilöstön opastus ja perehdyttäminen, eli kuinka nämä asiat työpaikalla hoidetaan, onko se riittävää ja onko tehty perehdyttämisohjelma/lomake

6 7. Toiminta tulipalo ja muissa hätätilanteissa, eli selvitetään onko pelastussuunnitelma ajantasalla (jos sitä yritykseltä vaaditaan), ja miten pelastustoiminta on järjestetty sekä suunniteltu 8. Muut toimintatavat, eli kirjataan työnantajan toimet tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteuttamiseksi omalla työpaikalla 9. Työterveyshuolto, eli kerrotaan miten työterveyshuollon toiminta ja ensiapu on omalla työpaikalla järjestetty

7 10. Kehittämiskohteet ja -tavoitteet, eli mietitään esimerkiksi vaarojen arvioinnin, työpaikkaselvityksen ja työntekijöiden kyselyjen avulla miten työsuojelua tulee kehittää ja millä aikataululla 11. Ohjelman toteuttamisen seuranta ja päivitys, eli ohjelma tulee tarkistaa ja päivittää vuoden välein jotta tiedetään onko kehittymistä tapahtunut ja asiat muuttuneet


Lataa ppt "Työsuojelun toimintaohjelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google