Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aalto-yliopisto Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aalto-yliopisto Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki"— Esityksen transkriptio:

1 Aalto-yliopisto 23.2.2015 Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki
Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki

2 Kurssin rakenne Johdanto rahoitus- ja pankkioikeuteen sekä sijoituspalveluihin. Luottolaitoslainsäädäntö & vakavaraisuussääntely. Luotonannon juridiikka Talletus- ja tilisopimus Maksukortit ja maksujenvälitys Arvopaperimarkkinalainsäädännön pääpiirteet Sijoituspalvelut ja niiden sääntely Rahoituspalvelujen etämyynti

3 Johdanto Kurssin tavoite ja suhde teoriaan
Pankkitoiminnan merkitys / arvopaperimarkkinoiden merkitys Regulaatio pankkitoiminnassa Pankkisääntelyn tausta ja tavoitteet Vakavaraisuussääntely Kotimaiset ja ulkomaiset luottolaitokset Talletussuoja Pankkisalaisuus 3

4 Pankkien merkitys yrityksien luotonmyöntäjänä
Standards & Poor’s 5/2013

5 Regulaation merkitys Pankkipalveluiden tarjoaminen lienee maailman säännellyin toimiala. Sääntelyn hyötyjä ja haittoja? Sääntelyn historia: 1) pankkitoiminnan varhaisvaihe , lähinnä elinkeino-oikeudellista (melko liberalistista) sääntelyä 2) siviilioikeudellisen sääntelyn perusteet (velkakirjaoikeus, panttaus jne) ja säännellyn rahan aikakausi 1930 – 1980 3) rahoitusmarkkinoiden vapautuminen ja uudet tuotteet 1980-luvulla, esim. arvopaperimarkkinalaki 1989 4) Lama ja asiakkaansuojasääntely (takauslaki, kuluttajaluottojen sääntely jne) – 2000 5) Finanssikriisi ja regulaatiotsunami

6 Luottolaitoslainsäädäntö ja yhtiöoikeus
Yleisökysymys: Mitä tahoja suojellaan osakeyhtiöoikeudessa ja miten?

7 Luottolaitoslainsäädäntö ja yhtiöoikeus
Oikea vastaus: Osakeyhtiöoikeudessa lailla suojataan Vähemmistöomistajan asemaa Velkojien asemaa Osakeyhtiöoikeudessa yllä mainittujen tahojen suojelumekanismeja ovat mm. yhdenvertaisen kohtelun periaate, vähimmäisosinko-säännökset, säännökset osakepääoman pysyvyydestä ja voitonjaosta. Myös luottolaitoslainsäädäntöön perehdyttäessä on hyvä aluksi tunnistaa mitä luottolainsäädännöllä turvataan ja miksi.

8 Luottolaitoslainsäädännön tavoitteet
Yhteiskunnan toimivuuden suoja Vakavaraisuussääntely Riskienhallinta Makrovakaus Maksuliikenteen luotettavuus Jatkuvuussuunnitelmat kriisitilanteissa Luottolaitosten velkojien (ml. tallettajien suoja) Talletussuojajärjestelmä (myös yhteydessä yhteiskunnan toimivuuteen, ”bank run”-riski) Asiakkaansuoja Asiakkaan suojelu kohtuuttomilta menettelytavoilta yksittäisissä asiakassuhteissa Markkinoinnin sääntely Asiakkaansuoja täydentyy monella muulla normistolla, esim. kuluttajansuojalaki, takauslaki, maksupalvelulaki jne. Asiakkaansuojassa pääpaino kuluttajansuojassa Kaikkea tätä tukee se, että pankkitoiminta on luvanvaraista ja tarkkaan säänneltyä ja valvottua (Finanssivalvonta).

9 Miten pankki toimii? yksinkertaistettu malli otto- ja antolainauksesta
Omistajilta oma pääoma Luotonanto kotitalouksille ja yrityksille Tallettajien talletukset Pankki Muu pankin lainanotto, esim. joukkovelkakirjat Likvidien varojen sijoitustoiminta

10 Korkokatteen oikeutus liittyy maturiteettitransformaatioon ja tallettajan riskin pienentämiseen

11 Missä määrin talletukset riittävät lainanantoon?

12 Pankin vakavaraisuus Pankin vakavaraisuussääntelyssä on kyse mm. siitä, kuinka paljon omaa pääomaa pankissa on oltava suhteessa lainanantoon. Lisäksi vakavaraisuussääntelyssä määritellään minkälaisilla varoilla (rahoitusinstrumenteilla) pääomavaatimus on katettava. Pääajatus: Mitä enemmän omaa pääomaa, sitä pienempi konkurssiriski. Mitä pienempi konkurssiriski, sitä epätodennäköisempää on, että pankkikonkurssin epäedulliset vaikutukset yhteiskunnalle ja taloudelle realisoituvat. Yleisökysymys: Miksi pääomavaatimukset eivät sitten ole esim. 100 %? Vakavaraisuusvaatimukset on pääosin harmonisoitu EU:ssa. Nyt tulossa asteittain voimaan ns. CRD IV –direktiivi (Basel III).

13 CRD IV pääomavaatimuksien rakenne: minimipääomavaatimus 8 % riskipainotetuista saatavista


Lataa ppt "Aalto-yliopisto Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google