Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aalto-yliopisto Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aalto-yliopisto Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki"— Esityksen transkriptio:

1 Aalto-yliopisto 25.2.2015 Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki
Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki

2 Luennon aiheet Kertaus Talletussuoja Sallitut toimialat pankille
Riskienhallinta Koti- ja ulkomaiset luottolaitokset Pankkisalaisuus Finanssivalvontajärjestelmä

3 Miten pankki toimii? yksinkertaistettu malli otto- ja antolainauksesta
Omistajilta oma pääoma Luotonanto kotitalouksille ja yrityksille Tallettajien talletukset Pankki Muu pankin lainanotto, esim. joukkovelkakirjat Likvidien varojen sijoitustoiminta

4 CRD IV pääomavaatimuksien rakenne: minimipääomavaatimus 8 % riskipainotetuista saatavista

5 Talletussuoja Talletukset on Suomessa suojattu pankin insolvenssitilanteessa euroon asti. Suoja euroa / tallettaja / pankki. Talletussuojasta huolehtii talletussuojarahasto ex ante –perusteisella rahoituksella tehtävät siirtyneet uudelle Rahoitusvakausvirastolle. Uusi Rahoitusvakausvirasto hallinnoi uutta kriisinratkaisurahastoa ja talletussuojarahastoa. Talletussuojan yhteys moral hazard - ja too big to fail -ilmiöihin

6 Sallitut toimialat LuottolaitosL 5 luvun 1 §
Talletuspankille sallittua liiketoimintaa on: 1) talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen hankkiminen yleisöltä; 2) muu varainhankinta; 3) luotonanto ja rahoitustoiminta sekä muu rahoituksen järjestäminen; 4) rahoitusleasing; 5) maksupalvelu ja muu maksuliike; 6) sähköisen rahan liikkeeseenlasku, siihen liittyvä tietojenkäsittely ja tietojen tallentaminen sähköiselle tietovälineelle muun yrityksen lukuun; 7) maksujen periminen; 8) valuutanvaihto; 9) notariaattitoiminta; 10) arvopaperikauppa ja muu arvopaperitoiminta; 11) takaustoiminta; 12) luottotietotoiminta; 13) asuntosäästötoimintaan liittyvä asunto-osakkeiden ja -osuuksien sekä asuinkiinteistöjen välitys; 14) muu 1–13 kohdassa tarkoitettuun toimintaan verrattava tai niihin läheisesti liittyvä toiminta. Talletuspankki saa lisäksi hoitaa postipalveluja postitoimiluvan haltijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sekä tarjota talletuspankin kanssa samaan konserniin tai talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle sen hallintoon liittyviä palveluja. Talletuspankin yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on mainittava, tarjoaako talletuspankki sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:ssä tarkoitettuja sijoituspalveluja.

7 Riskienhallinta Luottolaitoksen on huolehdittava siitä, että sillä on jatkuvasti riittävä määrä omia varoja kattamaan luottolaitokseen kohdistuvat ja sen ulkoiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit siten kuin tässä laissa ja EU:n vakavaraisuusasetuksessa säädetään. Luottolaitos ei saa toiminnassaan ottaa niin suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista vaaraa luottolaitoksen vakavaraisuudelle tai maksuvalmiudelle. Riskilajeja ovat: Luottoriskit Markkinariskit Likviditeettiriskit Operatiiviset riskit

8 Luottoriskien hallinta
Luotonmyöntöprosessi koordinoitu ja dokumentoitu Sääntelyssä riskikeskittymärajoituksia Luottoriskejä voidaan vähentää vakuuksilla Yksi tapa arvioida luottoriskiä expected loss = Exposure at default (EAD) x loss given default % (LGD) x probability of default (PD)

9 Kotimaiset ja ulkomaiset luottolaitokset
Kotimaisia pankkitoiminnan muotoja: osakeyhtiömuotoiset liikepankit, osuuspankit, säästöpankit ja hypoteekkiyhdistys. Myös kiinteistöluottopankit. Luottolaitoslainsäädännössä pankit ja konserniyritykset voivat muodostaa konsolidointiryhmän. Finanssikonglomeraatti ei-oikeudellinen käsite. Lisäksi Suomessa toimii ulkomaisia luottolaitoksia, useimmiten sivuliikkeellä. Vakavaraisuussääntely kotimaan lain mukaan (pitkälti tosin harmonisoitu EU:ssa), asiakkaansuojasääntely isäntävaltion lain mukaan.

10 Pankkisalaisuus Perinteisesti vahva ja luonnollinen osa pankkitoimintaa. Liittymä omaisuudensuojaan ja kapitalismiin. Pankkisalaisuuden rikkominen on kriminalisoitu. Pankin työntekijän elinikäinen velvoite. Myös pankin sisällä pankkisalaisuustietojen käyttö ja levitys rajoitettua. Voidaan poiketa asiakkaan suostumuksella. Nykyään varsin paljon lievennyksiä viranomaisten suuntaan: vero-, ulosotto- ja poliisiviranomaiset.

11 Finanssivalvontajärjestelmä

12 Finanssivalvonta Suomessa
Fiva valvoo kotimaisten pankkien vakavaraisuutta, taloudellista asemaa, hallintoa ja asiakkaansuojaa. Fiva valvoo sivuliikkeiden asiakkaansuojaa ja likviditeettiä. Laajat toimivaltuudet, mm. hallinnolliset sanktiot ja toimiluvan peruutusmahdollisuus. Muutoksenhakureitti yleensä hallinto-oikeuteen. Fit & proper –arviot johdosta


Lataa ppt "Aalto-yliopisto Professor of Practice OTT Sakari Wuolijoki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google