Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorisotakuun kuntakokeilu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorisotakuun kuntakokeilu"— Esityksen transkriptio:

1 Nuorisotakuun kuntakokeilu 2015-2016
Ohjaamo Keski-Uusimaa

2 Johtoryhmä Jari Lausvaara, hankkeen johtaja, puheenjohtaja
Anu Vesterinen, hankepäällikkö, sihteeri Mervi Huttula, Ohjaamon palvelupäällikkö Markku Hyttinen, Pornainen Marju Taurula, Järvenpää Tiina Larsson, Kerava Anneli Manninen, Keuda Ari Orelma, Hyria Sari Kanerva, Uudenmaan TE-toimisto Tarja Sainio, Nurmijärvi Arja Tolttila, Mustijoen perusturva

3 Edellisen muistion hyväksyminen Esittäytyminen Tiedotettavat asiat
Esityslista Edellisen muistion hyväksyminen Esittäytyminen Tiedotettavat asiat Työmarkkinakatsaus, ELY / J. Nupponen Päätettävät asiat Tutkimushanke: ”Promoting equity among young people: Countering marginalisation and building resilience through education, public services, and targeted benefit schemes”. Kuntakokeilun Visio -> toimintamalli/tuotos kuntakokeilussa Muut esille tulevat asiat

4 Tiedotettavat asiat xxx

5 Kokeilu – tavoitteena PÄÄTETTY
Kuntaryhmä kehittää nuorisotakuun asiakaslähtöistä prosessia kuntien, oppilaitosten ja TE -toimiston yhteistyönä. Kokeilussa luodaan alueellinen toimintamalli Nuorisotakuun toteuttamiseksi, jonka ydin on alueellinen Ohjaamo. Toimintamalli kuvaa miten alueellinen monialainen ja –ammatillinen nuorisotakuun palveluprosessi toimii ja mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja tehtävät (mm. oppilaitokset, te-toimisto ja matalankynnyksen palvelut kuten pajat). Toimintamallissa hyödynnetään olemassa olevia resursseja ja kehitetään puuttuvia prosessin osia ja palveluita. Määritellään Ohjaamon tehtävät, organisoituminen ja resurssit. Luodaan malli yhteisestä palvelusuunnitelmasta kohderyhmä ja sisällön määrittely prosessin määrittely: hallinnointi, tietojärjestelmä asiakasvastaavan määrittely: kuka, rooli, tehtävä

6 Toimintamalli - visio Ohjaamo Keski-Uusimaa on alueellinen asiakasvastaavien verkosto, joka hyödyntää optimaalisesti eri toimijoiden resursseja – erityisesti henkilöstön osaamista – nuorisotakuun toteuttamiseksi.

7 Toimintamalli – nykytilan kuvaus
ensimmäiset kuvaukset (aihiot) elokuussa pilottina Järvenpään ja Keravan Ohjaamot tasolle 2.0. palveluiden kytkeminen Ohjaamoon: ei kantaa kuntien järjestämisvastuisiin; tuotetaan paikallisesti kartoitus nyt nimettyjen asiakasvastaavien kanssa oppilaitokset, työpajat, etsivänuorisotyö, sote –palvelut rajapintojen ja kipupisteiden tunnistaminen missä K-U:n nuoret ovat nyt? (vrt. indikaattorit) minkä palveluiden piirissä he nyt ovat? (vrt. asiakkuudet)

8 Toimintamallin kehittäminen
Kunta-kokeilu OR 1. sopivat keskenään K-U Ohjaamo OR Johto-ryhmä 3. antaa tehtävän ja delegoi työnjohto-oikeudet JL / Jpää AM / Keuda 2. esimies irrottaa työpanoksen AV MH 4. sovitaan yhteisestä toimintamallista SiviJ Kela KoKyJ TE-tsto NsoJ SoteJ R TJ Asiakkaan polku Työn-tekijä Työn-tekijä Työn-tekijä Työn-tekijä Työn-tekijä Työn-tekijä Toimintamalli / Ohjaamo = sopivat keskenään Järvenpään kaupunki • Lausvaara Jari • 8

9 Toimintamalli – palveluiden kehittäminen
mitkä ovat tavoiteltavat muutokset? palveluiden kytkeminen Ohjaamoon: mitä palveluita tuotetaan lähipalveluina? mitä tuotetaan yhteistoiminnallisesti sopimukseen perustuen? mukaan otettavien palveluiden laajentaminen: esim. Kela palvelutuotannon kehittäminen, esim. starttipaja – heikkokuntoiset kieli- ja kotoutumiskoulutus työpajat – lisää työkokeilupaikkoja yritysyhteistyö – työvalmentajat sosiaalinen yritys – erityisin tukitoimin työllistyvät ”yritystyöpajat” (ELY) – yrittäjyyden tukeminen

10 Toimintamalli – palveluprosessien kehittäminen
mitkä ovat tavoiteltavat muutokset? palveluprosessien kehittäminen organisaation rajapintojen ylitykset ns. vaikeat siirtymät asiakkaiden tarkoituksenmukainen profilointi vs. osa-optimointi (pois-ohjaaminen) palveluprosessien selkiyttäminen, esim. työnjako yksilöllisen opiskelijahuollon, kuntakokeilun yhteisen palvelusuunnitelman, työvoiman palvelukeskuksen välillä ja sosiaalihuoltolain muk. palvelutarpeen arviointi osaamisen kehittäminen nykytilan kartoituksesta osaamisen tavoitetilan määrittelyyn a) kaikilta yhteisesti vaadittava osaaminen b) tehtäväkohtaisesti / ammattiryhmältä vaadittava osaaminen yksilötason osaamiskartoitus kehittämissuunnitelma ja toteutus

11 Toimintamalli – muuta ennakointi
säädösperustan ja toimintaympäristön muutokset kuntarakenteiden ja rahoitusperusteiden muutokset viestintäsuunnitelma kenelle, mitä, milloin, missä tarkoituksessa kuuleminen – osallistaminen – delegointi – käskyttäminen


Lataa ppt "Nuorisotakuun kuntakokeilu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google