Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sähkömagneettinen säteily ja hiukkassäteily

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sähkömagneettinen säteily ja hiukkassäteily"— Esityksen transkriptio:

1 Sähkömagneettinen säteily ja hiukkassäteily

2 Luokittelua

3 Sähkömagneettinen säteily
Aaltoliikettä Kun aallonpituus pienenee, säteilyn taajuus ja energia kasvavat. c = valon nopeus tyhjiössä = 3,0 · 108 m/s

4 Aaltohiukkasdualismi
Sähkömagneettisella säteilyllä on sekä aalto­liikkeen että hiukkasten ominaisuuksia. Klassisessa fysiikassa aaltoliikemallilla voidaan selittää esimerkiksi interferenssi. Klassisen fysiikan hiukkaskuvassa taas selittyvät mm. valosähköinen ilmiö ja mustan kappaleen säteily. Isaac Newton päätyi hiukkaskäsitykseen, vaikka olikin häkeltynyt muun muassa valon kahden pinnan osittaisheijastumista koskevista ongelmista. Hän tiesi, että yhteen lasipintaan osuvasta valosta tietty määrä kulkee lasin läpi ja pienempi osa heijastuu siitä. Jos tämän pinnan taakse asetetaan toinen, heijastuminen muuttuu hämmästyttävästi: tietyillä lasin paksuuksilla valoa ei heijastu lainkaan, toisilla taas huomattavasti enemmän kuin yhden pinnan tapauksessa. Tämä oli mysteeri tuon ajan fyysikoille: miten jälkimmäinen pinta voi vaikuttaa ensimmäisestä pinnasta jo heijastuneeseen valoon eli miten valo tietää kuinka monta pintaa sillä on edessään? Newton päätteli, että valolla on joko "taipumus heijastua" tai "taipumus olla heijastumatta", ja tuo taipumus riippuu lasin paksuudesta. Tätä pidemmälle hänellä ei ollut mahdollista päästä.

5 Aaltohiukkasdualismi
Myöhemmin ilmiö selitettiin valon aalto-ominaisuuksien avulla: kyse on interferenssistä. Jos ensimmäisestä ja toisesta pinnasta heijastuneet valoaallot ovat eri vaiheissa, ne sammuttavat toisensa, samassa vaiheessa olevat puolestaan vahvistavat. 1900-luvun vaihteessa ilmeni kuitenkin seikkoja, jotka viittasivat siihen, että valolla on myös hiukkasmaisia ominaisuuksia. Albert Einstein onnistui vuonna 1905 selittämään valosähköisen ilmiön, jossa metallista irtoaa elektroneja kun sitä valaistaan tietyn aallonpituuden alittavalla valolla. Einstein keksi, että tuleva valo absorboituu kvantteina, ja vain tietyn energian ylittävä valopaketti, fotoni, pystyy irrottamaan elektronin metallista. Valon täytyy siis olla yhtä aikaa aaltoliikettä ja hiukkasia. Väite herätti tiukkaa vastarintaa ja useat fyysikot näkivät sen vieraana ja outona. Einstein sai valosähköisen ilmiön selvittämisestä Nobelin palkinnon vuonna Nobel-komitea näki kuitenkin parhaaksi sanoa itsensä irti valon hiukkasluonteesta ja myönsi palkinnon vain matemaattisen teorian pohjalta, jossa hiukkasluonne nähtiin vain keinona kuvata havaittuja ilmiöitä.

6 Sähkömagneettisen säteilyn lajit
Seuraavaksi perehdytään tarkemmin ionisoimattomaan sähkömagneettiseen säteilyyn.

7 Radioaallot Aallonpituusalue 0,1 m-100 000 km.
Usein mainitaan aallonpituuden sijasta taajuus: 3 Hz–300 GHz Käytetään mm. langattomaan tiedonsiirtoon: radio- ja tv-lähetykset, matkapuhelimet.

8 Mikroaallot Mikroaallot ovat aallonpituuksien 30 cm–1 mm ja taajuuksien 1 GHz–300 GHz välissä Käytetään mm. tutkissa ja mikroaaltouuneissa. Mikroaaltouunin keksi Raytheonilla työskentelevä Perc Spencer vuonna Hän kehitti magnetroneja erilaisia tutkasovelluksia varten ja huomasi sattumalta, että mikroaalloilla pystyi kuumentamaan ruokaa. Tarinan mukaan suklaapatukka hänen taskussaan oli sulanut. Seuraavaksi hän laittoi popcornin siemeniä magnetronin lähelle ja hetken kuluttua popcornit poksahtelivat ja pomppivat ympäri hänen laboratoriotaan.

9 Infrapunasäteily Aallonpituusalue 700 nm...1 mm
Aineen rakennehiukkasten lämpövärähtelyistä johtuvaa. Aurinko tärkein infrapunasäteilyn lähde. Käytetään mm. lämpökameroissa, kaukosäätimissä ja cd-soittimissa.

10 Näkyvä valo Aallonpituusalue on 400-700 nm.
Sateenkaaren spektrissä näkyvät kaikki valon väri violetista punaiseen. Aurinko tärkein valon lähde. Lamput Laser on optinen laite, joka tuottaa koherentin valosäteen

11 Ultraviolettisäteily
Aallonpituudeltaan lyhyempää kuin näkyvä valo Ultraviolettisäteily jaetaan kolmeen säteilyalueeseen pääasiassa säteilyn ihmisterveyteen ja ympäristöön aiheuttamien vaikutusten mukaan: UVA-säteily, aallonpituus nm UVB-säteily, aallonpituus nm UVC-säteily, aallonpituus nm Otsonikerros on tehokkain suoja UV-säteilyä vastaan.

12 Ionisoiva säteily Ionisoituminen = Atomin elektroniverhosta irtoaa tai siihen tulee lisää elektroni/elektroneja ja atomista tulee sähköisesti varautunut ioni.

13 Sähkömagneettinen ionisoiva säteily
Gammasäteilyä (γ) syntyy atomiydinten hajoamisen yhteydessä. Lähettäessään gammasäteilyä ydin ei muutu toisen alkuaineen ytimeksi, vain ytimen energia muuttuu Hyvin läpitunkevaa Käytetään mm. sairaalatarvikkeiden sterilointiin. Ei tartu säteilytettyihin kohteisiin.

14 Sähkömagneettinen ionisoiva säteily
Röntgensäteily on lyhytaaltoista sähkömagneettista säteilyä Läpäisee kevyistä alkuaineista koostuvia esteitä hyvin. Synnytetään röntgenputkissa pysäyttämällä suureen nopeuteen kiihdytetyt elektronit metallilevyyn. Käytetään lääketieteessä, arkeologiassa, teollisuudessa

15 Hiukkassäteily Syntyy radioaktiivisten aineiden hajotessa
Radioaktiivinen aine = hajoaa ajan myötä toisiksi aineiksi (vrt. gammasäteily) α, β ja neutronisäteily Kosminen taustasäteily on hiukkassäteilyä Radioaktiivisia aineita ja –säteilyä on kaikkialla. Jaetaan ionisoivaan ja ionisoimattomaan säteilyyn. Ionisoiva vaarallista!

16 Hiukkassäteily Alfasäteily: Raskaat alkuaineet lähettävät hajotessaan heliumatomin ytimiä = alfahiukkasia. Ei etene pitkiä matkoja, mutta on erittäin vaarallista! Suomen maaperä sisältää alfa-aktiivista uraania paljon. U  Ra  Rn Beetasäteily: Elektroni- tai positroni-säteilyä. Neutronisäteily: Ei ionisoi suoraan, mutta jos neutroni jää ytimeen, syntyy uusi alkuaineen isotooppi  Ytimen muutokset lähettävät gammasäteilyä. Käytetään syöpäkasvaimien tuhoamiseen (Boori + neutronisäteily  Litium + Helium + energiaa)

17 Hiukkassäteilyn läpäisevyys
Paperi Alumiini

18 Säteilyn yksiköt Aktiivisuus = Hajoamisten lkm. / Aika
Yksikkö Bq (becquerel) Esim 1500 Bq = 1500 hajoamista/s Puoliintumisaika T1/2 = Aika, jolloin näytteen aktiivisuus pienenee puoleen. Esim. Plutoniumin puoliintumisaika on vuotta! Säteilyannos = Säteilyn biologisten vaikutusten voimakkuus Yksikkö Sv (sievert) Ottaa huomioon säteilylajien erilaisuuden.

19 *Esimerkki (vain, jos MAA1 on käytynä)
Radioaktiivisen isotoopin casium-137 puoliintumisaika on 29 vuotta. Ydinvoimalaonnettomuudessa saastuneella alueella aineen määrä on satakertainen turvalliseen määrään verrattuna. Kuinka monen vuoden kuluttua aineen määrä on sallituissa rajoissa?

20 Säteilyn vaimeneminen
Pistemäisen säteilylähteen säteilyn voimakkuus on kääntäen verrannollinen säteilylähteen etäisyyden neliöön. Säteilyn intensiteetti pienenee neljäsosaan, kun etäisyys säteilylähteestä kaksinkertaistuu.

21 Esimerkki (tehtävä 7-27) r/cm I/(pulssia/s) 8 656 10 420 15 187 20 104 25 67 30 47 35 34 40 50 17 Intensiteetti on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. Matemaattisesti tämän voisi muotoilla: I~1/r2. Pistemäinen gammasäteilylähde säteilee kaikkiin suuntiin. Säteily jakautuu pallopinnalle, jonka pinta-ala on suoraan verrannollinen pallon säteen toiseen potenssiin.


Lataa ppt "Sähkömagneettinen säteily ja hiukkassäteily"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google