Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erityisopetuksen rehtori Lari Marjamäki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erityisopetuksen rehtori Lari Marjamäki"— Esityksen transkriptio:

1 Erityisopetuksen rehtori Lari Marjamäki
Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu-opiskelu oman opinto-ohjelman mukaisesti Erityisopetuksen rehtori Lari Marjamäki

2 Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on:
1. Joko kunnan/kaupungin/koulun perusopetuksen järjestämistapa 2. Yksittäiseen ryhmään tai oppilaaseen kohdistuva joustava perusopetuksen järjestämistapa

3 Mitä säädöksiä edellyttää?
Perusopetusasetus 11§ 3 mom. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen edellyttää tätä koskevaa päätöstä opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmassa päätetään tällöin, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta kunkin oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti  Ts. asiasta linjataan maakunnallisessa/kunnallisessa opetussuunnitelmassa. Opintokokonaisuuksien määritteleminen on mahdollista myös koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa Oppilaan oma opinto-ohjelma rakentuu opetussuunnitelmassa määrätyistä opintokokonaisuuksista; henkilökohtaista etenemistä seurataan oppimissuunnitelman avulla  opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi eri oppiaineiden ja monialaisten kokonaisuuksien keskeiset sisällöt Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta.

4 Mitä säädöksiä edellyttää?
Perusopetuslaki 18§: Tarvittaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla. Tällainen hallintopäätös on mahdollinen silloinkin, kun paikallista opetussuunnitelmaa ei ole laadittu vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua varten. Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma  Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet.

5 Miten opetussuunnitelma on valmistautunut vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun?
Opetussuunnitelmassa päätetään, että vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on mahdollista a) miten vuosiluokkiin sitomatonta eli oman opinto-ohjelman mukaan etenevää opiskelua käytetään (koskeeko ratkaisu kaikkia vai joitakin kouluja, joitakin luokka-asteita, yksittäisiä oppilaita jne.) b) mitkä ovat oppimäärään sisältyvät opintokokonaisuudet, joista opinnot rakentuvat c) mitkä ovat tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt näille opintokokonaisuuksille d) mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia e)miten opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista seurataan ja arvioidaan.

6 Miten opetussuunnitelma on valmistautunut vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun?
Oppiaineissa ja opintokokonaisuuksissa on määritelty vuosiluokittaiset keskeiset sisällöt, jotka opiskellaan ja arvioidaan vuosiluokan aikana  sisällöt, ei liian tarkkoja määritelmiä! Huom! Erityinen ja tehostettu tuki PoL 17 §, 16 a§ Sisältömääritelmien laatiminen helpottaa myös pohtiessa oppilaan oppiaineen sisällön karsimista tai yksilöllistämistä

7 1. luokan ympäristötieto
Miten opetussuunnitelma on valmistautunut vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun? Helpoin tapa on kuvata sisällöt käsitekarttana, ranskalaisten viivojen listana tmv.: Osaa lukea; (arvioinnissa näkyy taidon taso) Osaa kirjoittaa pienaakkosin, käyttää näppäimistöä ja yleisimpiä kirjoitusohjelmia 1. luokan Äidinkieli Hallitsee yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-20 Tunnistaa geometrisia muotoja: kolmio, neliö 1. luokan matematiikka Tunnistaa Suomen eläinlajeista; kettu, susi, ilves… On laatinut satasivuisen esseen kotiseudusta Jne… 1. luokan ympäristötieto

8 Monialainen kokonaisuus 1
Miten opetussuunnitelma on valmistautunut vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun? 1.Luokan sisällöt Matematiikka Monialainen kokonaisuus 1 Äidinkieli Ympäristötieto Taito- ja taideaineet

9 Milloin tämä on kaikkein hyödyllisintä?
Esi- ja alkuopetusvaiheen toteutusvaihe: Joissakin kunnissa on kokeiltu e-2.-luokkien opetusta vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun kautta  Mahdollistaa oppilaan kognitiivisen kehityksen huomioinnin: vrt. lahjakkuus-tuen tarve Todisteellisesti alentuneen koulukuntoisuuden omaavien oppilaiden tukeminen; Lasten- tai nuorisopsykiatrisen hoidon tai lastensuojelun piirissä olevat oppilaat; Yksittäisen oppilaan päätös PoL 18§  esim. masennusdiagnoosi, vakava sairaus; syöpä tmv.  ns. sairaalakoulun oppilaat

10 KIITOS !


Lataa ppt "Erityisopetuksen rehtori Lari Marjamäki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google