Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oikeus ja kamppailut 5. luento.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oikeus ja kamppailut 5. luento."— Esityksen transkriptio:

1 Oikeus ja kamppailut 5. luento

2 Juristien kamppailu + moraalikieli
Lüth Kamppailu Yksilöiden Dodge v. Ford Regiimien Grogan, Open Door, X Moraalikieli Juristien

3 Kamppailun analytiikka (1)
Yksilöiden Juristien Regiimien Toiminta Rakenne

4 Moraalikieli ”toimintarakenteena”
Moraalikieli: oikean ja väärän erottamisen kieltä Juridinen kieli: toimintarakenne oikean ja väärän erottamiseksi Toimintapuoli: moraalikieli on välinevarasto, jota käyttämällä juristit kamppailevat omalla kentällään Rakennepuoli: moraalikielen käyttö ylläpitää oikeutta regiiminä yleisellä vallan kentällä

5 Moraalikielen funktiot
Vastata niihin kysymyksiin, joiden kanssa juristit kamppailevat omasta olemuksestaan Kritiikki (refleksiivinen taso) Legitimiteetti (hyväksyttävyys) Atelologisuus (toimintaa itsensä vuoksi) Polyvalenssi (instrumentalismi/integriteetti)

6 Laillisuus ja sen vastinparit
Laillisuus ja yksilön oikeudet Laillisuus ja yleinen etu Laillisuus ja kohtuus

7 Laillisuus ja yksilön oikeudet
Ateleologinen: vaatimalla subjektiivisia oikeuksiaan, yksilöt ylläpitävät objektiivista oikeutta (= regiiminä) Legitimiteetti: valta pakotetaan juridiseen muotoon; yleinen laki + oikeussubjekti Polyvalenssi: jos muu regiimi käyttää yksilön oikeuksia, juridiikka kytketään päälle Kritiikki: ”supernormistot” (ihmis- ja perusoikeudet, perusvapaudet)

8 Laillisuus ja yleinen etu
Kritiikki: hyvän ja huonon hallitsemisen erottamiskriteereitä; yleinen etu: ulko-oikeudellinen vai oikeuden sisäinen kriteeri? Instrumentalismi: muut regiimit hakevat juuri laillisuus-legitimiteettiä oikeudesta Legitimiteetti: yleisen edun muodossa muiden regiimien kyseenalaistamattomat lähtökohdat joutuvat arvoina ”puntariin” muiden joukkoon Ateloginen ulottuvuus: yhteisen mitan, arvottamisen mahdollisuuden jatkuvaa ylläpitoa regiimien välillä

9 Laillisuus ja kohtuus Legitimiteetti: lainsoveltamista yllättävässä tilanteessa ja poikkeuksellisia olosuhteissa Kritiikki: laillisuus johtaa vääryyteen, jos lakia sovelletaan joustamattomasti (summum ius summa iniuria) Integriteetti: muista regiimeistä tulee lainsäädänön taustaoletuksia, joista nyt poiketaan Ateleologien: oikeudenmukaisuus?

10 Kamppailun analytiikka (4)
Juristien Laki ja oikeudet Laki ja yleinen etu Laki ja kohtuus Oikean ja väärän erottamisen: kieltä, välineitä, rakenteita


Lataa ppt "Oikeus ja kamppailut 5. luento."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google