Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikeidean esittelyohje

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikeidean esittelyohje"— Esityksen transkriptio:

1 Liikeidean esittelyohje
Ohjeistusta liikeidean yleiseen esittämiseen Tässä ei mukana talouslaskelmia

2 Yrityshanke / Yritys Oy
Päiväys Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti

3 Ongelma, tarve, haaste Kuvaa asiakkaalla oleva ongelma, jota ollaan ratkaisemassa tai asiakkaalla oleva tarve, jota ollaan tyydyttämässä Ongelman ratkaisun merkitys asiakkaalle (asiakasnäkökulma). Onko arvioitavissa rahassa? Ajankäytön säästönä? Miten muuten? Asiakkaat, joilla on sama ongelma tai tarve Jos ongelmaa ei ole aikaisemmin ratkaistu, niin miksi näin on? Tai jos on, niin mihin liiketoimintamahdollisuus sitten perustuu?

4 Ratkaisu Kuvataan yrityksen ratkaisu (teknologia, tuote, palvelu) ongelmaan tai tarpeeseen lyhyesti. Mihin ratkaisu perustuu: keksintöön, uuteen teknologiaan, uusiin ominaisuuksiin, uuteen liiketoimintamalliin jne.? Mikä on ratkaisun tuottama avainhyöty asiakkaalle? Mikä on ratkaisun kilpailuetu suhteessa kilpaileviin ratkaisuihin? Miten se on parempi kuin kilpaileva ratkaisu?

5 Kohdemarkkina ja asiakkaat
Kohdemarkkina / asiakassegmentit: Kapea markkinarako (niche-markkina) eli ratkaisu kapealle asiakassegmentille tietyllä toimialalla vai pyritäänkö tarjoamaan ratkaisusta sovelluksia/versioita useille asiakassegmenteille useilla toimialoilla? Arvio kohdemarkkinan koosta Suomessa (asiakkaita kpl/v, liikevaihtoa EUR/v) ja kehityssuunnasta? Arvio kohdemarkkinan koosta muilla markkina-alueilla (Keski-Eurooppa, USA, Aasia) ja kehityssuunnasta? Luetellaan referenssiasiakkaat, jos niitä on. Luetellaan ensimmäiset potentiaaliset asiakkaat nimeltä (on jo oltu yhteydessä tai tullaan ottamaan yhteyttä).

6 Kilpailu ja markkinoille pääsy
Suora ja välillinen kilpailu. Pääkilpailijat. Pääkilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet. Yrityksen omat vahvuudet ja heikkoudet. Miten erottaudutaan kilpailijoista asiakkaan näkökulmasta (tuote, palvelu, liiketoimintamalli, jakelukanava jne.)? Miksi asiakas ostaa yritykseltä eikä kilpailijalta? Mitä asiakas ostaa? Markkinoille pääsyn esteet? Onko niitä? Miten asiakkaat tavoitetaan alussa (suorat kontaktit, Internet, sähköposti, mainostaminen, media, myynninedistäminen jne.)? Entä myöhemmin?

7 Liiketoimintamalli Missä arvoketjussa yritys toimii? Paikka arvoketjussa? Ansaintalogiikka (miten liikevaihtoa saadaan aikaan). Verrokkihinnat ja oma hinnoittelumalli. Ratkaisun (ydintuote, lisätuotteet, oheispalvelut) tuottaminen asiakkaalle (mitä tehdään itse ja mihin tarvitaan alihankinta-, kumppanuus- ja partneriverkostoa) Myynti- ja toimituskanavat (internet, vähittäiskauppa, jälleenmyyjät, oma myynti, systeemitoimittajat) Suomessa? Entä muilla potentiaalisilla markkina-alueilla (maahantuojat, jälleenmyyjät, systeemitoimittajat)?

8 Muuta tärkeää Avainhenkilöiden taustat ja aikaisemmat näytöt sekä tiimi Jos avainhenkilöiden taustat ja näytöt ovat keskeinen vahvuus, kannattaa avainhenkilöt esitellä (myydä) heti esityksen alussa ennen Ongelma tai tarve –kalvoa. Löytyykö tiimistä monipuolista osaamista? Vahvistettavat osaamisalueet/uusien avainhenkilöiden rekrytointi IPR-katsaus Onko yrityksellä patentteja? Voidaanko yritysideaa muuten suojata?

9 Liiketoiminnan käynnistyssuunnitelma (harkinnanvarainen)
Aloitus (esim. tammikuussa 2014). Henkilöresurssit (esim. alussa 2 henkilöä, 4 henkilöä kahden vuoden päästä). Liikevaihtotavoitteet: ensimmäinen vuosi (esim EUR) toinen vuosi (esim EUR) kolmas vuosi (esim EUR). Käynnistysvaiheen (1-2 ensimmäistä vuotta) kehityspanostukset: tuotekehitys (esim. 1 htv + kulut / EUR) markkinointi ja myynti (esim. 0,5 htv + kulut / EUR). Käynnistysvaiheen kokonaiskustannukset (esim EUR). Käynnistysvaiheen rahoitustarve (esim EUR).


Lataa ppt "Liikeidean esittelyohje"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google