Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsen oikeudet kuvakäsikirjoitus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsen oikeudet kuvakäsikirjoitus"— Esityksen transkriptio:

1 Lapsen oikeudet kuvakäsikirjoitus
Liisamari, Maarit ja Kaarina

2 Alkukohtaus 3D-filmi sikiöstä Musiikki taustalle

3 Banaanipukui-nen kertoja selittää faktoja.
Banaani -kertoja Banaanipukui-nen kertoja selittää faktoja.

4 Banaanin vuorosanat: Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa. Lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle omaan tahtiin.

5 Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lapsella on mielipiteidensä ilmaisemiseksi oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia vapaasti, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon ja uskonnonvapauteen. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa. Lapsella on oikeus saada tiedotusvälineiden kautta sellaista tietoa, joka on tärkeää hänen kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta tiedolta ja aineistolta.

6 Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta
Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Heillä on oikeus saada tukea tehtäväänsä. Vanhempien tulee toimia lapsen edun mukaisesti. Valtion on turvattava päivähoito- ja lastensuojelupalvelut. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvitsemansa terveyden- ja sairaudenhoito. Lapsella on oikeus hänen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Lapsella on oikeus saada maksuttomasti perusopetusta. Koulutuksen on kehitettävä lapsen yksilöllisiä taitoja, ihmisoikeuksien sekä lapsen oman kielen ja kulttuurin kunnioitusta, vastuullista kansalaisuutta, suvaitsevaisuutta sekä ympäristön suojelua.

7 Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriinsa, uskontoonsa ja kieleensä. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

8 Lapsen vuorosanat Alussa: Minä olen lapsi ja minulla on oikeuksia. Sikiövideo, musiikki, puhe alkaa. Lapsen oikeudet varmistavat, että minulla ja muilla lapsilla on hyvä elämä. Kaikki lapset maailmassa ovat yhtä tärkeitä. Meillä kaikilla on samat oikeudet riippumatta siitä, missä asumme, miltä näytämme, tai mitä kieltä puhumme. Lopussa: Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus On isän, äidin, muiden aikuisten, valtion ja oman kunnan tehtävä huolehtia meidän lasten oikeuksista. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on lasten oma sopimus, jossa maat lupaavat aina toimia lapsen parhaaksi. Minulla on oikeus tietää oikeuteni. Myös kaikkien aikuisten pitää tuntea nämä lasten oikeudet. Valitettavasti jotkut aikuiset eivät noudata lapsen oikeuksia. Jos minulla on paha olla tai minua satutetaan, voin kertoa siitä tutulle aikuiselle. Voin puhua vanhemmille, opettajalleni tai koulun terveydenhoitajalle.

9 Lapsen vuorosanat: Joka aiheeseen liittyy kuva
Terveys Minulla on oikeus elää. Minulla on oikeus saada ruokaa, vaatteita ja huolenpitoa. Minun tulee saada apua, kun en voi hyvin. Minulla on oikeus leikkiä ja levätä. Koulutus Minulla on oikeus oppia lukemaan ja oppia monia muita asioita. Minulla on oikeus käydä koulua ilmaiseksi. Koulussa ja päiväkodissa minua tulee opettaa ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia ihmisiä.

10 Turva Minulla on oikeus olla turvassa. Minulla on oikeus elää vanhempieni ja perheeni kanssa, jos minun on hyvä olla heidän kanssaan. Kukaan ei saa kiusata tai vahingoittaa minua. Jos minua kiusataan tai vahingoitetaan, aikuisten on autettava minua. Osallistuminen Kun aikuiset tekevät päätöksiä, heidän pitää miettiä, mikä on parasta meille lapsille. Kun aikuiset päättävät minun asioistani, heidän on kysyttävä minulta, mitä mieltä minä olen. Minulla on oikeus omiin juttuihin ja oikeus olla oma itseni. Minulla on oikeus saada syntymäni jälkeen nimi.

11 Terveys Oikeus elää, leikkiä ja levätä, ruokaa, vaatteita, huolenpitoa, apua kun en voi hyvin.

12 Turva Oikeus elää vanhempieni kanssa.

13 Koulutus Minulla on oikeus oppia lukemaan ja oppia monia muita asioita.

14 Osallistuminen Oikeus olla oma itsensä, oikeus omiin juttuihin.

15 Lähteet


Lataa ppt "Lapsen oikeudet kuvakäsikirjoitus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google