Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet III, luovutusv.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet III, luovutusv."— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet III, luovutusv.
Prof. Heikki Niskakangas

2 Luovutustilanteet Pääomatuloa 30% - 33% (2015) Kauppa ja vaihto
Kaupan purkaminen – tehokas katuminen verotuksessa Apportti Palautus osakeyhtiöstä Omien osakkeiden lunastaminen ja hankkiminen

3 Luovutusvoiton määrä Luovutushinnasta vähennetään hankintameno
Perusparannusmenot Muita hankintamenon korjauksia Perintö- ja lahja – verotuksessa käytetty arvo Ositussaanto – edellisen omistajan hankintameno

4 Hankintameno-olettama
Yli 10 vuotta 40 % - 18% - 19,8%. Alle 10 vuotta 20 % Pyrkii jollakin tavalla korjaamaan inflaatiota – hyvin summaarisesti Ei tarvitse selittää (ikivanhaa) hankintamenoa Koskee vain luonnollisia henkilöitä ja kuolinpesiä

5 Saannon ja luovutuksen ajankohta
Pääsääntönä kaupantekopäivä Kiinteistön kauppa ja osakkeiden kauppa Yritysjärjestelyt: sulautuminen, jakautuminen, osakevaihto - jatkuvuusperiaate Merkitystä esimerkiksi hankintameno-olettamaa valittaessa

6 Vastikkeettomat saannot
Perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty arvo – perintö- ja lahjavero yleensä kevyempää kuin luovutusvoittovero Myös hankintameno-olettamaa voidaan soveltaa Perittävän kuolinhetki Ositussaannossa puretaan puolisoiden aviovarallisuussuhde, jolloin omistusaika ja hankintameno lasketaan ositussaantoa edeltäneestä saannosta

7 Luovutukseen sovellettava laki
Edellä kerrottu TVL- luovutuksista Rakennusalalla toimiva on elinkeinonharjoittaja – EVL – ei hankintameno-olettamaa. KHO joutunut usein ratkaisemaan rajaa. Arvopaperikauppa voi olla elinkeinotoimintaa – EVL – luonnollisella henkilöllä ja yleishyödyllisellä yhteisöillä vain harvoin EVL Huom. Toisen tulolähteen tappiota ei saa vähentää toisen voitosta.

8 Oman asunnon luovutus Oma tai perheen vakituinen asunto – sama käsite korkovähennyksessä Omistus- ja asumisaika 2 vuotta Perheellä kaksi asuntoa – yleensä voi olla vain yksi vakituinen asunto Tilapäinen poissaolo – ”yhtäjaksoisesti” Opiskelijan asunto Kuolinpesä omistajana

9 Sukupolvenvaihdosluovutukset
Verovapauden edellytykset: Luovutuksen kohteena kiinteä omaisuus, osakkeet ja osuudet Luovutuksen saajana lähiomainen Jos myy viiden vuoden kuluessa edelleen, niin silloin luovutuksensaajaa verotetaan Vrt. luovutukset lahjana tai perintönä

10 Luovutustappiot Vähennyskelpoinen verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna saadusta luovutusvoitosta Edestakainen oikeustoimi voi olla veronkiertoa KHO 2004:8, KHO 2009:53 sekä 2012:56 (jaostoplenum 4-3) Rajallinen vähennysoikeus voi johtaa kansantaloudellisiin tehokkuustappioihin ja ”väärään” verotukseen ynnä riskin välttämiseen - konkurssiyrittäjä Tulisi rinnastaa muihin pääomatulolajin tappioihin Eräät tappiot ovat vähennyskelvottomia – oma asunto, koti-irtaimisto


Lataa ppt "Verotuksen perusteet III, luovutusv."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google