Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energia ja energiapolitiikka kouluopetuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energia ja energiapolitiikka kouluopetuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Energia ja energiapolitiikka kouluopetuksessa
Energia ja energiapolitiikka kouluopetuksessa Verkot vesille seminaari 24. – PEC - COMENIUS 2.1 Action, financed by Socrates project, CP ES-COMENIUS-C21 Jari Lavonen, Soveltavan kasvatustieteen laitos

2 Mitä opetussuunnitelma sanoo energiasta ja energiapolitiikasta?
Mitä opetussuunnitelma sanoo energiasta ja energiapolitiikasta?

3 Perusopetuksen aihekokonaisuus: Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta … valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. … ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. … ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa ENERGIAPOLITIIKAA: YKSILÖ, YMPÄRISTÖ, YHTEISKUNTA

4 Lukion aihekokonaisuus: Kestävä kehitys
Lukion aihekokonaisuus: Kestävä kehitys aineiden ja energian kiertokulkuja luonnossa ja tuotantojärjestelmissä MITÄ ENERGIA ON? opetellaan säästämään energiaa ja raaka-aineita. Pohditaan, millaista voisi olla taloudellinen kasvu, joka ei perustu raaka-aineiden ja energian käytön lisäämiseen, ja mikä merkitys talouden vakaudella on ympäristönsuojelulle ja ihmisten hyvinvoinnille. ENERGIAPOLITIIKAA: YKSILÖ, YMPÄRISTÖ, YHTEISKUNTA

5 Ympäristö- ja luonnontieto luokilla 1 - 4
Ympäristö- ja luonnontieto luokilla 1 - 4 … oppii suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja … osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä. ENERGIAPOLITIIKAA: YKSILÖ

6 Fysiikka ja kemia luokilla 5 - 6
Fysiikka ja kemia luokilla 5 - 6 … erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä energiavarat MITÄ ENERGIA ON? … luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin ENERGIAPOLITIIKAA

7 Fysiikka ja kemia luokilla 7 - 9
Fysiikka ja kemia luokilla 7 - 9 … luonnonilmiöissä tapahtuvia energiamuutoksia … … sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja … … fotosynteesin merkitys … energiavarannolle … … energian säilyminen ja huononeminen, … lämpö energiamuotona MITÄ ENERGIA ON? … valmiuksia tehdä valintoja energiavarojen käyttöön liittyvissä asioissa … valmiuksia … keskustella energian tuotantoon ja ympäristöön liittyvistä asioista … … voimalaitosten hyötyjä ja haittoja ENERGIAPOLITIIKAA: YKSILÖ, YMPÄRISTÖ

8 Biologia ja maantiede luokilla 7 - 9
Biologia ja maantiede luokilla 7 - 9 … halu vaalia elinympäristöjä … … ympäristönsuojelun tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet. … ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka ENERGIAPOLITIIKAA: YKSILÖ, YMPÄRISTÖ, YHTEISKUNTA

9 Energia-asiat lukion oppiaineissa
Energia-asiat lukion oppiaineissa Maantiede: raaka-aineet ja energialähteet • kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet Biologia: ympäristövastuullinen käyttäytyminen • ympäristöongelmien syyt ja seuraukset ekosysteemissä Fysiikka: energian sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa • ydinenergia • lämpöenergia • mekaaninen energia • hyötysuhde • energiavarat • energian siirto sähkövirran avulla • energiateollisuus • Kemia: sidosenergia • energian sitoutuminen ja vapautuminen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkitys yhteiskunnassa

10 Mitä yleissivistävässä koulussa tulisi energiasta oppia? Mitä energia on?

11

12 Energia Energian määrittelee energian säilymislaki: - energia muuttaa muotoa: energialajit - energian määrä säilyy muutoksissa (ei synny tyhjästä eikä häviä) Energiaa varastoituu ja vapautuu luonnon (ja ihmisen aikaansaamissa) prosesseissa - sidotut energialajit (potentiaalienergia, kemiallinen energia, ydinenergia) ja - vapaat energialajit (lämpö, säteily, liike) - energiavarat ↔ sidotut energialajit (uusiutuvat ja uusiutumattomat) Energia ”huononee” luonnon (ja ihmisen aikaansaamissa) prosesseissa

13 Energiakaavio: Yhteyttäminen
Energiakaavio: Yhteyttäminen auringon kasvien yhteyt- säteily- kemiallista tämi- enenrgiaa nen energiaa alku loppu Osa auringon säteilyenergiasta muuntuu vihreiden kasvien fotosynteesissä kemialliseksi energiaksi. Samalla sitä absorboituu kasveihin lämmöksi

14 Energiakaavio: Palaminen
Energiakaavio: Palaminen nuotion kasvien pala- lämpö kemiallista mi- energiaa nen valo alku loppu Erilaisissa palamisprosesseissa kemiallinen energia muuntuu lämpöenergiaksi, joka lopulta säteilee lämpösäteilynä takaisin avaruuteen.

15 Energiakaavio: virtapiiri
Energiakaavio: virtapiiri valo pariston sähkö- kemiallista vir- lämpö energiaa ta alku loppu Paristo syöttää virtapiiriin energiaa. Energia on peräisin paristossa tapahtuvista kemiallisista reaktioista. Lamppu tuottaa hehkuessaan valoa ja lämpöä.

16 Mitä yleissivistävässä koulussa tulisi energiapolitiikasta oppia? Mistä näkökulmista käsin asioita tulisi tarkastella?

17 Näkökulmia energiapolitiikkaan
Näkökulmia energiapolitiikkaan Energiantuotanto/käyttö ja yksilö kansalaisen terveys, ammattitaudit, onnettomuudet, … Energiantuotanto/käyttö ja ympäristö maa-ala ja maisema, laitosten rakentaminen "raakaenergian" hankinta, kuljetus, varastointi, energian tuottaminen, jätteiden käsittely ja varastointi, energian siirto, … Energiantuotanto/käyttö ja yhteiskunta kotimaisuusaste, ulkomaankauppa, energian hinta, pääoman sitominen, turvallisuus, kansainväliset yhteydet, luvat, poliittinen päätöksenteko, energian saatavuus, …

18


Lataa ppt "Energia ja energiapolitiikka kouluopetuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google