Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TAMPEREEN KAUPUNKI 1 Talousarvio 2005 Taloussuunnitelma 2005-2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TAMPEREEN KAUPUNKI 1 Talousarvio 2005 Taloussuunnitelma 2005-2007."— Esityksen transkriptio:

1 TAMPEREEN KAUPUNKI 1 Talousarvio 2005 Taloussuunnitelma 2005-2007

2 TAMPEREEN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2005, yhteenveto Asukasluku 31.12.2004202 700 Veroprosentti 18,00 Vuosikate 78,1 milj.euroa Poistot84,9 milj.euroa Tilikauden alijäämä-10,3 milj. euroa Investoinnit, netto120,6 milj.euroa Talousarvion vaikutus maksuvalmiuteen-18,1 milj.euroa Pitkäaikaisten lainojen muutos+24,3 milj.euroa Lainamäärä191,4 milj. euroa Vuosikate % poistoista92,0 Investointien tulorahoitusprosentti64,8 Lainat euroa/asukas938

3 TAMPEREEN KAUPUNKI 3 Tampere kasvaa, uudistuu ja vastaa palvelutarpeisiin Kaupungin kasvu jatkuu aiempien vuosien tasolla ”Kaikem paree Tampere” –kaupunkistrategian mukaisesti jatketaan ponnisteluja –palveluiden saatavuuden ja laadun turvaamiseksi –toimintamallin ja palvelujärjestelmien uudistamiseksi sekä –tasapainoisen yhdyskuntarakenteen varmistamiseksi Vuoden 2005 talousarvio vie uudistuksia omalta osaltaan eteenpäin

4 TAMPEREEN KAUPUNKI 4 Tampereen väestö 1995-2004 sekä väestöennuste vuoteen 2020

5 TAMPEREEN KAUPUNKI 5 Väkiluvun muutos tammi-lokakuussa 2004 syntyneiden enemmyys ja nettomuutto (lkm) 16 suurinta kaupunkia

6 TAMPEREEN KAUPUNKI 6 Työpaikkojen määrä Tampereella 1990 – 2002

7 TAMPEREEN KAUPUNKI 7 Työttömyys 1990 – 2004 l Työttömyysaste lokakuussa 2004 12,8 % (10/2003 13,4 %) l Koko maan työttömyysaste 10,7 % (10,8 %) l Työttömiä Tampereella 13 103 (13 749) l Pitkäaikaistyöttömiä 3 984 (4 099) ja nuoria 1 662 (1 796)

8 TAMPEREEN KAUPUNKI 8 Palvelut Kaupungin palvelutaso säilyy pääosin ennallaan Terveydenhuollon palvelut paranevat –Hoitotakuu tulee voimaan 1.3.2005, minkä jälkeen jonot on purettava 1.9.2005 mennessä => Jonojen purkuun on varattu 6 milj. euroa –Omalääkärijärjestelmä on suosituksen mukaisessa laajuudessa käytössä koko vuoden ja osaltaan helpottaa hoitotakuun toteutumista Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään vanhustenhuollossa Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta on käynnissä laajennetussa muodossaan koko vuoden Sammon keskuslukio aloittaa toimintansa

9 TAMPEREEN KAUPUNKI 9 Toimintamallin ja palvelujärjestelmien uudistaminen Ratkaisu toimintamallin kokonaisuudistuksesta, muun muassa pormestarimallista ja tilaajalautakunnista tehdään alkuvuonna 2005 Tilaaja-tuottaja mallin pilottikohteet käynnistyvät vuoden 2005 alussa –yhdyskuntapalvelut –perusopetus ja päivähoito –toisen asteen koulutus Uudet palvelukeskukset aloittavat toimintansa –ruoka-, työterveys- ja taloushallinnon palvelukeskukset aloittavat 1.7.2005 –logistiikka- sekä hallinto- ja henkilöstöpalvelukeskuksista tehdään selvitykset ja jatkotoimenpiteet vuoden 2005 loppuun mennessä Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden hyvinvointipalveluiden uudesta tuotantomallista laadittu selvitys toimenpide-ehdotuksineen valmistuu

10 TAMPEREEN KAUPUNKI 10 Tasapainoinen yhdyskuntarakenne Kaupungin investointien määrää alennetaan, mutta investointien taso säilyy edelleen korkeana –Investointien kokonaismäärä on 122 miljoonaa euroa –Investointien osuus on 10 prosenttia talousarvion kokonaismenoista Päätökset raideliikenteestä sekä Ranta-Tampellan tunnelin rakentamisesta tehdään kesään mennessä Vuoreksen asuinalueen suunnittelu etenee ja vuoden 2005 aikana edetään eräiltä osin jo rakentamisvaiheeseen Ratinan alueen suunnittelu etenee ja vuoden 2005 aikana aloitetaan etelärannan saattaminen rakentamiskelpoiseksi Nurmi-Sorilan sekä Ojala-Lamminrahka alueiden suunnittelua jatketaan Seudullista maankäyttöä ja liikennehankkeiden toteutusta ohjaava seutustrategia on valmis keväällä 2005

11 TAMPEREEN KAUPUNKI 11 Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Milj. euroa Varsinainen toiminta 1 021,2 Investoinnit 121,9 Rahoitus 28,8 Kokonaismenot 1 171,9

12 TAMPEREEN KAUPUNKI 12 Tuloperusteet 2005 Verotulot –Verotulojen kasvu on ollut viime vuosina heikkoa. –Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle 0,75 prosentti- yksiköllä. Ilman korotusta kunnallisverotulot olisivat laskeneet sekä vuoteen 2003 että vuoteen 2002 verrattuna. –Tampereen kokonaisverotulot (ml. yhteisöverotulot) saavuttavat vasta vuonna 2005 vuoden 2001 tason. –Kokonaisverotulojen määrän arvioidaan vuonna 2005 kasvavan noin 5 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Valtionosuudet –Valtionosuudet kasvavat talousarviossa 9 milj. eurolla (6 prosenttia). – Kaikki kasvu kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksiin. Maksut ja taksat –Talousarvio sisältää vesimaksujen 6 prosentin korotuksen sekä kaukolämmön myyntihintojen keskimäärin 7 prosentin korotuksen.

13 TAMPEREEN KAUPUNKI 13 Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

14 TAMPEREEN KAUPUNKI 14 Toimialojen nettomenojen kasvu 2004 – 2005 Päivähoito siirretty sosiaali- ja terveyspalveluista kasvatus- ja opetuspalveluihin

15 TAMPEREEN KAUPUNKI 15 Käyttötalousmenot Ilman liikelaitoksia Yhteensä 1 018 milj. euroa Päivähoito siirretty sosiaali- ja terveyspalveluista kasvatus- ja opetuspalveluihin

16 TAMPEREEN KAUPUNKI 16 Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

17 TAMPEREEN KAUPUNKI 17 Tuloslaskelmaosa

18 TAMPEREEN KAUPUNKI 18 Investoinnit 2004 – 2005 bruttomenot

19 TAMPEREEN KAUPUNKI 19 Rahoitusosa

20 TAMPEREEN KAUPUNKI 20 Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997-2005

21 TAMPEREEN KAUPUNKI 21 Lainamäärän kehitys 1997-2005 LAINAKANTA = Vieras pääoma - Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat Milj.euroaEuroa/as.

22 TAMPEREEN KAUPUNKI 22 Tampereen talousohjelma 2005 - 2008

23 TAMPEREEN KAUPUNKI 23 Tampereen talousohjelma vuosille 2005 – 2008 1/2 TALOUSOHJELMAN TAVOITTEET Talouden tasapaino saavutetaan vuoden 2008 (valtuustokauden) loppuun mennessä. –Ilman liikelaitoksia laaditun tuloslaskelman vuosikate nostetaan positiiviseksi, jolloin kunnallinen palvelutuotanto rahoitetaan verorahoituksella ja valtionosuuksilla. –Liikelaitokset sisältävä tuloslaskelma nostetaan ylijäämäiseksi. –Liikelaitokset sisältävän rahoituslaskelman vaikutus maksuvalmiuteen on nolla ja lainamäärää ei enää kasva. Luottamushenkilöt ja kaupungin johto tunnustavat talousohjelman laadinnan tarpeen ja yhdessä sitoutuvat etsimään tuottavuutta parantavia ja menoja säästäviä keinoja. Talouden tasapainon tavoitteleminen on ensisijaista. Talouden tunnusluvut pidetään suurten kaupunkien keskiarvon paremmalla puolella.

24 TAMPEREEN KAUPUNKI 24 Tampereen talousohjelma vuosille 2005 – 2008 2/2 TALOUSOHJELMAN TAVOITTEET Toimialojen nettomenot saavat kasvaa nimellisesti vain 3 prosenttia vuosina 2006-2008. Henkilöstömenot sopeutetaan toimintoihin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. Investoinnit arvioidaan uudelleen vuoteen 2008 ulottuvassa suunnitelmassa => Nettoinvestointien taso pidetään enintään 120 milj. eurossa. Suurten yhdyskuntainvestointien rahoitus selvitetään erikseen vaarantamatta talousohjelman tavoitteita.


Lataa ppt "TAMPEREEN KAUPUNKI 1 Talousarvio 2005 Taloussuunnitelma 2005-2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google