Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Standardisointi Mikko Huuskonen, OTT, dos Neuvotteleva virkamies, TEM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Standardisointi Mikko Huuskonen, OTT, dos Neuvotteleva virkamies, TEM."— Esityksen transkriptio:

1 Standardisointi Mikko Huuskonen, OTT, dos Neuvotteleva virkamies, TEM

2 Standardisointi Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista ja se on luotu helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristö sekä helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa. Standardit ovat luonteeltaan suosituksia Standardit voivat olla voimassa vain yhdessä maassa, mutta yhä useammin pyritään eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin, jotka ovat voimassa maailmanlaajuisesti. (www.sfs.fi)

3 Standardisointi Standardit laaditaan yhteistyönä työryhmissä ja komiteoissa, joihin voi osallistua viranomaisten, teollisuuden, kaupan, käyttäjien, kuluttajien sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajia. Standardien valmistelussa pyritään ottamaan huomioon kaikkien osapuolten näkökannat ja pääsemään yhteisymmärrykseen. Työn tulokset julkaistaan asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia ja käyttää. Standardien käyttö ja hyödyntäminen on maksutonta. Standardien hankinta on maksullista - näin rahoitetaan huomattava osa kansallisten standardisointielinten työstä. Standardit voivat olla voimassa vain yhdessä maassa, mutta yhä useammin pyritään eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin, jotka ovat voimassa maailmanlaajuisesti. (www.sfs.fi)

4 Standardisointi Standardisointi on kaikille avointa Standardisointi on julkista Kaikki olennaiset osapuolet voivat osallistua standardisointiin Standardit ovat vapaaehtoisia Näillä periaatteilla laadittujen standardien noudattamista voivat viranomaiset edellyttää päätöksissään

5 Standardisoinnin kv organisaatiot CEN - European Committee for Standardization CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI - European Telecommunications Standards Institute

6 Mitä hyötyä standardeista? Kansainvälisessä kaupassa voi olla esteitä, jotka johtuvat tuotteisiin eri maissa kohdistuvista määräyksistä ja vaatimuksista = teknisiä kaupan esteitä Standardeilla poistetaan kaupan teknisiä esteitä Eri maissa voi esim olla erilaisilla spesifikaatioilla toimivia televerkkoja ja -laitteita Tekniset kaupan esteet voivat koskea tuotteiden ominaisuuksia, merkitsemistä, pakkaamista, valmistusta, annettavia tietoja, testaamista, tarkastamista, varmentamista ja hyväksymistä Voivat olla teknisiä määräyksiä, standardeja tarkastusmenetelmiä

7 EU:n toimenpiteitä EU:n sisämarkkinaohjelma Sisämarkkinoilla tavarat, palvelut, pääoma ja ihmiset voivat liikkua vapaasti yli kansallisten rajojen. Tavoitteen saavuttamiseksi on poistettu fyysisiä, teknisiä ja verotuksellisia esteitä Sisämarkkinaohjelma on pääosin toteutettu. –Vastavuoroinen tunnustaminen 1983 –Tietojenvaihto standardeista 1983 –Uusi lähestymistapa 1985 –Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 1989 –Uusitut säädökset 2008

8 Yrityksen strategialle tärkeä Yritykselle on erittäin edullista, jos alan standardi vastaa yrityksen omaa tuotetta Osallistuminen standardisointiin voi olla toimialasta riippuen erittäin tärkeätä Riskejä: –”väärä” standardi alalle –Sukellusvenepatentit Osapuoli jättää kertomatta, että sillä on patentteja tai muuta IPR:ää standardoitaviin teknologioihin Rambus IP/09/1897

9 Standardisointi Suomessa Standardisoinnista vastaa keskitetysti Suomen Standardisoimisliitto ry EU:n tiedote 14.12.2010: –”tarkistetut suuntaviivat” –dokumentti (liittyy kilpailuoikeuteen ja ryhmäpoikkeusasetuksiin) Lisätään standardien laatimismenettelyn avoimuutta Lisätään standardeihin liittyvien aineettomien oikeuksien läpinäkyvyyttä Osapuolten ilmoitettava aineettomat oikeutensa yhteistyön alkaessa Standardisointijärjestöt voivat edellyttää, että aineettomien oikeuksien lisensioinnin hintataso ilmoitetaan ennakkoon


Lataa ppt "Standardisointi Mikko Huuskonen, OTT, dos Neuvotteleva virkamies, TEM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google