Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

31.3.2015 Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) koulutusjaosto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "31.3.2015 Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) koulutusjaosto."— Esityksen transkriptio:

1 31.3.2015 Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) koulutusjaosto

2 31.3.2015 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jaostot Koulutusjaosto Elinkeinojaosto Maaseutujaosto maakunnan yhteistyöryhmä asettaa jaostot jaostoissa noudatetaan MYR:n työjärjestystä 31.3.20152

3 3 Koulutusjaosto Työjärjestyksen mukaan koulutusjaostossa ovat edustettuina – maakunnan liitto – koulutuksesta vastaavat valtion alueviranomaiset (ELY-keskus, AVI- virasto) – työmarkkinajärjestöt (SAK, STTK, AKAVA, RT/Teknologiateollisuus) – koulutuksen toteuttajatahot (toisen asteen koulutus, ammattikorkea- ja yliopistokoulutus, vapaa sivistystyö) – elinkeinoelämän edustus (EK, Varsinais-Suomen yrittäjät, yrittäjäedustajat) puheenjohtajana on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustaja ja varapuheenjohtajana Varsinais-Suomen liiton edustaja

4 31.3.2015 Kokoonpano Kukin edustajataho tekee ehdotuksen edustajastaan ja varaedustajastaan Koulutusjaoston jäsenet edustavat koulutusastettaan tai taustaverkostoaan Kokoonpanossa huolehditaan seudullisesta edustuksesta, vaihtuvuudesta sekä paikkojen kierrosta 31.3.20154

5 Kokousten valmistelu: sihteeristö koulutusjaoston sihteeristön muodostavat ELY-keskuksen, AVI- viraston ja Varsinais-Suomen liiton nimeämät edustajat sihteeristö valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa jaostolle esiteltävät asiat sekä toimii yhteistyössä elinkeinojaoston kanssa 31.3.20155

6 Kokousten valmistelu kukin jäsen huolehtii, että oma taustayhteisö valmistelee kokousasiat kollektiivisesti koulutusjaoston asioita työstetään vuosittain kaikille avoimissa kehittämisseminaareissa 31.3.20156

7 Koulutusjaoston luonne Koulutusjaosto toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana asiantuntijoiden keskustelu- ja valmistelufoorumina alueen toisen ja korkea-asteen koulutusta koskevissa asioissa Koulutusjaosto tekee aloitteita, ehdotuksia ja tilaa selvityksiä, jotka tukevat asioiden valmistelua ja lopullista päätöksentekoa MYR:ssä sekä koulutusjaostossa edustettuna olevien tahojen päätöksentekoelimissä Koulutusjaosto voi halutessaan tehdä maakunnan koulutusasioita koskevia päätöksiä, mutta sillä ei ole juridista päätäntävaltaa 31.3.20157

8 Jaoston tehtävänä on: Maakuntaohjelman toteuttamisen edistäminen ja seuranta koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa ESR- toimenpiteiden seuranta ja yhteensovitus koulutuksen osalta Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen koordinointi vastaamaan työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoituja muutoksia maakunnassa Maakunnallisen koulutuspolitiikan kehittäminen ja esitysten valmistelu opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (KESU) Työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksen yhteyksien ja vuorovaikutuksen edistäminen Maakunnan oppilaitosverkoston laajuuden ja tarpeen arviointi Edunvalvonta koulutukseen liittyvissä laajakantoisissa asioissa Koulutusjaosto voi ottaa käsiteltäväkseen myös muita asioita. 31.3.20158

9 Vuoden 2011 toimintasuunnitelman mukaan koulutusjaoston kokouksissa valmistellaan ja käsitellään aikuiskoulutustilinpäätös tarkastellaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta, rahoitusta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista käsitellään hankekokonaisuuksia ja koordinoidaan niitä maakunnallisesti käsitellä erilaiset ennakointiraportit ja niistä tehtävät johtopäätökset seurataan maakunnan koulutustavoitteiden ja Varsinais-Suomen aikuiskoulutusstrategian toteutumista levitetään hyviä käytäntöjä käsitellään muut jäsenten esille tuomat asiat arvioidaan omaa toimintaa 31.3.20159

10 Tiedottaminen koulutusjaoston toiminnan kautta luodaan verkostoja ja parannetaan maakunnan aikuiskoulutuksen näkyvyyttä toiminnasta tiedotetaan avoimesti koulutusjaoston ja Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen –hankkeen yhteisillä www-sivuilla sekä Varsinais-Suomen liiton www- sivuilla kokousten esityslistat lähetetään mahdollisimman laajana jakeluna julkistetaan vuosittain aikuiskoulutustilinpäätös 2011 alkaen 31.3.201510


Lataa ppt "31.3.2015 Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) koulutusjaosto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google