Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Apteeraussimulaattori metsäsuunnittelun apuvälineenä Tilannekatsaus 28.10.2005 Lauri Kuusisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Apteeraussimulaattori metsäsuunnittelun apuvälineenä Tilannekatsaus 28.10.2005 Lauri Kuusisto."— Esityksen transkriptio:

1 Apteeraussimulaattori metsäsuunnittelun apuvälineenä Tilannekatsaus 28.10.2005 Lauri Kuusisto

2 Lähtökohta Rungoittainen hakkuukoneaineisto 280:ltä avohakkuuleimikolta Tavoitteena muodostaa ”todellisista” keskitunnuksista uusia puujoukkoja, joille ennustetaan apteeraussimulaattorilla tilavuutta ja puutavaralajijakaumaa

3 Tapahtunut toistaiseksi... Keskitunnusten laskenta leimikoittain Läpimittajakaumien muodostaminen Koepuiden poiminta jakaumista Uusien puujoukkojen muodostaminen koepuiden avulla Ensimmäisten tilavuusennusteiden tuottaminen MASI:lla

4 Läpimittajakaumista tarkemmin käytetty Weibull-jakauman 2-parametristä muotoa parametrien ennustaminen Siipilehdon (1999) mallien avulla (muuttujana d gM + koivulla keski-ikä ja pohjapinta-ala) Koivujen iät ennustettu pituuden perusteella Kalliovirran & Tokolan (2005) malleilla

5 Läpimittajakaumia Esim. Leimikko 49 Hankasalmi

6 Koepuiden poiminta Leimikoittain poimittu 8, 10, 12, 15, 20, 25 ja 30 koepuuta Pituuden ennustaminen Näslundin (1936) pituuskäyrällä käyttäen Siipilehdon (1999) parametrien ennustamismallia (muuttujina d gM ja h gM )

7 Koepuiden poiminta Laasasenahon (1982) perusrunkokäyrän parametrien syöttäminen koepuille (MASI muodostaa runkokäyräparametrien avulla XML- tiedoston, jossa rungot on kuvattu läpimitoilla 10 cm:n välein tyvestä latvaan) Runkokäyrän parametrit (Laasasenaho, 1982) b1b2b3b4b5b6b7b8 Mänty2,1288-0,63157-1,60822,4886-2,41472,3619-1,75391,0817 Kuusi2,3366-3,26843,6513-2,260802,1501-2,74121,8876 Koivu0,938384,106-7,85177,8993-7,50186,3863-4,39182,1604

8 Esimerkki MASI:n tuottaman XML- tiedoston puusta - 2 287 257 236 221 211 203 198 195 192 190 189 188 187 185 184 183 182 180 179 178 176 174 173 171 170 168 167 165 164 162 161 159 158 157 155 154 153 151 150 149 148 147 145 144 143 142 141 140 138 137 136 135 134 133 132 131 130 128 127 126 125 124 123 122 121 120 118 117 116 115 114 113 112 110 109 108 107 106 104 103 102 101 99 98 97 95 94 93 91 90 89 87 86 84 83 81 80 78 77 75 74 72 70 69 67 65 63 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 37 35 33 31 28 26 23 21 19 16 13 11 8 6 3 0

9 Ensimmäisiä tuloksia Jakaumista ennustetuissa tilavuuksissa selviä aliarvioita, etenkin tukkiosassa Mahdollisia virhelähteitä:  pituusmalli  runkokäyrän parametrit  jakaumapuiden poiminta

10 Työ jatkuu Pituusmallin hajonnan kasvattaminen Perusrunkokäyrän parametreilla tuotettujen runkokäyrien vertaaminen alkuperäiseen aineistoon


Lataa ppt "Apteeraussimulaattori metsäsuunnittelun apuvälineenä Tilannekatsaus 28.10.2005 Lauri Kuusisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google