Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kognition evoluutio, evoluutiopsykologia & sosiobiologia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kognition evoluutio, evoluutiopsykologia & sosiobiologia"— Esityksen transkriptio:

1 Kognition evoluutio, evoluutiopsykologia & sosiobiologia

2 Evoluution toimintaperiaate: luonnonvalinta
1. Yksilöiden välillä on eroja ominaisuuden P suhteen * Erot ominaisuudessa P ovat ainakin jossain määrin perinnöllisiä ** Ominaisuus P lisää sitä kantavan yksilön potentiaalia saada jälkeläisiä *** Ominaisuus P yleistyy populaatiossa ”Lajinkehitys” (evoluutio) on tällaisien ominaisuuksien kasautumista ****. Mr. Charles Darwin * variaatio, ** periytyvyys l. heritabiliteetti *** fenotyypin ”kelpoisuus” l. fitness (luonnonvalinta) ****

3 Darwinismin taustaoletukset
Adaptaatio ”kelpoisuus” on sopeutumista ympäristön aiheuttamaan valintapaineeseen (luonnonvalinta, ”eloonjäämiskamppailu”) tärkein selittävä tekijä Historia gradualismi (vs. saltaatioteoria, katastrofismi) Muuntelu suuntautumatonta, ”satunnaista” (s.o. ei adaptiivista) vähäistä (vs. saltaatioteoria, ”toimivat oikut”) perinnöllistä (nykyään; geenit)

4 Adaptationismi luonnonvalinnan suosima ”fitness” on yleensä sama asia kuin organismin parempi adaptaatio vallitseviin ympäristöolosuhteisiin (ekologia) valtaosa evoluutiosta voidaan selittää luonnonvalinnan avulla Valtaosa eliöiden monimutkaisista ominaisuuksista on adaptaatioita

5 Historialliset & biologiset rajoitukset
Yksilönkehityksen kannalta: valmis yksilö muokataan munasolusta mies ’muokataan’ naisesta (nännit miehillä) Lajinkehityksen kannalta: uusi muunnos muokataan jo olemassaolevasta evoluutio ”nikkaroi”, ei suunnittele puhtaalta pöydältä Esim. silmä syntyy evoluutiossa ihon alle muodostuvasta kudoksesta silmien verkkokalvon asettelu: selkärankaisten/nilviäisten silmä. Erolla historiallinen selitys, samanlaisuudella toiminnallinen selitys, kelpoisuudella adaptiivinen selitys

6 Sosiobiologia Ryhmäkäyttäytymisen ja sosiaalisten järjestelmien evolutiivinen selittäminen yhteistyö altruismi

7 Evoluutiopsykologia Älykkään käyttäytymisen, kognitiivisten järjestelmien ja ihmisen yhteiskunnan ja sosiaalisen toiminnan evolutiivinen selittäminen

8 älykkyys, kieli, persoonallisuus
Evoluutiopsykologia Ihmisellä on kognitiivinen ominaisuus P P on perinnöllinen (mutta siinä ei ehkä enää esiinny variaatiota) Esitetään miksi P on adaptiivinen/kelpoisuutta lisäävä (lisääsi mahdollisuutta saada jälkeläisiä) Ominaisuuden P olemassaolo voidaan selittää nojaamalla evoluutioon Ominaisuus P on esim. älykkyys, kieli, persoonallisuus

9 Ominaisuus P Miesten ”itsetuhoisuus”
Verrattuna naisiin onnettomuusriski 400% selvästi lyhempi elinikä todennäköisyys tulla murhatuksi 2000%… Testosteroni kiihdyttää metaboliaa lamaannuttaa immuunijärjestelmää lisää aggressiivisuutta ja seksuaalisuutta Positiivinen vaikutus lisääntymiseen johtaa piirteen yleistymiseen luonnonvalinnassa; yksilön hyvinvointi/elinikä ei suoraan vastaa fitnessiä vrt. vanheneminen (live fast die young)

10 Vanheneminen & jälkeläistenhoito

11 Älykkyys, muisti Semanttisen tietomuistin ’ylikuormittaminen’ on uusi kulttuurievoluution synnyttämä ilmiö Adaptaatio on aina suhteessa vallitsevaan ympäristöön; ympäristön muuttuessa piirre ei välttämättä ole adaptiivinen Jos piirre näyttää epäadaptiiviselta, voidaan kysyä onko se ollut tai onko se adaptiivinen jossakin toisessa (aikaisemmassa) ympäristössä rasvan ja sokerin syöminen, lihominen alkoholismi vesiapinateoria syntyykö se muiden (adaptiivisten) toimintojen sivutuotteena homoseksuaalisuus selibaatti

12 ”Selvästi epäadaptiiviset” ominaisuudet?
Homoseksuaalisuus, depressio/ahdistus voiko homoseksuaalisuuden biologinen (’homogeeni’) perusta aiheuttaa lisääntymistä edesauttavia vaikutuksia (esim. vastakkaisessa sukupuolessa ilmentyessään)? ovatko nämä äärimuotoja tai oheismuotoja jostakin, joka on adaptiivista lievemmässä muodossaan? ilmenee haitallisena vain harvoissa yksilöissä depressio/ahdistus lievässä muodossa on toimintaa käynnistävä ja korjaava psykologinen mekanismi?

13 Seksuaalinen lisääntyminen: ”luonnonvalinta” vai ”seksuaalinen valinta”
Lisääntymisen lisäksi on huolehdittava jälkeläisistä Epäsymmetria Toinen (usein naaras) on se, joka kontribuoi tähän enemmän Uros voi potentiaalisesti saada paljon enemmän jälkeläisiä Urosten lisääntymispotentiaali varioi naaraita enemmän Valintaprosessi: millainen ”käyttäytymisstrategia” tuottaa eniten selviytymiskykyisiä jälkeläisiä, sellaiset strategiat olemme perineet urokset & naaraat: terveys urokset: hedelmällisyys, määrä naaraat: jälkeläisten suojaaminen, ravinnonsaannin turvaaminen ulkoisiin tunnusmerkkeihin perustuvat valintaperusteet Usein valintapaineet (luonnonvalinnan suosimat ominaisuudet) ovat ristiriidassa keskenään uroksilla jälkeläisten määrä vs. naarailla jälkeläisistä huolehtiminen määrä vs. laatu Huom. ei saa tehdä naturalistista virhepäätelmää: faktoista ei saa päätellä moraalista oikeutusta/poliittisia päätöksiä!

14 Tyypillinen virhepäätelmä: ”lajin edun” kannalta selittäminen
Miksi ”evoluution kannalta” ei olisi parempi, että molemmat vanhemmat panostaisivat yhtä paljon jälkeläisiinsä? Oletetaan että populaatiossa toimittaisiin näin. Syntyy uros (variaatio), joka kontribuution sijaan pyrkii levittämään geenejään jälkeläisenhoidon kustannuksella Tämä uros saa kilpailijoita enemmän jälkeläisiä Piirre periytyy, joten se alkaa levitä Symmetrisyys katoaa (naaraat huolehtivat urokset kukkoilevat) Luonnonvalinta suosii kilpailijoita suurempaa jälkeläisten määrää, ei välttämättä lajin parasta/absoluuttisesti suurimman määrän tuottavaa strategiaa! Huom. ”naaraat huolehtivat” ei ole luonnonlaki

15 ”Psykologinen” selittäminen & attribuutiot epäsuoria
Esim. kumppaninvalinnassa tiettyjen ulkoisten ominaisuuksien suosiminen kertoo epäsuorasti terveydestä, hedelmällisyydestä (fitnessin kannalta oleelliset) eri kysymys kuin mitkä piirteet yksilön mielessä edustuvat Vrt. peliteoria Miksi ihmiset mielellään harrastavat seksiä, syövät, juovat, nukkuvat….? ”koska se lisää kelpoisuutta” vs. ”koska se on mukavaa”?

16 Modulaarisuus Aivot kokoelma moduuleja, jotka ovat adaptaatioita erilaisiin alakohtaisiin tehtäviin Massiivinen modulaarisuushypoteesi: aivoissa ei ole lainkaan keskuskognitiota

17

18 Geenit & kasvatus Perimä & ympäristö Biologia & Kulttuuri
Ominaisuus P on kulttuurin tuottama, kulttuurista määräytyvä, opittu, ympäristöstä peräisin Ei ”biologinen”, ei ”geneettinen”, ei osa ihmisluontoa (nature/nurture)


Lataa ppt "Kognition evoluutio, evoluutiopsykologia & sosiobiologia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google