Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AH 10.1.2008 1 Lastensuojelulaki sosiaalityön arjessa 10.1.2008 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö Arja Honkakoski Sosiaalityön kehittämispäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AH 10.1.2008 1 Lastensuojelulaki sosiaalityön arjessa 10.1.2008 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö Arja Honkakoski Sosiaalityön kehittämispäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 AH 10.1.2008 1 Lastensuojelulaki sosiaalityön arjessa 10.1.2008 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö Arja Honkakoski Sosiaalityön kehittämispäällikkö

2 AH 10.1.2008 2 Ajatuksia: mitä tarkoittaa lapsen asialla oleminen?  lapsen erityisyyden tunnistamista ja hyväksymistä aikuisten maailmassa: lapsi omien oikeuksiensa subjektina  lapsen erillisyyden ja vanhemmista / aikuisista riippuvuuden yhtäaikaista läsnäoloa  elämän perustasta huolehtimista, jotta lapsi voi kasvaa turvallisesti ”erityiseksi” aikuiseksi: kasvuolosuhteet, läheiset ihmissuhteet, rakkaus ja rajat  lasten suojelua ja lastensuojelua

3 AH 10.1.2008 3 Lapsen asialla lastensuojelussa?  ketkä kaikki ovat lapsen asialla?  lapsen asia monien, ristiriitaisten tulkintojen kohteena: vanhemmat, suku, sosiaalityöntekijät, muut ammattilaiset, hallinto …  lastensuojelun sosiaalityön ydin lapsen asialla olemisessa: onko se lapsen äänen kuuntelemisessa ja tunnistamisessa? mitä muuta se on?

4 AH 10.1.2008 4 Lastensuojelulain uudistamisen tavoitteet (HE 417/2007) Tavoitteena on  puuttua ongelmiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa  parantaa lapsen ja vanhemman oikeusturvaa  tehostaa ja parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä  tehdä lastensuojelun asiakasprosessi selkeämmäksi ja näkyvämmäksi  huolehtia lastensuojelun resursseista

5 AH 10.1.2008 5 Lastensuojelulaki sosiaalityön kehittämisen mahdollistajana Sosiaalityön ydintä:  työ yksilön ja yhteiskunnan ”välimiehenä”: 1) asiakas sosiaalisessa tilanteessa ”välimiehenä”: 1) asiakas sosiaalisessa tilanteessa 2) kaksoisrooli tuen ja kontrollin toteuttajana 3) yksilötyö ja rakenteellinen työ 2) kaksoisrooli tuen ja kontrollin toteuttajana 3) yksilötyö ja rakenteellinen työ  työ on yksilön ja yhteisön suhteeseen kohdistuvaa sosiaalista muutostyötä  sosiaalityö on teoreettisesti perusteltua (tutkittu tieto)  asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhde työvälineenä Lastensuojelulaki Antaa vastauksia siihen: mitä pitää tehdä eli lain hallinta takaa, että asiat tehdään oikein. Tämä on välttämätön, mutta ei vielä riittävä ehto hyvälle lastensuojelutyölle. Vastauksia miksi ja miten kysymyksiin on etsittävä sosiaalityön ytimistä, joihin LsL juuri kiinnittää huomion.

6 AH 10.1.2008 6 Koulutuspäivän tavoitteet, sisältö ja työskentely Tavoitteet:  lain tarkoituksen ja hengen tavoittaminen muutoksen näkökulmasta  lain haasteiden tiedostaminen ja niiden pohtiminen sosiaalityön kehittämisen mahdollisuuksina  uuden lain ”kesyttäminen” sosiaalityön arjen työvälineeksi

7 AH 10.1.2008 7 Lastensuojelulain teemat koulutuspäivän sisältöinä LAPSI Dokumentaatio Päätöksenteko Osallisuus Perhe ja lähiverkosto Kunta lastensuojelun järjestäjänä - ml. sosiaalipäivystys

8 AH 10.1.2008 8 Koulutuspäivän työtapa  Alustukset teemoittain ohjelman mukaan: Sisko Pirilä-Karlström Sisko Pirilä-Karlström Tuula Kivistö-Pyhtilä Tuula Kivistö-Pyhtilä Anna Kärkkäinen Anna Kärkkäinen Mirva Makkonen Mirva Makkonen Sirpa Salmivaara Sirpa Salmivaara Arja Honkakoski Arja Honkakoski  Pöytäporinat ja kysymykset pöytäkunnittain kirjallisesti  Kysymysten jatkokäsittely 6.2.2008 kehittämisyksikön foorumissa

9 AH 10.1.2008 9 Lastensuojelun kehittämisyksikön toiminnan suunta Eteneminen:  Tavoitteiden täsmentäminen kunta- ja tiimi-kierrosten haastattelujen yhteenvedon pohjalta  Toiminnallisten prosessien sisällöllinen ja ajallinen jäsentäminen kehittämisen kohteiksi valituilla alueilla  Kehittämistoiminnan organisointi: tilan luominen, työnjaot tiimeissä ja tiimien välillä, kehittämistyön johtaminen, tukirakenteet  Kehittäjätiimin (kehittäjä-sosiaalityöntekijät Mirva ja Tuula, projektikoordinaattori Anna ja kehittämispäällikkö Arja) työn sisältö ja työnjaot  Toteuttamissuunnitelman peruslinjaukset ohjausryhmässä (4.2)  yhteinen foorumi 6.2, jossa työstetään ja sovitaan (4.2)  yhteinen foorumi 6.2, jossa työstetään ja sovitaan


Lataa ppt "AH 10.1.2008 1 Lastensuojelulaki sosiaalityön arjessa 10.1.2008 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö Arja Honkakoski Sosiaalityön kehittämispäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google