Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin tiede ja tutkimus -hanke Vaikuttavuustyöryhmä 09/2014-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin tiede ja tutkimus -hanke Vaikuttavuustyöryhmä 09/2014-"— Esityksen transkriptio:

1 Avoin tiede ja tutkimus -hanke Vaikuttavuustyöryhmä 09/2014-

2 Työryhmän alustavia johtopäätöksiä 1.Avointa julkaisemista mittaavia indikaattoreita on mahdollista kehittää lähitulevaisuudessa, edellytykset: – Yksimielisyys avoimuuden määrittelystä ja sisällöstä – Mittareiden tietopohja on kattava ja läpinäkyvä – Mittareihin dataa tuottavat palvelut skaalautuvia ja robusteja 2.Tieteen vaikuttavuutta kuvaavat uudet (altmetriikka ja datametriikka - erityisesti mainintoja, keskustelua ja suosittelua mittaavat) indikaattorit ja tietopohja eivät vielä tarpeeksi vakiintuneella tasolla, jotta niiden käyttöönottoa tutkimuksen arvioinnissa ja ohjaamisessa voi suunnitella – Since altmetrics is still in its infancy … we don’t yet have a clear definition of the possible meanings of altmetric scores – The key question of what altmetrics mean is still unanswered * – Mahdollinen poikkeus: julkaisujen ja tiivistelmien katselumäärät (views) 3.Avoimen tieteen edistämisen tulisi jatkossa näkyä jollain painoarvolla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleissa * How well developed are altmetrics? Zahedi, Costas, Wouters. Scientometrics (2014) 101:1491–1513

3 Työryhmän yleiset suositukset 1.Julkaisujen avoin saatavuus tulisi liittää osaksi rahoitusmallia, tehtävät: – OKM:n julkaisutiedonkeruun open access -tietopohjan laatua parannettava – Sovittava avoimuuden sisältö ja tehtävä rajanvedot – Otettava julkaisujen avoimuus kertoimena mukaan julkaisupisteytykseen Kerroin tulee suhteuttaa rahoitusmallin kokonaisuuteen ja alkuvaiheessa painoarvon tulisi olla suhteellisen matala, jotta julkaisukäytäntöjen sopeuttamiselle jää riittävästi aikaa OA-julkaisemisen palkitseminen niin, että se kannustaa ensisijaisesti korkeatasoiseen tieteelliseen julkaisemiseen avoimesti saatavilla olevissa julkaisukanavissa 2.Arvioinnin tietopohjaa tulisi jatkossa laajentaa: selvitettävä avointen tutkimusdatojen ja – ohjelmistojen avoimuuden sopivuus tutkimuspoliittisen ohjauksen välineinä – Selvitystyötä jatkettava; alkuvaiheessa tulee keskittyä tilannekuvan luontiin ja tietopohjan kehittämiseen (data vielä vähäistä ja rakenteetonta) – Osaratkaisuja jo nyt tarjolla maailmalla (esim. CERNin Zenodo) 3.Uudet altmetriikka- / SoMe-mittarit eivät ole vielä kypsiä arvioinnin tueksi – Mittareita ei suositella tässä vaiheessa otettavaksi osaksi tutkimuksen arviointia – Mahdollinen uusi mittari, jonka käyttöä kuitenkin syytä selvittää lisää: katselujen (views) lukumäärä – Tutkimukseen ja kehitystyöhön panostettava jatkossa Research about the quality and reliability of the altmetric data retrieved by the different altmetrics providers is … necessary before any interpretation and potential real uses for these data and indicators are developed (How well developed are altmetrics? Zahedi, Costas, Wouters)

4 Suositukset OKM:lle Julkaisujen avoin saatavuus: – Avoin saatavuus sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin elementiksi painottamalla avoimesti saatavilla olevia julkaisuja valitulla kertoimella (esim. 1,1 tai 1,2) – Avoimen saatavuuden nykytilan kartoittaminen korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuaineiston ja Julkaisufoorumin julkaisukanavatietokannan perusteella – Avoimen julkaisemisen seurantaindikaattorien kehittäminen ja kerättävien tietojen laadun parantaminen Tutkimusaineistojen, -datan ja -ohjelmien avoin saatavuus: – Kansainvälisen indikaattorikehityksen seuranta ja palveluratkaisujen arviointi käynnistettävä – Uusien indikaattoreiden tietopohjan kehittäminen – ml. tietojen keruu avoimesti saatavilla olevien aineistojen/ohjelmistojen määristä ja käytetyistä sopimusmalleista Altmetriikka: – Ei vielä suositella käytettäväksi tiedepoliittisessa ohjauksessa Syyt: sisältöä ei rittävästi, tulkinta puuttuu, palvelujen kehityttymättömyys ja läpinäkyvyyden puute, manipulaation riski, suuret erot tieteenalojen ja kielten välillä

5 Suositukset tutkimusorganisaatioille Julkaisujen avoin saatavuus: – Oman julkaisuarkiston ja rinnakkaistallentamisen prosessin kehittäminen – Avoin saatavuus -tietojen luotettavuuden ja kattavuuden parantaminen – Avoimuuskehityksen seurannan parantaminen saatavuusindikaattorien hyödyntämistä tehostamalla – Laadittava tutkijoille vähintään suositus rinnakkaistallentaa julkaisut oman organisaation julkaisuarkistoon aina, kun mahdollista Tutkimusaineistojen ja -ohjelmien avoin saatavuus ja altmetriikka: – Indikaattoritietoja (julkaisujen ja tutkimusaineistojen lataustiedot, altmetriikka, jatkossa datametriikka) kannattaa tuottaa tutkijoiden käyttöön (esimerkkinä Terkko Scholar Chart) – Perustelu: lisää tutkijoiden motivaatiota julkaisujen lisäksi myös tutkimusaineistojen ja –ohjelmistojen avaamiseen ja niistä tiedottamiseen eri medioissa


Lataa ppt "Avoin tiede ja tutkimus -hanke Vaikuttavuustyöryhmä 09/2014-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google