Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallisten palveluiden kehitystyön ohjaus Pekka Linna.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallisten palveluiden kehitystyön ohjaus Pekka Linna."— Esityksen transkriptio:

1 Kansallisten palveluiden kehitystyön ohjaus Pekka Linna

2 Työpaja Meillä on edessä noin tunnin mittainen työpaja Työpajassa viedään suomalaista korkeakouluhteisöä askelen verran jäsentyneempään suuntaan Työpajan aiheena on kansallisten palveluiden kehitystyön ohjausrakenteiden kehittäminen

3 “Kansallisten …” - mitä se on? Korkeakoulujen käyttöön tuotettujen järjestelmäpalveluiden kehitystyön yhteydessä – ei ole aina selvää, kuka vastaa mistä asiasta – muodollinen valta ja tosiasiallinen valta eivät kohtaa – ryhmiä ja toimijoita on paljon ja kokonaisuudesta on vaikea saada käsitystä – toiminnan kehittäminen edellyttää yhdessä sopimista mutta tätä ei ole huomioitu

4 Yhteistyöryhmän aloite Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä keskusteli kansallisen kehitystyön haasteista 2.9.2014 Ryhmä päätti lähteä luonnostelemaan mallia kehittyneemmästä ohjausrakenteesta – pääkehityskohde oli yhdessä päättäminen – ryhmä päätyi lyhyen keskustelun jälkeen siihen, että tavoiteltava rakenne on parempi tuottaa yhteistoiminnallisesti kuin asiantuntijatyönä

5 Työpaja Ensin työstetään hieman kehitystyön eri osia rinnakkain (10 min) Sitten puretaan pienryhmissä käytyä keskustelua (20 min) Sitten pohditaan yhdessä etenemistapoja ja sidosryhmiä (15 min) Sitten vedetään yhteen (5 min)

6 Ryhmä 1 Toiminnan kehittämisen tavoitteet – Kenen/keiden/minkä tahon tulisi tehdä viimekätinen päätös – Kenen tulisi osallistua päätöksentekoon – Kuinka päätös tulisi valmistella

7 Ryhmä 2 Uudet yhteiset toimintakäytännöt – Kenen/keiden/minkä tahon tulisi tehdä viimekätinen päätös – Kenen tulisi osallistua päätöksentekoon – Kuinka päätös tulisi valmistella

8 Ryhmä 3 Tietojärjestelmän kehittämisen linjaratkaisut – Kenen/keiden/minkä tahon tulisi tehdä viimekätinen päätös – Kenen tulisi osallistua päätöksentekoon – Kuinka päätös tulisi valmistella

9 Ryhmä 3 Toimintakäytäntöjen muuttaminen ja muutoksen kansallinen tuki – Kenen/keiden/minkä tahon tulisi tehdä viimekätinen päätös – Kenen tulisi osallistua päätöksentekoon – Kuinka päätös tulisi valmistella

10 Ryhmä 4 Uuden järjestelmän käyttöönotto – Kenen/keiden/minkä tahon tulisi tehdä viimekätinen päätös – Kenen tulisi osallistua päätöksentekoon – Kuinka päätös tulisi valmistella

11 Purku Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4

12 Toiminta tästä eteenpäin Yhteistyöryhmän keskusteluissa todettiin, ettei korkeakoululaitoksen toimintatapoja voi muuttaa valmiilla mallilla, joka valmistellaan sivussa On siis löydettävä tapa, joka antaa arvoa eri rooleissa toimivien korkeakouluyhteisön jäsenten kokemuksille, näkemyksille ja asemalle Mikäli nykytilan ongelmista saavutetaan jaettu näkemys, ollaan jäsentyneen toimintamallin kehittämisessä jo pitkällä

13 Sidosryhmät Ketkä ovat korkeakoulujen yhteisten palvelujen kehitystyön sidosryhmiä Kääntykää vieressä istuvan puoleen ja keskustelkaa aiheesta noin 5 minuuttia Jakakaa tämän jälkeen ideanne kaikkien kanssa

14 Toimintatavat Kuinka eri sidosryhmiä voisi mielestänne lähestyä Keskustelkaa vieressä istuvan kanssa 5 minuuttia ja jakakaa tämän jälkeen ajatuksenne kaikkien kanssa

15 Jatko Saatte yhteenvedon työpajasta vielä tänään Teidän ajatuksenne esitellään huomenna 9.10. opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmälle Saatte tietoonne myös sen, kuinka asiassa on tarkoitus edetä eli mitä yhteistyöryhmä asiasta keskusteli

16 Kiitos Pekka Linna pekka.linna@csc.fi


Lataa ppt "Kansallisten palveluiden kehitystyön ohjaus Pekka Linna."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google