Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennerahastoviestintä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennerahastoviestintä"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennerahastoviestintä
Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelmien viestintäsuunnitelman tilannekatsaus ja viestinnän toimenpidesuunnitelma 2009 Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu IS SKOM Joensuu

2 Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelmien yhteinen viestintäsuunnitelma
rakennerahastojen yhtenäisen ja koordinoidun viestinnän vahvistamiseksi on laadittu viestintäsuunnitelma kiinteässä yhteistyössä ESR -viestinnän suunnittelun kanssa Itä-Suomen rakennerahastoviestinnän työryhmä valmistelijana rahoittajaorganisaatiot edustettuina Suunnitelman toteutumista seurataan ja toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti MYRreille, seurantakomitealle, Suunnitelma mennyt tiedoksi komissiolle TEM:n laatimien kansallisten EAKR- ja ESR-viestintäsuunnitelmien mukana Vuosittainen toimenpidesuunnitelma suuraluetasolla, maakunnittain tarkemmat suunnitelmat

3 Suunnitelman sisältö (1/2)
tavoitteet rakennerahastojen tunnettuuden nostaminen (EAKR- ja ESR –ohjelmat erityisesti Itä-Suomessa) Itä-Suomen maakuntien strategisten tavoitteiden ja painopisteiden esille tuominen levittää tietoa hyvistä hankekäytännöistä rakennerahastotoiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen, esim. yhteisen Itä-Suomen rakennerahastoportaalin välityksellä aktivoida potentiaalisia hanketoimijoita edistää kansalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia EU-rahojen käytöstä ja EU:n periaatteista (suoraan ja median kautta) välineet ja keinot yhteinen ilme – graafinen ohje digitaalinen viestintä olennainen tieto Itä-Suomen rakennerahastotoiminnasta maakunnittaiset osiot mm. ekstranet, tulossa ”hyvät käytännöt” tilaisuudet ja tapahtumat mediasuhteiden aktivointi painettu materiaali viestintävalmiuksien kehittäminen

4 Suunnitelman sisältö (2/2)
toimijat ja vastuut Viestinnän toimijoita ovat hallintoviranomainen (työ- ja elinkeinoministeriö) muut ministeriöt (rakennerahastotoimintaan osallistuvat) aluetason rakennerahastotoimijat järjestöt, muut intressitahot verkostot ja työryhmät hankkeet resurssointi toimenpideohjelmien teknistä tukea että hankerahoitusta määrällisesti eniten ohjelmaviestintää ja tiedottamista tehdään maakuntatasolla, jolloin rahoittajat käyttävät omaa teknistä tukeaan tai muuta rahoitusta. hankkeet viestivät oman hyväksytyn rahoituspäätöksen puitteissa toimenpideohjelmien viestintätoimenpiteiden määräraha ja sen jakautuminen toimijoille päätetään kunkin vuoden teknisen tuen jaon ja käyttösuunnitelmien yhteydessä kunkin toimenpideohjelman seurantakomiteassa toteuttaminen: kohderyhmät, viestit, aikataulu, toimenpiteet, tulokset, mittarit… erillinen taulukko ohjelmien painopisteiden mukaisesti jaoteltuna suunnitelman liitteenä toimenpidesuunnitelmat vuositasolla maakunnittain

5 Portaalit keskeisenä viestinnän tukena ja alustana
Itä-Suomen rakennerahastoportaali avattiin osoitteessa noudattelee ja tukee kansallisen portaalin sisältöä valikkorakennetta muokattu, kieliversiot otettu käyttöön, kävijäseuranta (vierailujen määrä kasvanut tasaisesti) tuodaan esille hyviä käytäntöjä hankkeista (systemaattisemmin syksystä 2009 alkaen) kullakin maakunnalla oma osionsa sivustolla tavoitteena koota rakennerahastotietoutta hakijoiden kannalta yhden luukun alle, myös muu aluetasolla haettava EU-rahoitus tiedoksi Valtakunnallinen rakennerahastot.fi –palvelu suuralueportaalien emo, tiivis vuorovaikutus ja linkitys molemmin puolin Molempia tarvitaan rakennerahastot.fi –yleispalvelu ja ohjeistus Suuralueportaalit – paikallistiedotus, haut, tilaisuudet alueilla, välittävien toimielimien palvelualusta • Rakennerahastotietopalvelu (EURA 2007:n yhteydessä)

6 Toimenpidesuunnitelma 2009

7 Suunnitelman sisältö Hankehakuilmoitukset MYR-kokoustiedotteet
IS rakennerahastoportaalin kehittäminen Välittävien toimielimien uutiskirjeet Tilaisuudet hanketoimijoille (koulutus, neuvonta…) Hanketiedot medialle määräajoin Seurantakomitean kokoukset, tiedote ja/tai tiedotustilaisuus Itä-Suomen rakennerahastopäivät Toimittajatapaaminen


Lataa ppt "Rakennerahastoviestintä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google