Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uudentyyppinen opiskelijaa tavoitteellisesti ohjaava opinto- ohjelma (O 4 ) Juha Paavola, Juha Hartikainen, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uudentyyppinen opiskelijaa tavoitteellisesti ohjaava opinto- ohjelma (O 4 ) Juha Paavola, Juha Hartikainen, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan."— Esityksen transkriptio:

1 Uudentyyppinen opiskelijaa tavoitteellisesti ohjaava opinto- ohjelma (O 4 ) Juha Paavola, Juha Hartikainen, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos Tapio Auvinen, Perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos

2 Siirtää vastuu oman opinto-polun hallinnoinnista yksi- selitteisesti opiskelijalle itselleen –antamalla hänelle riittävästi tietoa ja keinot oman tavoitteellisen opinto-ohjelman rakentamiseksi, –luomalla jokaiselle henkilökohtainen ydinainesanalyysi. Välttää nykyisen kaltainen ajelehtiminen lukujärjestyksen mukaan luentosalista toiseen. Kehittää samalla järjestelmä opetustarjonnan systemaattiseen suunnitteluun ja tehostamiseen. Luoda kanava abiturienttien käyttöön alustavana tiedonlähteenä opiskelupaikan valintaa varten. Tavoitteet

3 Jokainen kurssi puretaan kurssin opiskelijalle antamiin valmiuksiin (outcome) Valmiudet luokitellaan laajuuden ja osaamistason mukaisesti soveltamalla ns. Bloomin taksonomiaa. Opettajien toimenpiteet 1

4 Valmiuksien merkitystä ei arvioi opettaja itse vaan sen kurssin opettaja, johon ko. kurssi on esitietona, eli jossa ko. valmiutta sovelletaan. Käytettävissä kaksi luokkaa; välttämätön (V) tai tukeva (T) tai valmiuksien välillä ei välitöntä riippuvuutta. Opettajien toimenpiteet 2

5 Opettajien toimenpiteet 3 Valmiudet jäsennetään osaamiskonaisuuksiksi ja edelleen osaamisprofiileiksi:

6 Opiskelijan toimenpiteet Opiskelija valitsee opiskelunsa tavoitteet – jotka voivat olla osaamisprofiili(professional), tietyn tyyppiset tehtäväkokonai- suudet, pätevyydet, pää/sivuainekokonaisuus tai jotakin muuta. Opinto-ohjelma antaa luettelon niistä osaamiskokonaisuuk- sista, jotka ko. tehtävässä täytyy ehdottomasti hallita – samalla seuraa luettelo niistä kursseista, joista osaaminen rakentuu. Opiskelija valitsee opinto-ohjelman antamasta luettelosta tavoitetta tukevia kursseja vaikkapa mielenkiintonsa mukaisesti (tai minkä tyyppisiin tehtäviin haluaa suuntautua).

7 Mitä opiskelija saa? Henkilökohtaiset opinnot koko opiskeluajaksi (HOPS) Kuvan siitä, miten ammattiosaamiset rakentuvat eri asiakokonaisuuksista peruskursseista lähtien Todelliset tarvittavat esitiedot (ei vain kurssitasolla) Mahdollisuuden suunnitella tehokkaammin ajankäyttöään Mahdollisuuden joustavasti vaihtaa opintojensa tavoitetta opiskelun kuluessa – hallitsee ja hallinnoi opintojensa kulkua Motivaation suunnitella omia opintojaan (toivottavasti) Todellisen mahdollisuuden antaa palautetta kurssista peilaamalla tavoitteita saavutettuihin tuloksiin

8 Mitä opettajat saavat? Järjestelmän, joka –paljastaa, jos kurssien rakenne kovin pirstaleinen –mahdollistaa opetettavien asioiden ryhmittelyn tehokkaammin - puutteet, päällekkäisyydet, aikataulut –ohjaa poistamaan sellaisia opintoja, jotka eivät tue asetettuja tavoitteita Selkeämmän kuvan siitä, mitä opiskelija on aikaisemmilla kursseilla oppinut Mahdollisuuden valita ja sijoittaa ns. yleisiä pätevyyksiä opetustarjontaan (johtaminen, viestintä, ryhmätyötaidot, jne)

9 Jatkossa Mallia sovelletaan käytössä olevaan opetusohjelmaan. Moduulirajat tuovat tiettyjä lisärajoitteita. Yhtenä ajatuksena pitää erillään kurssisisällöt (osaamiskokonaisuudet) ja kurssit. Voidaan hyödyntää esimerkiksi kandiohjelman uudistamishankkeessa. Abi-infona Ohjelmaan voidaan kytkeä ammatillista sanastoa, kurssien yksilöllisen työmäärän estimointia jne.


Lataa ppt "Uudentyyppinen opiskelijaa tavoitteellisesti ohjaava opinto- ohjelma (O 4 ) Juha Paavola, Juha Hartikainen, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google