Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

METROPOLIA-ammattikorkeakoulu Monialainen 2. syklinen innovaatioamk 28.8.2008 Erja Pihkala-Bäckström Tietohallintojohtamisen erikoistumisopinnot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "METROPOLIA-ammattikorkeakoulu Monialainen 2. syklinen innovaatioamk 28.8.2008 Erja Pihkala-Bäckström Tietohallintojohtamisen erikoistumisopinnot."— Esityksen transkriptio:

1 METROPOLIA-ammattikorkeakoulu Monialainen 2. syklinen innovaatioamk 28.8.2008 Erja Pihkala-Bäckström Tietohallintojohtamisen erikoistumisopinnot

2 1.1.2007Name2 Johtamisen tietotekniset välineet 5 op (Organisaatiokeskeinen näkökulma) Organisaation tietohallinnon kehittäminen 5 op (Tietokeskeinen näkökulma) Ohjelmistoarkkitehtuurit 5 op ( Kehittämiskeskeinen näkökulma) Tiedonhallinta ja systeemityö 2 op (Systeemityön näkökulma) Liiketoiminta ja ICT-tarpeet 4 op ICT-avainteknologiat, arkkitehtuurit ja rakenteet 4 op Yrityksen ICT-strategia ja prosessit 4 op ICT-hankinnat, isännöinti ja ylläpito 4 op 4 op ICT- ja tietohallinnonjohtaminen ja hallinnointi 4 op Projektityö 3-10 op Vaihtoehtoiset opintojaksot Tietohallintojohtamisen näkökulma Opintojen rakenne: Tietohallintojohtaminen

3 1.1.2007Name3 Ydinaineet matriisissa ICT-avainteknologiat, arkkitehtuurit ja rakenteet 4 op Kilpailukyvyn avainteknologiat, IT-palvelut ja niiden hallinta, ECM:n IT-järjestelmät, ICT-infra Arkkitehtuurit (kokonais-, yritys-, liiketoiminta, IT- ja palvelu-), hankinta, ylläpito, elinkaari ICT-ja tietohallinnon johtaminen ja hallinto 4 op Talous-, prosessien, organisaatio- ja portfoliojohtaminen. Ihmisten johtaminen ja muutosjohtaminen. Yrityksen ICT-strategia ja prosessit 4 op ICT-Governance (johtamisprosessi, ITIL/COBIT päätöksentekoprosessit), liiketoimintalähtöinen ICT-strategia, liiketoiminnan ja ICT:n yhteensoveltaminen, ratkaisujen toimitus Liiketoiminta ja ICT-tarpeet 4 op Strategian toteuttaminen tiedon hallinnalla, e-kaupan toteutusteknologiat, prosessien tehokkuusvaatimukset, strategialähtöiset työnjako, turvallisuus ja laatukysymykset, ICT-hankinnat, isännöinti ylläpito 4 op ICT-turvallisuus, ICT-kokonaisuuden halinta, BPM ja PPM, IT-hankinnat, operatiivinen laadun hallinta, sopimusjuridiikka, IPR, yksityisyyden suoja) StandarditJuridiikka Best Practices ToimialatRiskien hallinta Yhteensä 20 op

4 1.1.2007Name4 Pedagogiikka Pääasialliset opetusmuodot ovat Lähiopetus Sovellusharjoituksien ohjaaminen Analysointitehtävien palautteet Näytöt suoritetaan tenteillä ja sovellus/analyysiharjoituksilla Opintojaksojen sovellusharjoitukset tehdään pääsääntöisesti osana tietohallintoprojektia Suomenkielistä lähiopetusta tukee englannin kielinen tentti- ja/tai oheis- ja/tai luentomateriaali Ryhmätyöt tehdään lähiopetusjaksoilla tai opintoalustalla Analysointitehtävät täydentävät sovellusharjoituksia

5 1.1.2007Name5 Opintojaksojen mitoittaminen Strateginen osa (1) Vastaa kysymykseen, mitä yrityksen tietohallinnon pitäisi pystyä tekemään yrityksen liiketoiminnan mahdollistamiseksi/ tehostamiseksi 1. Moduli 4 op: Liiketoiminta ja ICT-tarpeet: A. Yrityksen strategian toteuttaminen tiedon hallinnalla ja tietojärjestelmillä B. e-kaupan toteuttamiseen tarvittavat teknologia (käsitteellinen taso) C. Prosessien tehokkuuden parantaminen (Business Process Management) D. Turvallisuuden, lainmukaisuuden ja laadun parantaminen IT:n avulla E. Työnjako: mitä muut tekevät, mikä on IT:n vastuulla F. Strategiaan liittyvät oikeudelliset ja taloudelliset kysymykset

6 1.1.2007Name6 Strateginen osa (2) 2. Moduli 4 op: ICT-avainteknologiat, arkkitehtuurit ja rakenteet A. Kilpailuedun saavuttamiseen tarvittavat prosessit ja avainteknologiat B. IT-palvelut ja niiden hallinta C. Tiedon-, sisällön ja dokumenttien hallintaan (ECM) tarvittavat IT-järjestelmät D. IT-infrastruktuuri: työasemat, laitteet, verkot, Telcom E. Sovellukset ja ohjelmat F. Kehittämisen työvälineet G. IT-arkkitehtuurit - kokonais-, yritys-, liiketoiminta-, IT-, ja palveluarkkitehtuuri H.Hankintastrategiat I. IT-järjestelmän elinkaari J. Järjestelmien elinkaareen liittyvät taloudelliset ja oikeudelliset kysymykset

7 1.1.2007Name7 Strateginen osa (3) 3. Moduli 4 op: Yrityksen ICT-strategia ja prosessit A. IT-Governance Liiketoiminta-arvon turvaajana ja kasvattajana IT-Governance johtamisprosessina IT-asioiden päätöksenteko IT-toiminnan tehokkuuden ja kehitysinvestointien seuranta COBIT ja ITIL-prosessit: mitä ITIL/COBIT on miksi ITIL on ajankohtainen ITILin soveltaminen Mitä IT-johdon tulisi tehdä IT_Governancen päätöksentekoprosessit B. Liiketoimintalähtöinen IT-strategia Liiketoiminnan ja IT:n yhteenjohtaminen Toimialojen ICT-kompleksisuus ja sen muutokset Tietotekniikan standardisoituminen Painopiste strategisiin IT-kysymyksiin Ohjenuorilla kohti optimiratkaisua Case: Yritysjohdon ja tietohallinnon vuoropuhelu Ratkaisujen toimitus ja toiminta palvelukokonaisuuden kannalta

8 1.1.2007Name8 Operatiivinen osa (1) 4. Moduli 4 op: ICT- hankinnat, omistaminen ja ylläpito A. ICT-turvallisuus 1 op yritysstrateginen näkökulma (kohdesuojaus, kulunvalvonta, turvasäännöt) oikeudellinen näkökulma tekninen näkökulma auditointi näkökulma, CISA taloudellinen näkökulma B. ICT-kokonaisuuden hallinta, BPM ja PPM 1 op omistajuus, käyttölisenssit operatiivinen BI ja ECM, dokumenttien hallinta, arkistointi Tietoverkot C. ICT-hankinnat 1 op järjestelmän määrittelyt järjestelmän toimitusprojekti järjestelmän käyttöönotto järjestelmän koulutus järjestelmän tietoturva järjestelmän ylläpito muut sopimusehdot D. Operatiivinen laadun hallinta 1 op

9 1.1.2007Name9 Operatiivinen osa (2) 5. Moduli 4 op: ICT ja tietohallinnan johtaminen ja hallinto A. Talousjohtaminen 1 op kustannuslaskenta investointilaskenta toimintarahoitus talousraportointi B. Prosessien johtaminen, organisaatio- ja portfoliojohtaminen 1 op suoritusarvioinnit valvonta ja raportointi turvallisuus ja yksityisyys Organisaatiomallit ja työnjako esimiestaidot C. Ihmisten johtaminen 1 op johtamistyylit ja käyttäytymisanalyysit auktoriteetti ja valtuuttaminen verkostoituminen ja liittoutuminen, neuvottelutaidot D. Muutosjohtaminen 1 op muutokseen valmistaminen muutostyökalut viestintä koulutus palkitseminen

10 1.1.2007Name10 Erikoistumisopinnot: tietohallintojohtaminen Opintojen ajoitus tammikuussa 2009 aloittaville 2. Ydinopinnot 4 op 1. Ydinopinnot 4 op JOLA08S5, 5 op 3. Ydinopinnot 4 op 4. Ydinopinnot 4 op 5. Ydinopinnot 4 op Projektityö 5 – 10 op Syksy 2009 Kevät 2009 JOHT09K3, 5 op ZTOLI08S1, 5 op


Lataa ppt "METROPOLIA-ammattikorkeakoulu Monialainen 2. syklinen innovaatioamk 28.8.2008 Erja Pihkala-Bäckström Tietohallintojohtamisen erikoistumisopinnot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google