Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPILAS LUOKKAHUONEESSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPILAS LUOKKAHUONEESSA"— Esityksen transkriptio:

1 OPPILAS LUOKKAHUONEESSA

2 Mikä vaikuttaa oppimiseen?
Fyysinen oppimisympäristö ja opetusmateriaali Motivaatio Emootiot Opettajan pedagogiset valinnat Tukeeko opettajan opetustapa oppilaan oppimistyyliä? Oppimisen itsesäätelytaidot (oppilaan metakognitiiviset taidot) Ryhmädynamiikka ja ryhmäkoko

3 Oppilas luokkahuoneessa opetuskäytännön kannalta
Miten erilaiset oppimistyylit huomioidaan luokassa? Miten erilaiset oppilaat on huomioitu pedagogisesti luokassa? Miten oppiminen näkyy luokkatyöskentelyssä? Millaisia oheistoimintoja oppilas tekee oppitunnin aikana?

4 Miten erilaiset oppimistyylit huomioidaan luokassa?
Erilaisten oppimistyylien huomioiminen oli vaihtelevaa Luokkakohtaisia eroja paljon; opettajan tietotaito erilaisista oppimistyyleistä ja oppilastuntemus vaihteli Opettajan sensitiivisyys Visuaalinen, auditiivinen, kineettinen, verbaalinen oppiminen ja niiden hyödyntäminen Perinteiset esitystavat; liitutaulu, kirjat, musiikki yms TVT opetustavat; dataprojektori, älytaulu, iPad, dokumenttikamera, tietokone yms Oppilaiden sijoittaminen luokkiin (ikä, taitotaso) HOJKS = henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Tuki- ja erityisopetus (tehostetun tuen portaat)

5 UBIKO UBIKO-projekti on opetushallituksen rahoittama hanke
Yhteisöllinen ja situationaalinen oppiminen Tutkii ymmärtävää oppimista Oppilaan metakognitiiviset taidot Oppilaiden henkilökohtaiset oppimisprosessit ja henkilökohtainen tapa oppia Pyrkimyksenä vaikuttaa opetussuunnitelmaan ja saada oppilas ymmärtämään omaa oppimistaan Teknologian ja ympäristön vaikutus oppimisprosessiin UBIKO=”Teknologia solu” Lukuvuosi on jaettu jaksoihin jokaisella jaksolla oma, kaikki oppiaineet läpileikkaava TEEMA, jonka ympärille opetussisällöt rakennetaan

6 Miten erilaiset oppilaat on huomioitu pedagogisesti luokassa?
Luokan istumajärjestys; oppilaiden sijoittaminen luokassa on mietitty Erilaiset opetusmateriaalit; mukautetut oppikirjat, apuvälineet Koulunkäyntiavustaja UBIKO:n opetustilat Tukiopetus Luokkakoko ja luokkajako (integrointi)

7 Millaisia oheistoimintoja oppilas tekee oppitunnin aikana?
Kun keskittyminen herpaantuu… Tuolilla heiluminen ym levoton liikehdintä Esineiden räplääminen Kynien teroittaminen Kaverille puhuminen Lappujen lähettäminen Kellon tarkkailu Piirteleminen Tunnin aiheesta poikkeavaa toimintaa (Oman kirjan lukemista matikan tunnilla) Riippuen oppilaasta oheistoiminnat voivat tukea keskittymistä

8 Miten oppiminen näkyy luokkatyöskentelyssä?
Oppimista tapahtuu… Opettajajohtoisesti Vertaisryhmässä (yhteisöllinen ja yhteistyöllinen) Itsenäisesti Opettaja johdattaa ongelman äärelle sekä antaa välineet ongelman ratkaisemiseen Oppilas saa itse ratkaista ongelman; onnistumisen tunne Oppilailla erilaisia tapoja ilmaista oppimista Onnistumisen tunteen jakaminen ulospäin tai sisäänpäin Virheen kautta oppiminen


Lataa ppt "OPPILAS LUOKKAHUONEESSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google