Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi kirjoittaminen osana monilukutaitoa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi kirjoittaminen osana monilukutaitoa"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi kirjoittaminen osana monilukutaitoa
 https://todaysmeet.com/UusiKirjoittaminen  Uusi kirjoittaminen osana monilukutaitoa Luto-koulutus Turku Outi Kallionpää

2 Kommentoi, ihmettele, kysele!
 https://todaysmeet.com/uusikirjoittaminen 

3 Mikä ihmeen monilukutaito?
Multiliteracy= monimuotoiset luku- ja kirjoitustaidot Erilaisten tekstien tulkitsemista, arvottamista (luotettavuus) ja tuottamista erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla välineillä Perustuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen (kirjoitus, kuva, liikkuva kuva, äänet, liike, värit, numerot ym.) Sisältää karkeasti määriteltynä perinteiset luku- ja kirjoitustaidot sekä uudet luku- ja kirjoitustaidot (uudet mediaympäristöt)

4 Mitä muuta OPS sanoo monilukutaidon opetuksesta?
”Oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.  ”Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista viestimuodoista nauttimiseen.”  ”Oppilaat hyödyntävät opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttävät niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa.” ”Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellistä viestintää ja heidän vapaa-ajan tekstejään ”

5 Mitä ovat vapaa-ajan tekstimaailmat?
Lähde: Tolp- hanke Minna- Riitta Luukka

6 vapaa-ajan tekstimaailmat
Uuden median tekstimaailmat yhdistävät OPS-vaatimukset ja tekevät kirjoittamisesta mielekästä luovuus sosiaalisuus vapaa-ajan tekstimaailmat Lähde:Kallionpää, O. (2014). Upper secondary school graduates attitudes toward writing. In H. Heikkinen, J. Moate, & M.-K. Lerkkanen (Eds.), Enabling Education: Proceedings of the annual conference of Finnish Educational Research Association FERA 2013 (pp ). Kasvatusalan tutkimuksia (66). Suomen kasvatustieteellinen seura.

7 Uusissa mediaympäristöissä tarvitaan uusia luku- ja kirjoitustaitoja
Uudet lukutaidot laajentavat lukutaidon käsitettä: ”monimediaisten tekstien kriittinen, visuaalisen ja informatiivinen lukutaito uusien medioiden kontekstissa.” - > verkkotekstien lukeminen, ruudulta lukeminen, mediakriittisyys, semanttisten kokonaisuuksien tulkinta, konteksti Uudet kirjoitustaidot laajentavat kirjoitustaidon käsitettä: ”Uuden kirjoittamisen opetuksen voi määritellä sellaisen kompetenssin tavoitteelliseksi harjaannuttamiseksi, jota aktiivinen ja taitava kirjoittaja tarvitsee perinteisten kirjoitustaitojen lisäksi uusissa mediaympäristöissä ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. ”

8 Perinteinen koulukirjoittaminen vs. uusi kirjoittaminen

9 Uuden kirjoittamisen taidot
tekniset taidot Tekstien tuottaminen vaatii jatkuvasti kehittyvien laitteistoiden, muuttuvien sovellusten ja erilaisten verkkotoimintaympäristöjen hallintaa. multimodaaliset taidot Tekstit koostuvat kirjoituksen lisäksi äänistä, kuvista, videoista tai muista merkityksiä välittävistä elementeistä. Luova suunnittelu ja esteettisyys korostuvat. Multimodaaliset taidot sisältävät myös uusien tekstilajien tuottamisen taidot. sosiaaliset taidot Kirjoittaminen ei ole enää vain yksilötaito, vaan se on ennen kaikkea sosiaalinen taito. Kirjoittaminen on usein aktiivista toimimista internetin osallisuuden kulttuurissa erilaisten yhteisöiden jäsenenä. Tekstiä tuotetaan välillä myös yhteisöllisenä prosessina. monisuorittamis- ja tietoisuustaidot Tilannekeskeisen monisuorittamisen ja tietoisuustaitojen vuorottelun hallinta liittyy erilaisten uusien tekstilajien taitamiseen sekä verkkoympäristössä työskentelyyn. julkisuustaidot Kirjoittaminen tapahtuu julkisesti internetissä. Tämä edellyttää arviointi- ja kommunikointitaitoja, sosiaalisten käytäntöjen hallintaa ja lainsäädännön tuntemista. Verkkojulkisuudella saattaa olla kauaskantoisia seurauksia. luovuustaidot Luovuus on uuden kirjoittamisen keskeinen ominaisuus. Se tulee ilmi multimodaalisten tekstilajien luovana tuottamisena ja yhdistelynä, yhteisöllisenä luovuutena, sisäisesti motivoituneina luovina toimintatapoina sekä alati uutta etsivänä, leikkivänä ja uteliaana asenteena. Luovan- ja asiakirjoittamisen rajat rikkoutuvat.

10 Miten uuden kirjoittamisen taitoja voi opettaa?
Käytetään tekniikkaa -> erilaisia sovelluksia, verkkoympäristöjä, kameraa, kännykkää ym. Luodaan multimodaalista tekstiä -> yhdistetään ääntä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa, esteettistä sommittelua, kirjoitusta Ollaan sosiaalisia -> tuotetaan ja muokataan tekstejä yhdessä, osallistutaan verkkoyhteisöjen toimintaan, jaetaan tekstejä Opetellaan julkisuustaitoja-> julkaistaan tekstejä, vastaanotetaan palautetta, perehdytään lainsäädäntöön, mietitään julkaistun tekstin lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia, opetellaan ”markkinoimaan” omia tekstejä Opetellaan mitkä tekstilajit ja mikä kirjoitusprosessin vaihe vaatii monisuorittamistaitoja ja mikä taas keskittynyttä syventymistä, harjoitellaan näiden tilojen vaihtelua ja siihen soveltuvia tekniikoita. Luovuustaidot -> Tehdään tekstien kirjoittamisesta luova ja nautinnollinen prosessi, innostetaan uusiin kokeiluihin, käytetään luovia menetelmiä ja luovaa kirjoittamista, ohjataan oppilasta oma löytämään sisäinen motivaatio, luodaan ympäristö jossa ei tarvitse pelätä virheitä, käytetään yhteisöluovuutta Opettaja on mukana oppimassa ja tekemässä tekstejä Yhdistetään perinteistä kirjoittamisen opetusta ja muita äidinkielen opetussisältöjä uuden kirjoittamisen opetukseen

11 KIITOS Lisätietoja: http://uudenmediankirjoittaminen.wordpress.com/
uusien-kirjoitustaitojen-opetusta/ mediakirjoitustaitojen-merkitys/ Outi Kallionpää

12 TYÖPAJA http://uusikirjoittaminen.purot.fi
Kaikilla on mahdollisuus käyttää purot.net wikiä, muutoin ryhmät voivat ottaa testattavakseen jonkin muun yhteiskirjoittamisalustan. Videon lataus Youtube


Lataa ppt "Uusi kirjoittaminen osana monilukutaitoa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google