Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoturva nykyään 2010 – pysymmekö perässä? Kts linkki Kts linkki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoturva nykyään 2010 – pysymmekö perässä? Kts linkki Kts linkki"— Esityksen transkriptio:

1 Tietoturva nykyään 2010 – pysymmekö perässä? Kts linkki http://www.internetopas.com/ http://www.internetopas.com/ Kts linkki http://www.tietoturvaopas.fi/ http://www.tietoturvaopas.fi/ Koskiko tämä sinua: http://nettitelkku.fi/video/netti-tv-tiedatko-mita-lapsesi- tekee- netissa?key=75d61182b8c6acf9afd7d35a5179754db76 f9be8

2 Tietoturva Tietoturvallisuus –Tavoitteena varmistaa organisaation tai yksityishenkilön omistamien tai hallitsemien tietojen luottamuksellisuus –järjestelmään sisään ja/tai tietoja käyttämään pääsevät vain sellaiset, joilla on siihen oikeus eheys –järjestelmää ja/tai tietoja ei voi poistaa tai muuttaa luvattomasti käytettävyys –järjestelmä ja/tai tiedot ovat käytettävissä oikeudet omaaville käyttäjille

3 Tietoturva Tietoturvallisuus –Perustekijöitä: Kiistämättömyys –valvotaan tiedon siirtoon tai käsittelyyn osallistuneiden käyttäjien tunnistamista. Tällä varmistetaan ettei kukaan voi käsitellä tietoja huomaamatta. Pääsynvalvonta –käyttäjien tietoon käsiksi pääsyä valvotaan ja rajoitetaan tarkastettavuus jälkikäteen –tietojenkäsittelyn tuloksena saatu tieto on kyettävä tarkastamaan ja sen oikeellisuus kyettävä osoittamaan

4 Tietoverkkopalvelu  Toimiva tietoverkko on tänä päivänä oleellinen osa yrityksen infrastruktuuria,  Monen yrityksen koko toiminta nojaa jatkuvasti toiminnassa olevaan tietoverkkoon.  Tietoverkot voivat olla esim LAN&WAN sisältöisiä  Ylläpito ja asiatuntemus on tärkeätä myös tietoturvan että toimivuuden kannalta  LAN-palvelu käsittää uuden sukupolven verkkoratkaisut, joilla voidaan toteuttaa nykyaikaisia lähiverkkoja  WLAN-palvelussa ylläpidetään asiakkaan tiloissa tai alueella olevaa WLAN-verkkoa  UPS-palvelu takaa häiriöttömän sähkönsyötön UPSiin kytketyille laitteille.

5 Tietoverkkopalvelu  Operaattori voi ottaa internet palvelussa kokonaisvastuun asiakasverkoista ja yhteyksistä sekä tarjota laaja-alaista kokonaispalvelua asiakkailleen. Internet-liittymä Yritysverkkoliittymä Mail Sähköposti Domain- ja nimipalvelu Internet-palveluissa voidaan toimia yhtenä rajapintana hoitaen kaikki lähi- ja kaukoverkkoihin liittyvät integrointi-, tietoturva-, huolto- ym. tarpeet. Edellämainitut palvelut voidaan ulkoistaa mikäli ei itse haluta satsata oman yrityksen voimavaroja ed. mainittuun toimintaan

6 Suojausmenetelmät Tekninen –Tietojärjestelmiin pääsyä ja niissä olevien tietojen säilymistä luottamuksellisina valvotaan salasanojen ja käyttäjätunnuksien avulla. Käyttäjätunnusten kautta määritellään, mihin tietoihin kenelläkin on oikeus päästä käsiksi. –Laajempiin tietoverkkoihin yhteydessä olevissa lähiverkoissa on syytä varmistaa, etteivät ulkopuoliset pääse suoraan käsiksi sen sisältöön. Tällaisia varmistuksia ovat erilaiset palomuurit sekä käsiteltävän tiedon kryptaaminen, mikä tarkoittaa sitä, että tieto koodataan lukukelvottomaksi.

7 Suojausmenetelmät Fyysinen –Fyysisellä tietoturvalla tarkoitetaan esimerkiksi suljetussa huoneessa sijaitsevia tietokoneita. Lukitulla tilalla pyritään varmistamaan, ettei kukaan pääse käsiksi koneisiin, kovalevyihin tai muuhun tiedontallennusmediaan. Hallinnollinen –Hallinnollisella tietoturvalla tarkoitetaan työntekijöiden ja organisaation jäsenten riittävää tietoturvaosaamista. Työyhteisön jäsenten täytyy ymmärtää, että salasanoja pitää käsitellä erittäin huolellisesti.

8 Tietoturva Tietosuoja –Perustuslain mukainen perusoikeus, joka turvaa kansalaisen yksityisyyttä –Käytännössä tarkoittaa henkilötietojen suojaamista oikeudettomalta ja henkilöä vahingoittavalta käytöltä –Toteutetaan laeilla määräyksillä ohjeilla suosituksilla valvonnalla

9 Tietoturva Tietoturvallisuutta koskeva lainsäädäntö –perustuslaki Suomen perustuslaki (http://www.om.fi/perustuslaki/): 10 § Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. –EU:n tietosuojadirektiivi –henkilötietolaki (yhteneväinen EU:n tietosuojadirektiivin kanssa) –tekijänoikeuslaki –rikoslaki –henkilötietojen luovutusta koskeva julkisuuslaki

10 Tietoturva Internetin käytön eettiset periaatteet –kaikilla verkon käyttäjillä tulee olla mahdollisuus asialliseen käyttöön –muille käyttäjille ei saa aiheuttaa haittaa –yksityisyyden suojaa on kunnioitettava

11 Tietoturva Ohjeita Internetin käyttäjille –Netiquette ( http://www.internetopas.com/netiketti/ ) käyttäytyminen sähköpostitse tapahtuvassa viestinnässä käyttäytyminen uutisryhmissä –Chat etiquette keskustelu –Spam etiquette massapostitus, ketjukirjeet yms.

12 Virukset Tietokonevirus –Ohjelma, joka on suunniteltu häiritsemään tietokoneella työskentelyä ja vahingoittamaan tietojärjestelmän osia, esim. kopioitumaan ja leviämään toisten ohjelmien ja verkkoyhteyksin kautta tuhoamaan tietoja levittämään tietoja –Esiintyvät pääasiassa PC-ympäristössä DOS Windows –Virusten ohjelmointi ja levittäminen on rikollista toimintaa

13 Virukset Tavallisimmat virustyypit –Tiedostovirukset ”Tarttuvat” suorituskelpoisiin ohjelma- tai järjestelmätiedostoihin Lisäävät usein viruskoodin alkuperäisen koodin alkuun tai loppuun Voidaan havaita tiedoston koon muuttumisesta –Tiedostomadot Kopioi itseänsä kiintolevylle täyttäen vapaan levytilan Leviävät automaattisesti tietokoneesta toiseen

14 Virukset –Makrovirukset Ohjelmiston makrokielellä toteutettu virus, joka leviää datatiedoston mukana –Käynnistyslohkovirukset Tarttuvat levykkeen tai kovalevyn käynnistyslohkoon ja lataavat käynnistyksen yhteydessä virusohjelman –Troijan hevoset Normaalisti suoritettavia järjestelmäohjelmia, joihin lisätyn ylimääräisen koodin suoritus laukeaa tietyissä olosuhteissa Yleensä tuhoavat tiedostoja, käynnistävät ”madon” tai avaa takaportin koneeseen

15 Virukset Virusten leviäminen –Koneesta toiseen kopioitujen tiedostojen mukana Levykkeellä Sähköpostilla Ohjelmien kopiointi Internetin kautta

16 Virukset Virusten torjunta –Torjuntaohjelmistot http://www.fsecure.com http://www.mcafee.com/us/ –Kopioi tiedostoja vain luotettavista paikoista http://www.ilmaisohjelmat.fi/ löydätkö täältä luotettavaa?http://www.ilmaisohjelmat.fi/ Hanki vähintään tämä (kts linkki) jos sinulta puuttuu virustorjunta http://www.download.fi/tietoturva/virustorjunta/avast_free_suomeksi.cfm http://www.download.fi/tietoturva/virustorjunta/avast_free_suomeksi.cfm –Suorita aina virustarkistus ennen uusien tiedostojen käyttöönottoa sähköposti Internetistä ladatut ohjelmat –Kiellä makrojen käyttö –Lähetä liitteet rtf- tai tekstimuotoisina


Lataa ppt "Tietoturva nykyään 2010 – pysymmekö perässä? Kts linkki Kts linkki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google