Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusterveydenhuolto – THL:n malli Yleislääkäripäivät 28-29.11.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusterveydenhuolto – THL:n malli Yleislääkäripäivät 28-29.11.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Perusterveydenhuolto – THL:n malli Yleislääkäripäivät 28-29.11.2013

2 Perusterveydenhuollon kehitys Ennen Kansanterveyslakia Suomen terveydenhuolto sairaalapainotteinen ja riittämätön Kansanterveyslaki 1972 1990-luvulta lähtien terveyskeskusjärjestelmä heikentynyt – Vastaanottojen saatavuus – Palveluiden epätasainen jakaantuminen – Lääkärityövoiman määrä ja kehitys

3 THL:n ehdotus perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 1.PTH:n palvelujen tuottajakunnan laajentaminen - Yksityiset palveluntuottajat - Hyväksytyt palvelukriteerit – yhdenmukainen soveltaminen - Kilpailu  Kokonaiskustannukset vähenevät  Saatavuus paranee  Voimavaroja erikoissairaanhoidosta pth:oon  Kansallisen tason rahoitustarvetta (valtionosuusjärjestelmä, sairausvakuutusjärjestelmä)

4 THL:n ehdotukset 2 2. Valinnanvapaus - potilaan oikeus valita hoitopaikkansa - kaikille palveluntuottajille samat reunaehdot – toimintaa säätelevät samat periaatteet (paitsi viranomaistehtävät ja hätävalmius) - Kapitaatiomalli: raha seuraa potilasta - palvelupaketin sisältö? Laaja ( koko terveydenhuollon kirjo) vai suppea

5 THL:n ehdotukset 3. Ammattilaiset oikeissa rooleissa - Palveluprosessit yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi - Tiimityö: Hoidon kokonaisvastuu lääkärillä - pitkäaikaisen hoitosuhteen potilaat:hoitajatuki ja -seuranta - yleislääket. erik. lääkärit ja yleislääkärit : diagnostiikka, hoidon suunnittelu, vaativa seuranta - kliinisten erikoisalojen lääkäreiden suorittamat tilannearviot ja yleislääkärikonsultaatiot  odotusajat lyhenevät, prosessi tehostuu, laatu paranee  edellyttää vahvaa palveluiden järjestäjää : pth:n ja esh:n yhteensovittaminen

6 THL:N ehdotukset 4. Työterveyshuolto keskittyy perustehtäväänsä - palaaminen perustehtävän hoitamiseen - työperäisen sairastamisen vähentäminen - työkyvyttömyyden ehkäiseminen - työhön paluun tukemine - vapauttaa voimavaroja: nyt yleislääkärit tuottavat 50 % palveluista - Toteutus: ennaltaehkäisyn korvauskaton ja korvaus-% nosto ja sairaanhoidon korvauskaton lasku ( pienyrityksille erikoiskohtelu)

7 THL:n ehdotukset 5. Vahvat palvelunjärjestäjät (12-15) - em. uudistusten toteuttamismahdollisuus - yksityisen ja julkisen palvelutuotannon yhteensovittaminen - pth:n, esh:n ja sosiaalipalvelujen raja- aitojen poistaminen - laatu- ja turvallisuusvaatimuksien asettaminen - palvelutuottajien toiminnan seuranta - vahva, osaava johtaminen

8 THL:n ehdotukset 6. Vaaditut rahoitusjärjestelyt - yksikanavainen rahoitusjärjestelmä - vahva järjestäjä – suunta pth:oon - eteneminen vaiheittain: laitoskapasiteetin purku edellyttää avopalveluiden kehittämistä - korvamerkitty rahoitus (250 – 350 miljoonaa) kanavoituna pth:oon - rahoitus osin palkansaajien sairaanhoitomaksun korotuksella - aluksi kokeilu mallin toimivuudesta

9 THL:n ehdotukset 7. Aktiivinen kansallinen ohjaus - tarvitaan lainsäädännön uudistuksia, alemman tason säädöksiä, kansallisia linjauksia - laadun järjestelmällistä seurantaa - informaatioteknologiaa - taksoista sopimista  Kansallisella tasolla lakisääteinen mandaatti, voimavarat ja työkalut, sosiaali- ja terveydenhuollon ERVA-alueiden vahvistus  palveluja yhdistävä rakenne  keskustelu kansallisen tason kanssa


Lataa ppt "Perusterveydenhuolto – THL:n malli Yleislääkäripäivät 28-29.11.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google