Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aikuissosiaalityö kunnassa Keski-Suomen aikuissosiaalityön kehittämishankkeen loppuseminaari 17.9.2009 Jyväskylä Jussi Merikallio johtaja, sosiaali-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aikuissosiaalityö kunnassa Keski-Suomen aikuissosiaalityön kehittämishankkeen loppuseminaari 17.9.2009 Jyväskylä Jussi Merikallio johtaja, sosiaali-"— Esityksen transkriptio:

1 Aikuissosiaalityö kunnassa Keski-Suomen aikuissosiaalityön kehittämishankkeen loppuseminaari Jyväskylä Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja keskeiset lähivuosien kysymykset
Julkisen talouden kantokyky Talouden taantuma ja kuntien verotulokertymän romahdus Pitkän aikavälin taloudelliset haasteet; globalisaatio, jatkuva kustannusten kasvu, huoltosuhde jne. Henkilöstön saatavuus. Eläköityminen Väestörakenteen muutos Ikääntyminen Muuttoliike Jussi Merikallio

3 Miten /millä tavoin haasteisiin tulee vastata?
Tuottavuus, vaikuttavuus Palveluntarpeen kysynnän vähentäminen Palvelurakenne Prosessien uudistaminen asiakaslähtöisesti Innovaatiot Jussi Merikallio

4 Miten aikuissosiaalityö kytkeytyy em. haasteisiin
Yhteiskunnallisten muutosten ”vastavoima” Talouden ja rakenteiden muutokset Kulttuuriset muutokset Asiakaslähtöisyys ja prosessien uudistaminen ja sosiaalityön asemoituminen laajoihin toiminnallisiin kokonaisuuksiin Palveluntarpeen ja -kysynnän ehkäisy ja vähentäminen Sosiaalityön kohdentaminen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi (prioirisointi?) Jussi Merikallio

5 Miten aikuissosiaalityön kehittämistä voidaan jäsentää
Työn sisällön kehittäminen Tarpeiden arviointi osaaminen Osallisuuden vahvistaminen, aktivointi Palveluprosessin hallinta ja omistajuus Osana sosiaalipolitiikan perustaa, njossa peruspalveluilla voidaan toteuttaa ”terveys- ja hyvinvointi kaikessa päätöksenteossa” -periaatetta Menetelmä osaaminen – ”käypä sosiaalityö” Rakenteiden kehittäminen Dokumentointi, tietosisältöjen rakenteistuminen ja tietojärjestelmät (TikeSos) Tehtävärakenne uudistus Jussi Merikallio

6 Aikuissosiaalityössä korostuvat erityispiirteet
Työttömyyteen liittyvät kysymykset, pitkäaikaistyöttömät ja työllisyyden esteiden purkaminen Päihde- ja mielenterveystyö Nuoret aikuiset ja yhteiskuntaan kiinnittyminen Maahanmuuttajat Perheväkivalta Talous- ja velkaneuvonta Jussi Merikallio

7 Aikuissosiaalityön haasteet
Kansantalous Taloudenkehitys ohjaa sosiaalityön kysyntää sekä ilmiönä että toimeentulotukipaineena (esim. työttömyyskassat) Kuntatalous Kunta joutuu sopeuttamaan ei –lakisääteisiä toimintojaan; lyhytjänteisiä ja/tai vaihtoehdottomia ratkaisuja. Laadun ja kehittämisen ongelmat Työ- ja elinkeinopalvelujen rooli? TEM ja tuottavuusohjelma – kaatuuko vaikeasti työllistettävien palvelut kuntien sosiaalityön vastuulle. Jussi Merikallio

8 Aikuissosiaalityön haasteet
Normit toiminnan jäykistäjänä ja resurssien kohdentajana Lainsäädäntö ohjausvaikutuksilla myös heijastusvaikutuksia Normiohjaus sementoi vallitsevan toiminnallisen paradigman, eikä kannusta uudistumiseen ja innovointiin. Henkilöstön saatavuus, osaaminen ja hyvinvointi Eläköityminen Tehtävä- ja osaamisrakenne Ristiriitaiset paineet Jussi Merikallio

9 Kansallisia hankkeita, joilla on merkittäviä heijastusvaikutuksia
SATA –komitea linjaukset kuluvan syksyn kuluessa. Toimeentulotuen siirto Kelaan – käsitteillä tulos??? Keskeisenä tavoitteena on sosiaalivakuutusjärjestelmän selkiytyminen, kannustavuuden parantuminen, päällekkäisten toimintojen ja byrokratialoukkujen purkaminen. Vaikuttavat kiistatta sosiaalityön edellytysten parantumiseen. Sata –komitean painopiste työmarkkinapoliittisissa asioissa… Jussi Merikallio

10 Kansallisia hankkeita, joilla on merkittäviä heijastusvaikutuksia
PARAS ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudet järjestämismallit (Risikko ) Sosiaali- ja terveydenhuolto - ehyt toiminnallinen kokonaisuus. Paras 5 § toteutunut monella tavalla, STM tavoittelee täysin yhteisiä hallinnollisia rakenteita. Sosiaalityön medikalisoituminen Sosiaali- ja terveydenhuollon irtaantuminen kunnallisen peruspalvelun kokonaisuudesta. Sosiaalihuollon erityispalvelujen rooli ja sijoittuminen palvelurakenteisiin Jussi Merikallio


Lataa ppt "Aikuissosiaalityö kunnassa Keski-Suomen aikuissosiaalityön kehittämishankkeen loppuseminaari 17.9.2009 Jyväskylä Jussi Merikallio johtaja, sosiaali-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google