Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kognitiivinen psykologia tutkii

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kognitiivinen psykologia tutkii"— Esityksen transkriptio:

1 Kognitiivinen psykologia tutkii
Kognitiivinen psykologia tutkii ihmistä tiedon käsittelijänä ihmisen tiedollisia toimintoja ja toimintojen suuntaamista tiedonkäsittelyn mekanismeja eli: muistia, havaitsemista, tietoisuutta, tarkkaavaisuutta, oppimista, päätöksentekoa, kieltä, ajattelua, ongelmanratkaisua ja luovuutta Anne Rongas Anne Rongas

2 Ihmisen tiedonkäsittelyprosessi
PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyprosessi Tiedonkäsittely perustuu havaintoihin Havaintojen syntyessä aiemmin kehittyneet sisäiset mallit ovat vuorovaikutuksessa havaintoympäristön kanssa Sisäiset mallit suuntaavat tarkkaavaisuutta  odotusten vastainen informaatio saattaa jäädä havaitsematta Anne Rongas Anne Rongas

3 Sisäinen malli eli skeema
PS3 Sisäinen malli eli skeema Muodostuu yksilön aiemmista havainnoista ja kokemuksista Koostuu erilaisesta aiemmin saadusta informaatiosta. Skeema on ”tietopaketti”. Skeeman pohjalta yksilö ennakoi ja tulkitsee uusia havaintoja esim. henkilöskeema = käsitykset erilaisista ihmistyypeistä; tapahtumaskeema eli skripti = ajallisesti etenevän tapahtuman ”käsikirjoitus” Anne Rongas Anne Rongas

4 Havainnot maailmasta Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus
PS3 Havainnot maailmasta Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus Tietoisen mielen aktiivinen rooli Sisäisten mallien syntyminen käsitykset maailmasta - maailmankuva käsitykset itsestä – minäkuva ennakointi, valikoiva tarkkaavaisuus Havaintokehä kokemukset oppiminen Anne Rongas Anne Rongas

5 Havaintokehä on toiminnassa koko ajan  liittyy oppimista
PS3 Havaintokehä on toiminnassa koko ajan  liittyy oppimista koskee pieniä asioita (esim. tunnistaminen) ja suuria, läpi elämän jatkuvia prosesseja (esim. identiteetti) vertaa mestarin ja kisällin havaintokehää  toimiva havaintokehä vaatii taitoa joustava havaintokehän säätely kuvastaa luovuutta Anne Rongas Anne Rongas

6 Havaintokehä (Ulric Neisser 1976)
PS3 Havaintokehä (Ulric Neisser 1976) sisäinen malli etsivä havainnointi kohde, ympäristö ohjaa valikoi muokkaa Anne Rongas


Lataa ppt "Kognitiivinen psykologia tutkii"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google