Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HYY Tilinpäätöskoulutus Johanna Hilden KHT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HYY Tilinpäätöskoulutus Johanna Hilden KHT."— Esityksen transkriptio:

1 HYY Tilinpäätöskoulutus Johanna Hilden KHT

2 Päivän aiheet Tilinpäätös - Tilinpäätöksen vaiheet
Tilinpäätös – tasekirjan perusvaatimukset Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin ?! Tase – mikä se on ?! Tilinpäätöksen hallinnollinen käsittely yhdistyksessä

3 Tilinpäätöksen vaiheet
Tilien päättäminen Yleensä hoituu ”automaattisesti” kirjanpito-ohjelmassa Käydään esimerkki läpi taululla

4 Tilinpäätöksen vaiheet
Varmista että debet = kredit Jos ei -> käy jokainen vienti läpi erikseen, yleensä ohjelmassa on erottavan viennin kohdalla !! tai * tai jokin muu merkki Varmista että pankkitilin saldo täsmää tiliotteeseen Jos ei -> katso onko summat tallennettu oikein, vertaa viennit tiliotteeseen ja tililtä lähteneisiin / tilille tulleisiin tapahtumiin Kassan ero -> onko kaikista tapahtumista saatu kuitti/kuittaus

5 Tilinpäätöksen vaiheet
Jaksotuserät: ostovelat: lasku tullut ja kuuluu vuodelle 2013 mutta on maksettu vasta 2014 Siirtovelat: laskut tullut vasta 2014 mutta kulu kuuluu vuodelle 2013 Jäsenmaksusaamiset: saatu vuoden 2013 jäsenmaksu tammikuussa 2014 Myyntisaamiset: lähetetty lasku esimerkiksi ilmoitusmyynnistä 2013 ilmestyneestä lehdestä mutta maksu tullut vasta 2014 Siirtosaamiset: maksettu vuodelle 2014 kuuluva kulu jo vuonna 2013 (esimerkiksi tammikuun vuokra)

6 Tilinpäätöksen vaiheet
Jaksotuserät, jatkoa: Poistot käyttöomaisuudesta: yleensä koneista ja laitteista 25 % menojäännöksestä, atk-ohjelmista yleensä tasapoisto 3-5 vuotta ellei ole kirjattu suoraan kuluna Varasto: mikäli on myytäviä tuotteita, ne on laskettava (inventoitava) tilinpäätöshetkellä ja varaston arvo on oikaistava tilinpäätöksessä vastaamaan laskettua määrää, varaston arvon perusteena on ostohinta

7 Tilinpäätöksen vaiheet
Jaksottamisen ideana on saada tuotot ja kulut oikealle vuodelle ja lisäksi siten että tuottoa vastaava kulu on samalla vuodella ja päinvastoin (ns. meno-tulo-teoria) Näistä harjoituksia!

8 Tilinpäätös Tilinpäätös sisältää: Tuloslaskelman Taseen Liitetiedot
Allekirjoitukset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista HUOM! Toimintakertomus on erillinen asiakirja, joka ei ole pakollinen

9 Tilinpäätös; tasekirja
Tasekirjaa koskevat määräykset KPL 3:8 § Sisältö: tilinpäätös toimintakertomus luettelo kirjanpitokirjoista luettelo tositteiden lajeista tieto edellä mainittujen säilytystavoista

10 Tilinpäätös; tasekirja
Tasekirjan tulee olla sidottu tai se on sidottava välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, viimeistään 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä Sivut tai aukeamat tulee numeroida Tasekirjaa ei voida säilyttää tietokoneella vaan sen tulee olla paperisessa muodossa Tasekirja säilytetään 10 vuotta

11 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Yhdistyksen tuloslaskelmakaava poikkeaa yrityksen kaavasta Tuloslaskelmassa esitetään erikseen Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Yleisavustukset

12 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Varsinainen toiminta: säännöissä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen liittyvät tuotot ja kulut jos eri toimintoja, eri toimintojen tuotot ja kulut syytä esittää erikseen tuottoja: varsinaisesta toiminnasta saadut tuotot , yleensä toimintaan osallistuvilta perittyjä maksuja. Myös kohdeavustukset (projektit, tapahtumat)

13 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Varsinainen toiminta: kulut: eritellään henkilöstökuluihin, poistoihin ja muihin kuluihin henkilöstökulut kuten liikekaavassa: palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä muut henkilösivukulut poistot esitetään pääsääntöisesti varsinaisen toiminnan kuluna

14 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Varsinainen toiminta: erilliskulut: toiminnoittain eriteltynä yhteiskulut: esitetään omana eränään, mahdollista jakaa toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaan

15 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Varainhankinta varainhankinta koostuu varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi järjestetystä toiminnasta tuotot koostuvat jäsen- ja kannatusmaksuista, keräyksistä, myyjäisistä, arpajaisista jne yo. tuottoja vastaavat kulut kirjataan varainhankinnan kuluiksi

16 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Varainhankinta mahdollinen liiketoiminta esitetään tässä ryhmässä, erillinen liiketoiminnan tuloslaskelma esitetään liitetiedoissa

17 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Sijoitus- ja rahoitustoiminta sijoitus- ja rahoitustoiminnassa esitetään tuotot ja kulut, jotka ovat aiheutuneet pitkäaikaisista sijoituksista, joiden tuotolla on tarkoitus rahoittaa toimintaa tuottoja ovat osingot, voitto-osuudet, korot, vuokrat, jne

18 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Sijoitus- ja rahoitustoiminta kuluja ovat korkokulut, vuokratulojen hankkimiseen liittyvät vuokrakulut ja yhtiövastikkeet, varainhoidon kulut, välityspalkkiot, rahoituspalveluiden palkkiot jne myös sijoitusomaisuuden myynnistä saadut myyntivoitot ja –tappiot sekä arvonalennukset esitetään tässä ryhmässä, tarvittaessa erittely liitetietoihin

19 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Satunnaiset erät - tuotot ja kulut, jotka poikkeavat tavanomaisesta toiminnasta ovat kertaluonteisia olennaisia järjestön toiminta huomioiden esimerkiksi myydään tietty toiminto kokonaisuudessaan Tänne ei siis kirjata mitään pieniä poikkeuseriä!!!!

20 Tilinpäätös; tuloslaskelma
Yleisavustukset järjestön toimintaan saatu avustus julkisyhteisöltä mikäli avustus kohdistuu tiettyyn projektiin tai tapahtumaan, voidaan ilmoittaa ko. toiminnan tuottona varsinaisessa toiminnassa

21 Tilinpäätös; tase Tasekaava on sama kuin muilla yhteisöillä jakautuen vastaaviin ja vastattaviin. Vastaavaa-puoli jakautuu pysyviin vastaaviin ja vaihtuviin vastaaviin Vastattavaa-puoli jakautuu omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan Kaavat löytyvät KPA 1. luku 6 §- 7 §

22 Tilinpäätös; tase Pysyvät vastaavat (ent. käyttöomaisuus)
Yli 3 vuotta kestävä irtain omaisuus (koneet ja laitteet, kalusto) tulee kirjata myös yhdistyksissä taseeseen, ei tulokseen Alle 850 euron erät voi kirjata kuluksi Yhdistyksissä ei ole poistopakkoa mutta omaisuus ei toisaalta saa olla yliarvostettua -> poistot käytännössä tehtävä

23 Toimintakertomus Toimintakertomus laadittava jos 2 seuraavista täyttyy tänä ja edellisenä vuonna: Liikevaihtoa vastaava tuotto 7,3 miljoonaa euroa Taseen loppusumma 3,65 miljoonaa euroa Palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä Toimintakertomuksen sisältövaatimukset kirjanpitolaissa ja KILAn yleisohjeessa

24 Vuosikertomus Toimintakertomus-nimi varattu kirjanpitolain mukaiselle toimintakertomukselle Vuosikertomus vapaamuotoinen asiakirja, jonka sisällöstä usein määritelty yhdistyksen säännöissä tai muissa ohjeissa.

25 Liitetiedot Liitetietovaatimukset esitetään kirjanpitoasetuksessa.
Vähintään oltava Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset ja muut vastuut ja sitoumukset Ulkomaanrahanmääräisten erien kurssausperuste Muut tarpeelliset lisätiedot, joilla on merkitystä siihen että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

26 Tilinpäätöksen hallinnollinen käsittely
Tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, säännöissä voi olla tiukempia määräyksiä. Tilinpäätöksen allekirjoittaa allekirjoituspäivänä voimassa oleva hallitus. Tilinpäätös tulee antaa tilintarkastajalle tarkastettavaksi kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.

27 Tilinpäätöksen hallinnollinen käsittely
Tilintarkastuskertomus tulee antaa hallitukselle kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen.

28 Yhteystiedot Johanna Hilden KTM, KHT, kouluttaja Mäenrinne 3
01820 Klaukkala puh


Lataa ppt "HYY Tilinpäätöskoulutus Johanna Hilden KHT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google