Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusia avauksia korkeakouluyhteistyössä tutkimuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella - Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto RAKETTI -päätösseminaari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusia avauksia korkeakouluyhteistyössä tutkimuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella - Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto RAKETTI -päätösseminaari."— Esityksen transkriptio:

1 Uusia avauksia korkeakouluyhteistyössä tutkimuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella - Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto RAKETTI -päätösseminaari 28.3.2014 Sipo Vanhanen (HY)

2 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto  RAKETTI TUTKI -osahankkeen aloite  14.1.2014 kick off –tilaisuus korkeakoulujen yhteistyön käynnistämiseksi tutkimushallinnon alueella  Tilaisuudessa esiteltyjen verkostojen puheenjohtajista sekä muista vapaaehtoisista koottiin laajemman verkoston käynnistämistä varten työryhmä  Tehtävänä tehdä esitys verkostosta, joka kokoaa yhteen tutkimushallinnon ja palveluiden toimijat ja suunnitella verkoston toiminnan periaatteet  Ehdotus verkostoitumisen käytännön toteutuksesta

3 Työryhmä Sipo Vanhanen, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja Jaana Backman, Itä-Suomen yliopisto Johanna Hakala, Tampereen yliopisto Aija Kaitera, Helsingin yliopisto Anne Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu Anu Liikanen, Itä-Suomen yliopisto Susanna Parikka, Lapin yliopisto Eero Pekkarinen, Lapin ammattikorkeakoulu Hanna-Mari Puuska, CSC, sihteeri Mari Riipinen, Turun yliopisto 28.3.20143Sipo Vanhanen

4 Verkoston tehtävät  Tavoite on tukea tutkimustoiminnan kehittämistä ja suunnittelua siten, että se edistää laadultaan korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen tekemistä korkeakouluissa  Tuoda korkeakoulujen tutkimushallinnon ja palveluiden eri toimialueilla toimivia yhteen ja lisätä yhteistyötä

5 Esimerkkejä verkoston tavoitteista  Tutkimuksen kehittäminen ja suunnittelu, tutkimustietojärjestelmät ja tiedonkeruu, tutkimuksen tukipalvelut, tohtorikoulutus, kirjastot, tutkimusaineistot, infrastruktuurit  Tunnistaa alueita, joissa yhteistyölle on tarvetta, mutta sitä ei vielä riittävästi ole  Kehittää tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen viitearkkitehtuuria  Edistää tutkimushallinnon laajempaa benchmarking -toimintaa 28.3.20145Sipo Vanhanen

6  Levittää hyviä käytäntöjä sekä käynnistää yhteisiä hankkeita  Toimia valmisteluelimenä yhteisissä asioissa  Toimia asiantuntijaverkostona  Lisätä yhteistyötä sidosryhmien kanssa (mm. OKM, tutkimuksen rahoittajat, Kansalliskirjasto, TSV, tutkimuslaitokset) 28.3.20146Sipo Vanhanen

7

8 Verkoston organisoituminen  Jo olemassa olevat verkostot kokonaisuudeksi, ”verkostojen verkostoksi”  Näiden lisäksi perustetaan tunnistetuille teema-alueille uusia verkostoja  Avoin kaikille tutkimuksen tukipalveluiden ja hallinnon asiantuntijoille - yliopistot, AMK:t ja sektoritutkimuslaitokset  Koordinaatioryhmä, jossa on edustus toimivista verkostoista  Tiivis yhteys OKM:n, UNIFI:n ja ARENE:n kanssa.

9 Toimenpiteet 2014  Confluence –verkkosivusto on luotu TUTKI:n confluence-alueelle https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=3 9061987 https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=3 9061987  Tehdään kysely kick off –tilaisuuteen osallistuneille. Tarkoituksena on selvittää, mihin verkostoihin osallistujat kuuluvat, ja mitä uusia verkostoja ja yhteistyömuotoja he katsovat tarvitsevansa.  Luodaan tutkimushallinnon ja -palveluiden asiantuntijapooli.

10 28.3.2014Sipo Vanhanen10  Informoidaan UNIFI:a, ARENE:a ja yliopistojen tutkimusvararehtoreita verkostohankkeesta ja keskustellaan yhteisistä menettelytavoista  Valmistellaan kevään aikana OKM:lle projektisuunnitelma verkoston käynnistämisestä ja konkreettisista tehtävistä vuosille 2014-2015  Kootaan koordinaatioryhmä olemassa olevien verkostojen edustajista  Pyritään saamaan verkoston perustamisvaiheeseen avuksi asiantuntijasihteeri, joka koordinoi verkoston tehtävien edistämistä, toimii yhteyshenkilönä eri alaverkostojen välillä ja toimii sihteerinä koordinaatioryhmän kokouksissa

11 2014 -> 2015  Tutkimuksen viitearkkitehtuurityön käynnistäminen (Q3/2014 ->)  TUTKI -osahankkeessa aloitetun tietomallityön jatkaminen (Q3/2014->)  Korkeakoulujen välisten pelisääntöjen luominen tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöön (Q4/2014->)  Julkaisujen sähköinen raportointi Suomen Akatemian tutkimusrahoitusraportoinnissa (Q3/2014 – HY tekemässä parhaillaan aloitetta ko. hankkeen käynnistämisestä)  Yliopistojen tutkimuksen arvioinneissa kertyneen kokemuksen ja käytäntöjen/metodien sekä arviointien hyödyntämisen tarkastelu ja vertailu (Q1/2015->) 28.3.201411Sipo Vanhanen


Lataa ppt "Uusia avauksia korkeakouluyhteistyössä tutkimuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella - Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto RAKETTI -päätösseminaari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google