Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TIEDON SIIRTO SIIRTYMÄVAIHEESSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TIEDON SIIRTO SIIRTYMÄVAIHEESSA"— Esityksen transkriptio:

1 TIEDON SIIRTO SIIRTYMÄVAIHEESSA
PERUSOPETUKSEN UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET PERUSOPETUSLAKI

2 4. LUKU – OPISKELUN YLEINEN TUKI
4.1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö - Erilaisia kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. - Yhteistyö tulee järjestää siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea.

3 4.3. Ohjauksen järjestäminen
Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen kestävä jatkumo, jonka toteutuminen taataan siten, että ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa.

4 4.5. Oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koskevat säädökset.

5 PERUSOPETUSLAKI 40§ SALASSAPITO
Opetuksen järjestämisestä vastaavat …. eivät saa luvattomasti ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden …. taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista taikka taloudellisesta asemasta. Em. henkilöstö sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 mom. tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

6 OPPILASTIETOJEN SIIRRON PÄÄPERIAATTEITA:
Vanhempien suostumus (Tiedonsiirtolupa) Tiedon laatu (Tiedonsiirtolomake) Luottamuksellisuus (Lomakkeiden säilytys ja tiedonsiirtoon osallistuva oppilashuoltohenkilöstö määritelty)

7 TIEDONSIIRRON TAVOITTEENA ON:
Varmistaa oppilaan koulunkäynnin kannalta oleellisten tietojen siirtäminen Oppimisen yleisen ja erityisen tuen jatkuvuuden turvaaminen Oppilasryhmien muodostaminen ja turvallinen oppimisympäristö

8 TIEDONSIIRTO KÄYTÄNNÖSSÄ:
Viikolla 11 tiedonsiirtolomakkeet lähetetään koteihin, jossa oppilas ja vanhemmat täyttävät sen. Palautus koululle samalla viikolla. Viikolla 12 luokanopettaja ja erityisopettaja täydentävät lomakkeen kääntöpuolen. Viikoilla pidetään tiedonsiirtopalaverit, jolloin lomakkeet siirtyvät yläasteen erityisopettajalle / opinto-ohjaajalle. Viikolla 15 tiedonsiirtolomakkeet yläasteen rehtorille luokkajakoa varten. Viikolla 18 luokkajaot ilmoitetaan vanhemmille ja oppilaille yläasteella järjestettävässä vanhempainillassa.


Lataa ppt "TIEDON SIIRTO SIIRTYMÄVAIHEESSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google