Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tavoitteena tänään tekstitaidon tehtävien tarkastelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tavoitteena tänään tekstitaidon tehtävien tarkastelu"— Esityksen transkriptio:

1 Tavoitteena tänään tekstitaidon tehtävien tarkastelu
Kotitehtävät TK s. 5 ja 6. Advertoriaali toimitukselliseen tapaan tehty mainos, joka ulkoisesti muistuttaa tavallista lehtijuttua. tulee englannin kielen maksettua ilmoitusta (advertisement) ja pääkirjoitusta (editorial) tarkoittavista sanoista. Lehteä selatessa mainokset on tavallisesti helppo erottaa lehden muusta sisällöstä. Advertoriaaliin törmätessä saattaa kuitenkin häkeltyä: onko kyseessä tavallinen lehtiartikkeli vai ollaanko sittenkin tekemisissä kaupallisen tiedotteen kanssa? Advertoriaaliksi kutsutaan toimitukselliseen tapaan tehtyä mainosta, joka ulkoisesti muistuttaa tavallista lehtijuttua. Se voi sisältää tekstin ohella esimerkiksi kuvia sekä ilmoittajan logon ja yhteystiedot. Nimitys juontuu englannin kielen maksettua ilmoitusta (advertisement) ja pääkirjoitusta (editorial) tarkoittavista sanoista. Ilmoittaja maksaa lehdelle advertoriaalin julkaisemisesta ja vaikuttaa siten tekstin sisältöön eri tavalla kuin puolueettomassa mediassa on normaalisti tapana. Advertoriaali kirjoitetaan siis mainostajan omista lähtökohdista, eikä siinä pyritä mainostettavan tuotteen tai palvelun objektiiviseen arviointiin. Joskus advertoriaali muistuttaa lehden muuta toimituksellista sisältöä siinä määrin, ettei lukija oivalla juttua mainokseksi. Tällaisessa tapauksessa voi hyvällä syyllä pohtia, onko kyseessä jo suorastaan piilomainonta.

2 Lue aikakauslehti: TK s. 9
Paperille painettuna ilmestyvä julkaisu Ilmestyy viikoittain, kerran kuukaudessa tai vähintään 4 kertaa vuodessa. Toisin kuin sanomalehdillä, uutiset eivät ole sen oleellisinta sisältöä Teht. 1 a. Selvitä perustiedot eli vastaa ympyrän A kysymyksiin kirjallisesti. Teht. 1. b. Päättele kohderyhmä. Tuo lehti mukaan tiistaina.

3 TK s. 16 teht. 1

4 Tekstitaidon tehtävien viisi perustyyppiä
Päättely- analyysi-, vertailu-, pohdinta- ja soveltamistehtävä

5 1. Päättelytehtävä Tehtävässä käsketään päättelemään tekstin perusteella jotakin, esimerkiksi millainen joku henkilö on tai miksi joku tekee jotakin. Esim. Päättele Lars Sundin romaanin alun perusteella, miksi Otto Näs pakenee vanhainkodista. Kevät 2007 Lähde liikkeelle faktoista, joita teksti tarjoaa. Tee sitten päätelmiä, jotka perustelet tekstin avulla. Päätelmiin saattaa syntyä ryhmiä: varmat, todennäköiset ja mahdolliset päätelmät. Näitä ryhmiä voit käyttää vastauksen jakamisessa kappaleisiin. Mikä tehtävä sivulla 17 on tämän tyyppinen?

6 2. Analyysitehtävä Tehtävä käskee analysoimaan jotakin tekstin osaa:
kaunokirjallisuudesta henkilöä, miljöötä, kertojaa, kerrontaa tai kieltä, tietoteksteistä tekstin keinoja, retoriikkaa, tyyliä tai argumentaatiota. Esim. Analysoi, millainen on romaanikatkelman kertoja. Kevät 2007 Tarkastele kuvan ja sanan yhteisvaikutusta. Syksy 2007 Millä keinoin Anna-Leena Härkösen romaanikatkelma luo vaikutelman puhekielisyydestä? Syksy 2007 = erittely, siis jonkin asian tarkastelu osissa. Kirjoittajan tehtävä on tarkastella juuri tehtävässä määriteltyä asiaa, ei rakentaa esim. kokonaisanalyysia tekstistä. Hyvä vastaus syntyy, kun muistaa antaa esimerkkejä tekstistä väitteittensä tueksi. Täsmällisten käsitteiden merkitys korostuu. Mikä tehtävä sivulla 17 on tämän tyyppinen?

7 3. Vertailutehtävä Pitää verrata kahta tai useampaa asiaa keskenään.
Esim. Toimittaja Sami Soininen ja pilapiirtäjä Karlsson ottavat kumpikin omalla tavallaan kantaa VR:n makasiinien tapahtumiin. Millaisen käsityksen lukija saa niistä? Ota analyysissasi huomioon sekä teksti että kuvat. Kevät 2007 Aloita listaamalla vertailtavien kohteiden ominaisuudet erikseen. Katso yhteisiä ja erilaisia piirteitä. Mistä erot johtuvat, ja mitä niistä voi päätellä? Mikä tehtävä sivulla 17 on tämän tyyppinen?

8 4. Pohdintatehtävä Päättelytehtävän kaltainen, mutta antaa hieman enemmän tilaa kirjoittajan omille näkemyksille. Näkemykset tulee osoittaa ja perustella tekstikohtien avulla. Tarkastele asiaa eri puolilta. Mikä tehtävä sivulla 17 on tämän tyyppinen?

9 5. Soveltamis- eli tuottotehtävä
Poikkeaa muista tehtävistä. Kirjoittajaa pyydetään tavallisen vastaustekstin sijaan kirjoittamaan esimerkiksi kirje, kutsu, uutinen tai mainosteksti. Lähtökohta on, että kirjoittaja tuntee tekstilajin, jota häneltä pyydetään. Kirjeen tulee näyttää kirjeeltä. Tehtävä vaatii aineistotekstin tarkkaa lukemista, jotta osaa suunnitella oman tekstinsä oikein. Mikä tehtävä sivulla 17 on tämän tyyppinen?

10 Tutki tehtäviä ja vastaa kysymyksiin.
Mikä tehtävistä tuntuu pohjatekstejä tuntematta kiinnostavimmalta? Miksi? Mikä tuntuu vaikeimmalta tehtävältä? Miksi? Mikä on sarjan helpoin tehtävä? Millä perusteella? Mikä on vaarallisin tehtävä? Miksi juuri se? Mikä tehtävä liittyy asioihin, joiden käsittelyssä olette varmimmalla pohjalla? Missä tehtävässä kysytään sellaista, minkä käsittelyyn tietonne ja taitonne ovat heikoimmat?

11 TK s. 16 valitut palat Tekstilajit tehtävänannon osat a. arvostelu, kolumni, sarjakuva, rikosuutinen, artikkeli, novelli, mainos, urheiluselostus Erittele tehtävänannon osat . Valitse, missä tehtävässä on suurin riski ajautua sivuun tehtävänannon näkökulmasta.

12 TK s. 16 valitut palat Tekstikokonaisuus s. 30 Kieli s. 36 Kuva s. 40 Argumentaatio s. 47 Mainos s. 50 Tiedon arviointi s. 55 Proosa s. 61 Runo s. 67 Draama s. 72 sarjakuva s. 77

13 Kevään 2013 tehtävien sudenkuopat
Huomaa, että La Fleche muuttuu dialogin edetessä altavastaajasta sanailun johtajaksi. Huomaa, että kyse on sosiaaliluokkien välisestä suhteesta, mikä luo kuvaukselle tiettyjä odotuksia, jotka henkilöt rikkovat. Kytke teksti historialliseen kontekstiinsa ja tekstilajiinsa. Monitulkintainen tehtävänanto: millä keinoin ja millaiseksi suhdetta rahaan kuvataan. Huomaa tekstilaji ja ikä.

14 Tehtävä 4 Tehtävä 3 Luokittele tunne- ja järkiargumentit tarkemmin. Valitse retoriset keinot sen mukaan, miten ne liittyvät tavoitteen saavuttamiseen. Suhteuta tavoitteet ja niiden saavuttamiskeinot tekstilajiin. Huomaa siis tilannekonteksti. Ole kriittinen. Yllätys! Piti olla pääteesi ja keskeiset näkökulmat. Sivuuta konkreettiset yksityiskohdat. Aineisto syytä mainita. Ei referoivaa otetta. Ei omia kommentteja eikä päätelmiä.

15 Tehtävä 5 Kolumni hankala analysoitava, koska siinä ei ole yksiselitteistä pääteesiä, vaan kuluttamiseen liittyvää pohdiskelua. Tehtävien aineistot eivät ole aina selviä ja stereotyyppisiä lajinsa edustajia. Huomaa ajatuksen epäselvyys, argumentoinnin ohuus tai ristiriitaisuus, suostuttelumääritelmien käyttö, retorinen harhauttaminen.


Lataa ppt "Tavoitteena tänään tekstitaidon tehtävien tarkastelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google