Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Open Road    Passiivi p. 140 Julie Silk, Riitta Silk.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Open Road    Passiivi p. 140 Julie Silk, Riitta Silk."— Esityksen transkriptio:

1 Open Road    Passiivi p. 140 Julie Silk, Riitta Silk

2 Otavan asiakaspalvelu
Puh Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh Faksi Käyttöehdot Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961). Aineistoa saadaan käyttää luokkaopetustilanteessa sekä oppituntien valmistelussa. Aineistoa saadaan muunnella, mutta aineiston tai sen osien luovuttaminen eteenpäin tai kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Tarkastusoikeus Käyttöehtojen noudattamista valvoo Kopiosto ry. Tarkastusajankohta sovitaan erikseen yhteistyössä käyttöoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, KLK 89.5 Tno 03N2 ISBN

3 Aktiivi vai passiivi? Kumpi lauseista on aktiivi ja kumpi passiivi?
Open Road Aktiivi vai passiivi? Kumpi lauseista on aktiivi ja kumpi passiivi? Mikä on lauseiden subjekti? Mikä on subjektin ja tekemisen suhde? 1. The horse was eating. 2. The horse was eaten. p. 140

4 1. The horse was eating. = aktiivi The horse = subjekti
Open Road 1. The horse was eating. = aktiivi The horse = subjekti Aktiivilause kertoo, mitä subjekti tekee: Hevonen söi. 2. The horse was eaten. = passiivi Passivilause kertoo, mitä subjektille tehdään: Hevonen syötiin. p. 141

5 Passiivin muodostus Suomenna esimerkit ja vastaa kysymyksiin.
Open Road Passiivin muodostus Suomenna esimerkit ja vastaa kysymyksiin. Mikä muoto tulee pääverbistä? Mitä be-verbi ilmaisee? 1. Tickets are sold at the door. 2. My purse was stolen. 3. The flight has been cancelled. 4. The bank had been robbed. 5. The robbers will probably be caught. p. 142

6 Passiivin muodostus be taivutettuna aikamuotoon + pääverbin 3. muoto
Open Road Passiivin muodostus 1. Lippuja myydään ovella. (are sold) 2. Kukkaroni varastettiin. (was stolen) 3. Lento on peruutettu. (has been cancelled) 4. Pankki oli ryöstetty. (had been robbed) 5. Ryöstäjät saadaan luultavasti kiinni. (will be caught) pääverbistä tulee 3. muoto be-verbi ilmaisee aikamuodon be taivutettuna aikamuotoon + pääverbin 3. muoto p. 142

7 Agentti Mikä prepositio on agentin edessä? Mitä agentti ilmaisee?
Open Road Agentti Mikä prepositio on agentin edessä? Mitä agentti ilmaisee? Miten lauseet pitää suomentaa? 1. This film was directed by Jodie Foster. 2. The pyramids are visited by millions of tourists every year. p. 142

8 Agentti Agentin edessä on prepositio by.
Open Road Agentti Agentin edessä on prepositio by. Agentti ilmaisee passiivilauseen tekijän. Koska on huonoa suomea sanoa kenen ’toimesta’ tai ’taholta’ jotakin tehdään, agenttilause suomennetaan aktiivisena: 1. Tämän elokuvan ohjasi Jodie Foster. 2. Miljoonat matkailijat vierailevat pyramideilla joka vuosi. p. 142

9 Let’s practise: Sano englanniksi.
Open Road Let’s practise: Sano englanniksi. 1. Englantia puhutaan kaikkialla. English is spoken everywhere. 2. Kiinaa ei opeteta meidän koulussamme. Chinese isn’t taught in our school. 3. Huoneet siivotaan joka päivä. The rooms are cleaned every day. Ex p. 118

10 Let’s practise: Sano englanniksi.
Open Road Let’s practise: Sano englanniksi. 4. Talo maalattiin vihreäksi. The house was painted green. 5. Ovia ei maalattu. The doors weren’t painted. 6. Tämä vitsi on kerrottu tuhat kertaa. This joke has been told a thousand times. Ex p. 118

11 Passiivilauseen subjektin suomentaminen
Open Road Passiivilauseen subjektin suomentaminen Suomenna esimerkit. Mitä lauseenjäseniä persoonapronominit ovat suomennetuissa lauseissa 1 ja 3? Entä suomennetuissa lauseissa 2 ja 4? 1. He was arrested. 2. He was given a warning. 3. We were sent home. 4. We were sent a lot of get-well cards. p. 145

12 Hänelle annettiin varoitus. 3. We were sent home.
Open Road 1. He was arrested. Hänet pidätettiin. 2. He was given a warning. Hänelle annettiin varoitus. 3. We were sent home. Meidät lähetettiin kotiin. 4. We were sent a lot of get-well cards. Meille lähetettiin paljon ”parane pian” -kortteja. Lauseissa 1 ja 3 persoonapronominit ovat objekteja. Lauseissa 2 ja 4 ne ovat objektiiveja, eli vastaavat kysymykseen: Kenelle? p. 146

13 Let’s practise: Sano englanniksi.
Open Road Let’s practise: Sano englanniksi. 1. Heidät nähtiin. They were seen. 2. Heille annettiin ilmaiset liput. They were given free tickets. 3. Minua rakastetaan. I am loved. Ex p. 147

14 Let’s practise: Sano englanniksi.
Open Road Let’s practise: Sano englanniksi. 4. Minulle opetettiin espanjaa. I was taught Spanish. 5. Hänet kruunattiin kuningattareksi. She was crowned Queen. 6. Meille kerrotaan tulokset huomenna. We will be told the results tomorrow. Ex p. 147

15 Apuverbi ja passiivi Suomenna esimerkit.
Open Road Apuverbi ja passiivi Suomenna esimerkit. Missä muodossa be-verbi on apuverbin jäljessä? 1. The water must be boiled first. 2. The bridge can’t be seen from here. 3. The roof ought to be mended/repaired. 4. The leak should have been fixed long ago. p. 147

16 Apuverbi ja passiivi 1. The water must be boiled first.
Open Road Apuverbi ja passiivi 1. The water must be boiled first. Vesi täytyy keittää ensin. 2. The bridge can’t be seen from here. Siltaa ei voi nähdä täältä. 3. The roof ought to be mended. Katto pitäisi korjata. 4. The leak should have been fixed long ago. Vuoto olisi pitänyt korjata aikoja sitten. p. 147

17 apuverbi + have been + 3. muoto
Open Road Apuverbi ja passiivi apuverbin jälkeen be-verbi on infinitiivissä (perusmuodossa): be - infinitiivin preesens apuverbi + be + 3. muoto have been – infinitiivin perfekti (mennyt aika) p. 147 apuverbi + have been + 3. muoto 17 17

18 Let’s practise: Sano englanniksi.
Open Road Let’s practise: Sano englanniksi. 1. Se voidaan järjestää. It can be arranged. 2. Tuolit pitäisi siirtää. The chairs should be moved. 3. Ruoho pitää leikata. The grass must be cut / has to be cut. Ex p. 148

19 Let’s practise: Sano englanniksi.
Open Road Let’s practise: Sano englanniksi. 4. Homma tehdään huomenna. The job will be done tomorrow. 5. Hakemus olisi pitänyt lähettää eilen. The application should have been sent yesterday. 6. Onnettomuus olisi voitu estää. The accident could have been avoided. Ex p. 148

20 Kestomuoto Suomenna esimerkit.
Open Road Kestomuoto Suomenna esimerkit. Miten parhaillaan jatkuva tekeminen näkyy passiivista? We couldn’t go swimming because the pool was being cleaned. The crime scene is being investigated. p. 146

21 Kestomuoto be + being + 3. muoto
Open Road Kestomuoto 1. We couldn’t go swimming because the pool was being cleaned. Emme voineet mennä uimaan, koska allasta puhdistettiin parhaillaan. 2. The crime scene is being investigated. Rikospaikkaa tutkitaan parhaillaan. passiivin kestomuotoon lisätään be-verbin ing-muoto being p. 146 be being muoto (taivutettuna aikamuotoon) (pääverbi)

22 Let’s practise: Lisää puuttuva verbin kestomuoto.
Open Road Let’s practise: Lisää puuttuva verbin kestomuoto. 1. Ben ... at school. (kiusataan) Ben is being bullied at school. 2. All kinds of rumours ... in the media. (levitetään) All kinds of rumours are being spread in the media. 3. In 2005, lots of new hotels ... in this area. (oli rakenteilla) In 2005, lots of new hotels were being built in this area. 4. I think I ... (minua seurataan) I think I am being followed. Ex p. 147

23 Open Road Passiivin vastineet Englannin aktiivilause, jossa on epämääräinen subjekti, suomennetaan usein passiivilla. Miten suomentaisit esimerkit? Mihin kohderyhmiin nämä eri subjektit viittaavat? 1. We build fine cruise ships in Finland. 2. You can’t get there by train. 3. One must be careful in traffic. 4. People have explored space for a long time. 5. They built strong bridges in Roman times. p. 149

24 1. We build fine cruise ships in Finland.
Open Road 1. We build fine cruise ships in Finland. Suomessa rakennetaan hienoja risteilyaluksia. 2. You can’t get there by train. Sinne ei pääse junalla. 3. One must be careful in traffic. Liikenteessä pitää olla varovainen. 4. People have explored space for a long time. Avaruutta on tutkittu kauan. 5. They built strong bridges in Roman times. Roomalaisaikoina rakennettiin vahvoja siltoja. p. 149

25 we puhuja samaistuu tähän ryhmään
Open Road we puhuja samaistuu tähän ryhmään you puhuja lukee joukkoon puhuteltavan, itsensä ja muutkin ihmiset one sama kohderyhmä kuin edellisessä, mutta sävy on vanhahtava people ihmiset yleensä, puhuja ja puhuteltava pois lukien they ajallisesti tai paikallisesti kaukaiset ihmiset, viranomaiset, epämääräiset tahot; puhuja ja puhuteltava eivät kuulu kohderyhmään p. 149

26 Let’s practise: Valitse sopiva epämääräinen subjekti.
Open Road Let’s practise: Valitse sopiva epämääräinen subjekti. make fine watches in Switzerland. They make fine watches in Switzerland. start school at the age of 7 in Finland. We start school at the age of 7 in Finland. must learn to defend oneself. One must learn to defend oneself. Ex p. 150

27 Let’s practise: Valitse sopiva epämääräinen subjekti.
Open Road Let’s practise: Valitse sopiva epämääräinen subjekti. should take global warming seriously. People/We should take global warming seriously. 5. Where can ... get a decent cup of coffee in this village? Where can you get a decent cup of coffee in this village? Ex p. 150


Lataa ppt "Open Road    Passiivi p. 140 Julie Silk, Riitta Silk."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google