Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto JURE.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto JURE."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto JURE ja TUTKI I jälkisanat Timo Tiihonen, JY TUTKI I-ohjausryhmän pj

2 JURE-osahanke –Tavoitteet: selvittää –ne todelliset palvelutarpeet, jotka julkaisurekisterin tulisi eri sektoreille tuottaa –yksityiskohtaisemmat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet julkaisurekisteripalvelulle –mahdollisuus tuottaa osa palveluista XDW-osahankkeen T&K - käsitemallia laajentamalla –miten muuta korkeakouluissa ja RAKETTI-hankkeessa jo tehtyä työtä ja ratkaisuja voitaisiin hyödyntää (mm. TUHAT-tutkimustietojärjestelmä julkaisurekisteripalvelujen lähdejärjestelmänä) –kansainvälisten tiedonlähteiden (WoS, Scopus) hankinta osana kokonaisuutta

3 JURE-ohjausryhmä –Tomi Mäkelä, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja –Aija Kaitera, Helsingin yliopisto –Irma Pasanen, Teknillinen korkeakoulu /Aalto-yliopisto –Tiina Salminen, Tampereen yliopisto –Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto –Perttu Heino, Tampereen ammattikorkeakoulu –Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu –Jukka Lindeman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos –Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto –Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto (FinElib) –Anu Nuutinen, Suomen Akatemia –Marianne Kaplas, Tilastokeskus –Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto (sektoritutkimuslaitosten edustaja) –Olli Poropudas, OKM –Tuija Raaska, CSC

4 JURE - tuloksia –Useita alatyöryhmiä ja selvityksiä –Tuotoksia voitu hyödyntää mm OKM:n julkaisutietojen määrittelyssä ja keruussa sekä TSV:n Julkaisufoorumityössä –Varsinainen esitys julkaisutietojärjestelmästä ei saanut riittävää vastakaikua korkeakoululaitoksesta

5 TUTKI-osahanke –Tavoitteet –tarkastella vastaavasti kuin OPI-osahanke korkeakoulujen opetuksen prosessia tutkimuksen prosessia (TUTKI) kokonaisarkkitehtuurinäkökulmasta –selkiyttää tutkimukseen liittyvien monimutkaisten järjestelmien johtamista luomalla puitteet ja rakenteet kehitystyölle –määritellä käsiteltävät asiakokonaisuudet, niiden roolit ja keskinäiset suhteet –tukea strategisen tason suunnittelua, ohjata toimintamallien kehittämistä, operatiivista kehittämistä, hallinnoida/seuloa/käynnistää kansallisia kehitysprojekteja ja ohjata näitä tukevien IT-järjestelmien suunnittelua ja toteuttamista ja aineistojen hankintaa –tuottaa kuhunkin tarpeeseen ja organisaatiotasoon sopivia palveluja –varmistaa yhteensopivuus muiden osahankkeiden kehitystyön kanssa ja toisaalta hyödyntää muissa osahankkeissa jo hyväksi todettuja käytäntöjä ja keinoja

6 TUTKI-ohjausryhmä –Timo Tiihonen, Jyväskylän yliopisto, puheenjohtaja –Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto –Heikki Ruskoaho, Oulun yliopisto –Vesa Saarikoski, Pohjois-Karjalan AMK/Markku Lahtinen Tampereen AMK –Pekka Saarela, Aalto-yliopisto –Marja Kylämä, Suomen Akatemia –Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto –Juha Haataja, CSC –Markku Suvanen, OKM –Ahti Planman, Itä-Suomen yliopisto –Tuija Raaska, CSC –Juha Fagerholm, CSC, sihteeri

7 TUTKI - tuloksia –Kokonaiskuva selkeytyi –Tutkimuksen toiminta-arkkitehtuuri –Haasteet TUTKIn ja RAKETIn rajauksissa (taloushallinto ja HR) –Useita itsenäisiä kehittämishankkeita RAKETIn toimivallan ulkopuolella (JUFO, sähköiset tietoaineistot, tutkimusinfran tiekartta, tutkimusrahoittajien käytännöt) –Tarvittavat verkostot ohuita/puuttuvia –Vähän konkretiaa –Käsitemallinnus jäi lähtökuoppiin –Tunnusluvut ja tiedontarpeet –työryhmä –Haaste –Miten tutkijoiden/tutkimusyhteisöjen ääni kuuluu kun tutkimustoiminnan puitteista päätetään?


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto JURE."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google