Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vastavuoroinen tunnustaminen VANK syysseminaari Säätytalo 10.9.2008 Leila Vilhunen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vastavuoroinen tunnustaminen VANK syysseminaari Säätytalo 10.9.2008 Leila Vilhunen."— Esityksen transkriptio:

1 Vastavuoroinen tunnustaminen VANK syysseminaari Säätytalo 10.9.2008 Leila Vilhunen

2 Vastavuoroisen tunnustamisen periaate Tavaroiden vapaa liikkuvuus EY perustamissopimus; kaikkia jäsenvaltioita suoraan velvoittava (EY28; 30) Cassis de Dijon 1979 Harmonisoimaton tuotesektori; oikeus kansalliseen sääntelyyn Jäsenvaltion hyväksyttävä toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidetyt tuotteet markkinoilleen Poikkeukset: välttämättömyys, suhteellisuus, vähiten kauppaa rajoittava

3 ”Vastavuoroisen tunnustamisen asetus” = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 764/2008 tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta Viranomaisen ja elinkeinonharjoittajan oikeudet ja velvollisuudet viranomaisen rajoittaessa tuotteen markkinoillepääsyä kansallisten säädösten nojalla Menettelytavat, jos tuotteelle ei tunnusteta vastavuoroisuutta Yritysten toimintavarmuuden lisääminen; ”tuoteyhteyspisteet” Sovellettavaksi 13.5.2009

4 Soveltamisala Kaikki tuotteet; kansallinen tekninen sääntely (vrt. 98/34/EY) Hallinnolliset päätökset Markkinoille saattamisen kielto Vaatimus muuttaa tai testata tuotetta Markkinoilta poistaminen Poikkeukset vaaralliset tuotteet (2001/95/EY: art. 8.1 d - f) elintarvikkeet ja rehut; hälytysjärjestelmä (178/2002: art. 50.3 a); art. 54; 822/2004; art. 54) rautatiejärjestelmät ja rautatieturvallisuus (96/48/EY; 2001/16/EY; 2004/49/EY; art. 14)

5 Menettely Viranomaisen aikomus tehdä päätös: kirjallinen ilmoitus Tekninen määräys, johon päätös nojautuu Tekniset / tieteelliset perustelut a)Päätös on perusteltu EY30 nojalla / ”muu yleistä etua koskeva pakottava syy” b)Päätöksen välttämättömyys ja suhteellisuus Yritykselle varattava mahdollisuus esittää huomautuksia = vähintään 20 työpäivää Päätös 20 (+20) työpäivän kuluessa ”Hiljainen hyväksyntä”

6 ”Suojalauseke” Tuotteesta aiheutuu vakava riski käyttäjän turvallisuudelle tai terveydelle; tavanomaiset / kohtuudella ennakoitavat käyttöolosuhteet Tuotteen kaupan pitäminen kiellettyä julkisen moraalin tai yleisen turvallisuuden vuoksi  Turvallisuus, kuluttajansuoja  Ilmoitusvelvollisuus

7 Tuoteyhteyspiste Yrityksille ja viranomaisille; maksuton Kansallinen tekninen sääntely; toimivaltaiset viranomaiset Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen Oikeussuojakeinot  Vastausvelvoite 15 työpäivässä Tuoteyhteyspisteiden välinen yhteistyö


Lataa ppt "Vastavuoroinen tunnustaminen VANK syysseminaari Säätytalo 10.9.2008 Leila Vilhunen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google