Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vertaisarviointitunnus julkaisijan ja tiedonkerääjän työkaluna Johanna Lilja, Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vertaisarviointitunnus julkaisijan ja tiedonkerääjän työkaluna Johanna Lilja, Tieteellisten seurain valtuuskunta."— Esityksen transkriptio:

1 Vertaisarviointitunnus julkaisijan ja tiedonkerääjän työkaluna Johanna Lilja, Tieteellisten seurain valtuuskunta

2 Vertaisarvioinnin historiaa Vertaisarviointi ollut tieteellisen julkaisemisen peruskivi jo julkaisutoiminnan alusta alkaen 1600-1700-luvulta, Suomessa 1800-luvulta alkaen Käytännöt vaihtelivat tekstien lukemisesta ja kommentoimisesta tieteellisten seurojen kokouksissa ulkopuolisten arvioijien sokkoarviointiin Vielä 2000-luvullakin on ollut vaihtelua siinä, mitä pidetään vertaisarviointina – Toimittajan/Päätoimittajan arvio – Toimituskunnan arvio – Ulkopuolisten asiantuntijoiden arvio -> Kirjoittaja ei aina saa lausuntoja artikkeleistaan, vaikka lehti ilmoittaa olevansa vertaisarvioitu -> Sama teksti on voitu kirjata julkaisutietokantoihin sekä arvioituna että arvioimattomana -> Lukija ei tiedä, lukeeko vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia vai arvioimatonta katsausta

3 Tunnuksia vertaisarvioiduille teksteille 2010-luvulla monet lehdet ovat alkaneet merkitä omia vertaisarvioituja tekstejään, jotta nämä erottuisivat lehden muusta sisällöstä SKS otti käyttöön leiman vertaisarvioiduille kirjoille Ulkomaiset esikuvat: Flanderin kirjakustantajien yhdistyksen rekisteröimä vertaisarvioiduille kirjoille tarkoitettu Guaranteed Peer Reviewed Content –leimaGuaranteed Peer Reviewed Content –leima

4 Kansallinen tunnus Tavoitteeksi suomalainen tunnus, joka yhtenäistäisi vertaisarviointikäytännöt TSV:n, JUFO:n ja Suomen tiedekustantajien liiton työryhmä kehittämään kansallista tunnusta. Pj. Ilkka Niiniluoto, sihteeri: Janne Pölönen Palautetta ja kommentteja saatu mm. TENK:ltä ja hanketta on esitelty julkaisijoiden ja kirjastojen seminaareissa ja infotilaisuuksissa Tunnus käyttöön lokakuussa 2014

5 Tunnusta voi hakea Tieteellinen lehti Tieteellinen monografiasarja Kirjakustantaja, joka julkaisee säännöllisesti tieteellisiä monografioita http://www.tsv.fi/tunnus/hakulomake.php

6 Tunnuksen käytön edellytykset Julkaisija sitoutuu noudattamaan – Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita vertaisarviointiin Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita vertaisarviointiin – Hyvä Tieteellinen käytäntö –ohjetta Hyvä Tieteellinen käytäntö –ohjetta Julkaisija kertoo verkkosivuillaan, miten vertaisarviointi lehdessä toteutetaan Vertaisarvioidut tekstit merkitään julkaisuun siten, että ne voi yksiselitteisesti tunnistaa Vertaisarviointiprosessista tallennetaan vähintään: – Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisupäätökset – Hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisun tekijät ja nimi sekä arvioijien nimet

7 Vertaisarviointiprosessin edellytykset Lausunnot vähintään kahdelta henkilöltä Arvioijat toimituksen ulkopuolisia ja käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita Vertaisarvioinnissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa tieteenalalle ominaisella tavalla Asiantuntijalausunnot lähetetään kirjoittajille

8 Tunnuksen merkitseminen Tunnuksen tekstiä sisältävä versio liitetään aina vertaisarvioituja tekstejä sisältävän julkaisun nimiölehdelle tai muualle julkaisutietojen yhteyteen. Sähköisissä julkaisuissa on suositeltavaa merkitä tunnuksen tekstillinen versio kaikkien vertaisarvioitujen artikkelien etusivulle, jotta kuvan merkitys käy ilmi yksittäistä artikkelia tarkastelevalle lukijalle.

9 Tunnuksen merkitseminen Pelkkää logoa ilman tekstejä käytetään sisällysluettelossa tai yksittäisten vertaisarvioitujen lukujen/artikkelien yhteydessä silloin, kun julkaisu sisältää myös vertaisarvioimattomia kirjoituksia.

10 Tunnus kertoo, että teksti on läpikäynyt vertaisarviointiprosessin tiedeyhteisön määrittelemällä tavalla ja että mahdollisten epäselvyyksien syntyessä arviointiin liittyviin asiakirjoihin on mahdollista palata Tunnus ei kerro tekstin laadusta, merkityksestä ja vaikuttavuudesta

11 Kuka valvoo? Ei kukaan, jos kaikki sujuu hyvin Jos ongelmia ilmenee, TSV tai TENK voi pyytää tallennetut dokumentit nähtäväkseen Tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja rikkova tiedekustantaja voi menettää käyttöoikeuden Julkaisufoorumin ohjausryhmän päätöksellä

12 Kiitos mielenkiinnosta! Kommentteja … Johanna Lilja johanna.lilja@tsv.fi

13


Lataa ppt "Vertaisarviointitunnus julkaisijan ja tiedonkerääjän työkaluna Johanna Lilja, Tieteellisten seurain valtuuskunta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google