Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallisen ajanvarauspalvelun esiselvitys Eri osapuolten välisen toiminnan yhteensovituksen toteutuksen teoriaa Kokous 2.2.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallisen ajanvarauspalvelun esiselvitys Eri osapuolten välisen toiminnan yhteensovituksen toteutuksen teoriaa Kokous 2.2.2007."— Esityksen transkriptio:

1 Kansallisen ajanvarauspalvelun esiselvitys Eri osapuolten välisen toiminnan yhteensovituksen toteutuksen teoriaa Kokous

2 Eri osapuolten välisen toiminnan yhteensovitus
Yhteensovitettavat osa-alueet Prosessit: Osapuolet ja roolit Sisältö: Rakenne ja merkitys Tiedonsiirto: Yhteydet ja sanomat Luottamuksellisuus: Tunnistaminen, todentaminen, suojaus, eheys jne. Tietojärjestelmien Yhteensovitus

3 Kuka tekee yhteensovituksen?
Esimerkki yhteensovituksesta: Eri maista ja eri kieltä puhuvat henkilöt haluavat tehdä yhteistyötä: Haluan lähettää viestin Sinulle tehdäkseni tilauksen: Toiminta: Kuka lähettää ja kuka vastaa? Sisältö: Kuka kääntää? Tiedonsiirto: Posti, fax, puhelin, sähköposti ym? Luottamuksellisuus: - Tunnemme toisemme - Luotamme toisiimme - Ulkopuoliset pysykööt pois Minä Lähettäjä Hän Välittäjä Sinä Vastaanottaja Minä puhun Sinun kieltäsi Lähettäjä sovittaa Sinä puhut minun kieltäni Vastaanottaja sovittaa Minä puhun omaa kieltäni, Sinä puhut omaa kieltäsi, Hän sovittaa Välittäjä (tulkki) sovittaa Minä puhun Esperantoa, Sinä puhut Esperantoa Lähettäjä ja vastaanottaja sovittavat

4 Topologiavaihtoehtoja yhteensovitukselle
Point-to-point Hub and spoke Any-to-any Sovittaa: Lähettäjä tai vastaanottaja Sovittaa: Välittäjä Sovittaa: Jokainen

5 Yhteensovittamisen tarpeet organisaation sisällä
Pkl Vos Pkl Pkl Vos Vos Arkisto Labra Kuvan- taminen Toimen- piteet Äitiys huolto Jne Hoitoprosessin ohjaus, Potilaan hoitoprosessi kertomus Toiminnanohjaus Ajanvaraus Resurssien hallintaprosessi Tietovarastointi ja Toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus- ja seurantaprosessi raportointi PROSESSIKARTTA: Tietojärjestelmiä on perinteisesti hankittu toimintokohtaisesti - Vastuut ja rahat ovat toimintokohtaisesti Toimintojen yli meneviä, toimintaprosesseja tukevia tietojärjestelmiä ei tietoisesti ole hankittu. Toimintaprosessien tuki on toteutettu integroimalla toimintokohtaisia järjestelmiä yhteen. Tiettyjen järjestelmien osia on käytetty toisten toimintojen tukemiseen. Esim pkl-järjestelmän vastaanottojen ajanvarausta on käytetty myös röntgenin, tähystyksen ym. ajanvaraukseen Toisaalta eri järjestelmissä on samankaltaista toiminnallisuutta kuten leikkaussalin ajanvaraus, osastojärjestelmien lausunnon kirjoitus jne. toiminto prosessi Tietojärjestelmät UPO, Juvo YKert MLII WebLAb Samba QPAti Radu WinRadu TOTI HAIKARA WEBKERT WEBKERT

6 Yhteensovittamisen toteutus organisaation sisällä
Toiminta: Sisäiset prosessikuvaukset. Vakiintuneet käytännöt. Tunnemme organisaation ja miten siinä toimitaan. Pyynnöt ja vastaukset, sisäiset lähetteet jne. Sisältö: Yhteiset käsitteet ja tiedot: Organisaatiorakenteet, potilaat, tutkimus- ym. nimikkeet jne. Tiedonsiirto: Lähetti, puhelin, tietojärjestelmien integraatio eri tavoin jne. Luottamuksellisuus: Yhden rekisterinpitäjän sisällä tapahtuvat tietojenkäsittely: Kukin käsittelee VAIN tehtävissään tarpeellisia tietoja Kuka ohjaa? Yhteensovittamisen eri kerroksia on toteutettu erilaisilla tavoilla: - Tiedonsiirtoon käytetään yleensä integraatioalustaa, mutta monenlaisia muitakin tapoja on käytössä (tietokantaliittymä, käyttöliittymä jne.) - Käsitteet ovat yleensä organisaatiokohtaisia. Lisäksi luokitukset ovat osin omia ja osin valtakunnallisia. Varsinkin tuotteet ja palvelut ovat olleet omia. Hinnastoissa ollaan menossa DRG-ryhmittelyyn laskutuksen puolella. - Toimintaprosessien integrointi perustuu yleensä organisaation sisäiseen "hiljaiseen" tietoon. Ulkoiset ja sisäiset lähetteet ovat yleensä käytössä, niiden lisäksi paljon erilaisia papereilla ja tietojärjestelmissä olevia käytäntöjä tilaamiselle, varaamiselle, toteuttamiselle ja raportoinnille. - Luottamuksellisuus perustuu yhden organisaation sisällä tapahtuvaan tietojen tallettamiseen ja käsittelyyn: Tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ovat käytettävissä. Hoidetaan tyypillisesti käyttöliittymän käyttöoikeuksien kautta. Kuka sovittaa?

7 Palveluajattelu Asiakas Hoidosta vastaava Palvelun tuottajat Hoidon ohjausprosessi ja palveluprosessi/palvelutapahtuma Hoidon ohjausprosessi suunnittelee tarvittavat palvelut ja pyytää ne Hoito toteutu palvelutapahtumina Palvelutapahtumaan liittyy mm. palvelupyynnön vastaanotto, pyynnön arviointi ja päätös, jonoon asetus, ajanvaraus, toteutus ja tulosten raportointi sekä paljon muita tehtäviä

8 Yhteensovittamisen toteutus organisaatoiden välillä
Toiminta: Erilaiset toimintatavat Sisältö: Erilaiset käsitteet ja koodistot Tiedonsiirto: Tiedonsiirtoprotokollat ja -sanomat Luottamuksellisuus: Suostumus Yhteensovittamisen eri kerroksia on toteutettu erilaisilla tavoilla: - Tiedonsiirtoon käytetään yleensä integraatioalustaa, mutta monenlaisia muitakin tapoja on käytössä (tietokantaliittymä, käyttöliittymä jne.) - Käsitteet ovat yleensä organisaatiokohtaisia. Lisäksi luokitukset ovat osin omia ja osin valtakunnallisia. Varsinkin tuotteet ja palvelut ovat olleet omia. Hinnastoissa ollaan menossa DRG-ryhmittelyyn laskutuksen puolella. - Toimintaprosessien integrointi perustuu yleensä organisaation sisäiseen "hiljaiseen" tietoon. Ulkoiset ja sisäiset lähetteet ovat yleensä käytössä, niiden lisäksi paljon erilaisia papereilla ja tietojärjestelmissä olevia käytäntöjä tilaamiselle, varaamiselle, toteuttamiselle ja raportoinnille. - Luottamuksellisuus perustuu yhden organisaation sisällä tapahtuvaan tietojen tallettamiseen ja käsittelyyn: Tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ovat käytettävissä. Hoidetaan tyypillisesti käyttöliittymän käyttöoikeuksien kautta. Palveluita tilataan ja tuotetaan yli organisaatiorajojen Kuka ohjaa? Kuka sovittaa?

9 Entä asiakas yhtenä toimijana hoitoprosessissa?
Asiakas tai hänen edustajansa Ammatti-laiset Hoidosta vastaava Palvelun tuottajat Asiakkaan ja terveydenhuollon välisen toiminnan yhteensovitus: Toimintaprosessit, käsitteet ja sisällöt, tiedonsiirron toteutustavat, luottamuksellisuus

10 Ajanvaraus yli organisaatiorajojen
Mitä on työn alla mm: Potilaskertomusarkisto Hakemisto Tunnistus & Varmennus Suostumukset Koodistopalvelu SerAPI ajanvarausrajapinnat Mitä tarvittaisiin?: Ajanvaraustoteutusten koordinaatiohanke Yhteensovittamisen eri kerroksia on toteutettu erilaisilla tavoilla: - Tiedonsiirtoon käytetään yleensä integraatioalustaa, mutta monenlaisia muitakin tapoja on käytössä (tietokantaliittymä, käyttöliittymä jne.) - Käsitteet ovat yleensä organisaatiokohtaisia. Lisäksi luokitukset ovat osin omia ja osin valtakunnallisia. Varsinkin tuotteet ja palvelut ovat olleet omia. Hinnastoissa ollaan menossa DRG-ryhmittelyyn laskutuksen puolella. - Toimintaprosessien integrointi perustuu yleensä organisaation sisäiseen "hiljaiseen" tietoon. Ulkoiset ja sisäiset lähetteet ovat yleensä käytössä, niiden lisäksi paljon erilaisia papereilla ja tietojärjestelmissä olevia käytäntöjä tilaamiselle, varaamiselle, toteuttamiselle ja raportoinnille. - Luottamuksellisuus perustuu yhden organisaation sisällä tapahtuvaan tietojen tallettamiseen ja käsittelyyn: Tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ovat käytettävissä. Hoidetaan tyypillisesti käyttöliittymän käyttöoikeuksien kautta. Palveluhakemisto, palvelutuotteet ja -luokat mallipalvelutapahtumat Yhteiset käsitteet ja termit Yhteiset ulkoiset toimintaprosessit Potilassuunnitelma Yhteiset tavoitteet ja toimintapolitiikat: Oikeutus, sitoumus, varausperiaatteet… Ulkoiset kalenterit, ajanvarauspalvelu

11 Pohdintaa?


Lataa ppt "Kansallisen ajanvarauspalvelun esiselvitys Eri osapuolten välisen toiminnan yhteensovituksen toteutuksen teoriaa Kokous 2.2.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google