Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RAKENNUSMESTARIKOULUTUS Pekka Nykyri, 23.10.2007, 1 Taustaa OPM:n asettamat tavoitteet Koulutuksen aloitus Opintosuunnitelma OAMK:n opintosuunnitelman.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RAKENNUSMESTARIKOULUTUS Pekka Nykyri, 23.10.2007, 1 Taustaa OPM:n asettamat tavoitteet Koulutuksen aloitus Opintosuunnitelma OAMK:n opintosuunnitelman."— Esityksen transkriptio:

1 RAKENNUSMESTARIKOULUTUS Pekka Nykyri, 23.10.2007, 1 Taustaa OPM:n asettamat tavoitteet Koulutuksen aloitus Opintosuunnitelma OAMK:n opintosuunnitelman rakenne Keitä opiskelijoiksi ? http://www.rakennusmestariksi.net/

2 RAKENNUSMESTARIKOULUTUS Pekka Nykyri, 23.10.2007, 2 Ammattikorkeakoulujen perustamisen yhteydessä teknikkokoulutus lakkasi entisessä muodossa, samalla loppui myös rakennusmestari- nimikkeen käyttö Tilalle tuli tuotantopainotteinen insinöörikoulutus Se ei ole kuitenkaan pystynyt tuottamaan riittävästi työnjohtajia rakennustyömaille Rakennusteollisuus ryhtyi ajamaan voimakkaasti rakennusmestarikoulutuksen palauttamista. Tavoitteena: - saada työmaille työnjohtajia, joilla työkokemusta rakennusalalta ja pystyvät korvaamaan eläkkeelle siirtyvät työnjohtajat - työnjohtajia, jotka viihtyvät työnjohtotehtävissä (”montussa”) TAUSTAA

3 RAKENNUSMESTARIKOULUTUS Pekka Nykyri, 23.10.2007, 3 OPM:n työryhmä (marraskuu 2006): ”Uusi rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma. Koulutusohjelma vastaisi rakennusalan lisääntyneisiin osaamisvaatimuksiin ja laeissa työnjohdolle asetettuihin pätevyysvaatimuksiin” ”aloituspaikkoja 100 v. 2007 ja 200 v 2008” “Tavoitteena on rakennusalan koulutuksen profiilin monipuolistaminen työmarkkinoiden tarpeiden pohjalta. “ “Elinkeinoelämä tulee saada sitoutettua rakennusalan koulutuksen kehittämiseen. Rakennusalan yritysten tulee taata tarvittavat harjoittelu- ja työpaikkaopintojen paikat opiskelijoille.” “Yritysten tulee myös omilla toimillaan vaikuttaa toimialan imagoon sekä arvostukseen ja täten koulutuksen vetovoimaisuuteen” OPM:N TAVOITTEET

4 KOULUTUKSEN ALOITUS Pekka Nykyri, 23.10.2007, 4 Syksyllä 2007 nuorisokoulutus aloitetettu 4:ssä AMK:ssa: - STADIA, HAMK, YH Sydväst, (EVTEK) Aikuiskoulutus 2:ssa AMK:ssa (aloitus vain 2007): - Etelä-Karjalan AMK, Savonia AMK Syksyllä 2008 aloittaa edellisten lisäksi: - Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä?, Seinäjoki? Hakeneet ja valitut 2007 http://www.rakennusmestariksi.net/html/avaus.html Vähän hyväksyttyjä toivotulta ammatilliselta linjalta RAKENNUSMESTARIKOULUTUS

5 OPINTOSUUNNITELMA Pekka Nykyri, 23.10.2007, 5 Rakennusteollisuuden asiantuntijaryhmä laati OPS-ehdotuksen, jossa yksityiskohtaiset oppimistavoitteet Opintojen rakenne suosituksen ja toteutettujen mukaan : RAKENNUSMESTARIKOULUTUS

6  Aloituspaikkoja 40  Kaksi suuntautumista: -Talonrakentaminen -Yhdyskuntatekniikka  Yhteiset opinnot / eriyttäminen, - yhteisiä opintoja 130 op, - suuntaavat 50 op (+ harj. 30 op)  Työpaikkaopintoja - 20 op suuntaavissa amm.op. = 2 x 7 viikon jakso - 30 op harjoittelussa Pekka Nykyri,23.10.2007, 6 OAMK:n Opintosuunnitelman rakenne RAKENNUSMESTARIKOULUTUS

7  Keitä opiskelijoiksi ? - "käytännön tekemiseen" suuntautuneita nuoria miehiä ja naisia - edellytetään sosiaalisia taitoja sekä kykyä ja halua ottaa vastuuta - rakennusalan tuntemus ja työkokemus on eduksi (25 valintapistettä)  Rakennusmestareiden henkilöprofiileja http://www.rakennusmestariksi.net/html/mestarit.html Pekka Nykyri,23.10.2007, 7 OPISKELIJAREKRYTOINTI RAKENNUSMESTARIKOULUTUS

8 Pekka Nykyri, 23.10.2007, 8 JATKO-OPISKELUMAHDOLLISUUDET TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALALLA Ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa ylempi AMK-tutkinto Kelpoisuusvaatimuksena ins (AMK)-tutkinto ja 3 v:n työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen Tutkinnon laajuus tekniikan alalla 60 op, perustutkinnon kanssa 240 +60 = 300 op Tutkinto rinnastetaan virantäytöissä ylempään korkeakoulututkintoon Tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK) OAMK:n tekniikan yksikössä: - Degree Programme in Industrial Management - Rakentamisen koulutusohjelma - Degree Programme in Information Technology YLEMPI AMK TUTKINTO

9 Oppivelvollisuuskoulutus Perusopetus Esiopetus Ylioppilas- tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot Yliopistot Ammattikorkea- koulututkinnot 321321 4 3 1 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Ikä Lukiot Alemmat korkea- koulututkinnot Ylemmät korkea- koulututkinnot Tri Lis. 1 2 Amm. oppilaitokset ja oppisop.koulutus Amm.korkeakoulut työkokemus 2 Erikoisammatti- tutkinnot Ammatti- tutkinnot työkokemus 321321 5454 Ylemmät amk-tutkinnot Ammattikorkeakoulu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

10 Pekka Nykyri, 23.10.2007, 10 Opintojen rakenne Opinnot laajentavat ja syventävät ammattiosaamista Yhteiset opinnot t &k-toiminnan metodiopintoja Suuntaavat opinnot valitaan opinnäytetyön tekoa palveleviksi Opinnäytetyö omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä YLEMPI AMK TUTKINTO

11 Pekka Nykyri, 23.10.2007, 11 Kokemuksia Rakennustekniikka mukana jo kokeiluvaiheessa v 2002 alkaen Kokeiluvaiheen 11 aloittaneesta valmistunut 10 opiskelijaa Opiskelijat erittäin motivoituneita Työpaikanvaihdokset hidastaneet joidenkin opiskelua Opinnäytetyöt olleet omaleimaisia vahvasti työelämään liittyviä kehittämistehtäviä YLEMPI AMK TUTKINTO


Lataa ppt "RAKENNUSMESTARIKOULUTUS Pekka Nykyri, 23.10.2007, 1 Taustaa OPM:n asettamat tavoitteet Koulutuksen aloitus Opintosuunnitelma OAMK:n opintosuunnitelman."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google