Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Johdatus signaaleihin – fysiikan perusteet, 1,5 ov

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Johdatus signaaleihin – fysiikan perusteet, 1,5 ov"— Esityksen transkriptio:

1 Johdatus signaaleihin – fysiikan perusteet, 1,5 ov
Opintojaksokuvaus Oppilas perehtyy signaalin käsittelyssä tarvittaviin luonnon-ilmiöiden fysiikan lainalaisuuksiin, ilmiöiden malleihin, niissä käytettäviin signaaleihin ja niiden metriikoihin sekä mitta-laitteiden perustoimintamalleihin. Ilman näiden tuntemusta ilmiöistä saatavien signaalien mittaaminen, käsittely ja tulkinta eivät onnistu. Opiskelumenetelmät Oppimisjakso on rakennettu niin, että opiskelijan on perehdyttävä itsenäisesti signaalien kurssiaineistoon, johon liittyvät osana simulaatiot sekä harjoitustehtävät. Uutta tietoa omaksutaan aiemmin opittua käyttämällä ja oppiminen on ennen kaikkea opiskelijan oman toiminnan tulosta. Aikataulu Kurssi toteutetaan yhden lukukauden aikana. Kurssiin sisältyvät myös tarkemmin ilmoitettavat avainpäivät, jotka rakentuvat päivän teeman ja meneillään olevien tehtävien prosessoinnista. Opintojakso edellyttää opiskelijalta kurssin aikana noin 10 tunnin viikoittaista työtä. Opiskeluohjeet Opintojakson läpivienti esitetään signaalinkäsittelyn havainnollisena vuokaaviona. Vuokaavio on osa opinto- ja ohjaussuunnitelmaa, joka tarkennetaan kurssin alussa ja avainpäivien aikana. w w w . v i r t u a a l i a m k . f i Opiskelumateriaali Johdatus signaaleihin kurssikohtainen aineisto löytyy kurssin verkkosivuilta, joilta on linkit yksityiskohtaisiin opiskelu-materiaalikokonaisuuksiin ja niihin liittyviin tehtäviin, joiden yksilöinti ja määrä vahvistetaan kurssin alkaessa. Tehtävät Tehtävän ratkaisun voit aloittaa klikkaamalla tehtävien vuokaavion osioita. Ratkaistavat harjoitustehtävät: Muuttuja: 12/18 tehtävää Konvoluutio & dekonvoluutio: 10/17 tehtävää.


Lataa ppt "Johdatus signaaleihin – fysiikan perusteet, 1,5 ov"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google